Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

  • 28 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2014-02-05 07:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 169,7 miljoonaa euroa (171,8 milj. e); liiketappio 1,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 9,7 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa (10,5 milj. e); osakekohtainen tulos -0,03 euroa (0,18 e)
Koko vuoden liikevaihto 668,2 miljoonaa euroa (674,0 milj. e); liikevoitto 33,2 miljoonaa euroa (48,4 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 51,8 miljoonaa euroa (47,4 milj. e); osakekohtainen tulos 0,57 euroa (0,89 e)
Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,50 euroa/osake


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Strategian mukaisesti olemme saattamassa loppuun uudelleenjärjestely- ja tehostamisvaihetta, josta aiheutui kertaluonteisia kuluja päättyneelle vuodelle. Taloudellinen epävarmuus näkyy edelleen teollisuuden kysynnässä sekä rakentamisen ja vähittäiskaupan materiaalivirroissa ja se hidastaa liikevaihdon kasvua. Pystyimme kuitenkin päättyneen vuoden aikana parantamaan operatiivista kannattavuutta ja tuottamaan vahvaa kassavirtaa.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 169,7 miljoonaa euroa (171,8 milj. e) ja se laski 1,2 %. Liiketappio oli 1,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 9,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa (10,5 milj. e), mikä oli 6,8 % (6,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,18 e).

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketappio sisältää kertaluonteisia kustannuksia: 7,0 miljoonaa euroa liittyen Ruotsin liiketoimintojen liikearvon alentumiseen, ja 1,2 miljoonaa euroa liittyen viemäriremontoinnin liiketoiminnan lopettamiseen.

Lisäksi yhtiö kävi vuoden 2013 aikana läpi merkittävimpien nykyisien ja aiemmin käytössään olleiden maa-alueiden riskit. Riskien läpikäynnin perusteella yhtiö kirjasi aikaisempina tilikausina luovutettujen maa-alueiden mahdollisiin sulkemiskustannuksiin 5,0 miljoonan euron kertaluontoisen varauksen.

Kiinteiden kustannusten hallinta ja tehostamistoimenpiteet paransivat operatiivista kannattavuutta kaikilla toimialoilla.

Vuosi 2013
Lassila & Tikanojan koko vuoden liikevaihto oli 668,2 miljoonaa euroa (674,0 milj. e) ja se laski 0,9 %. Liikevoitto oli 33,2 miljoonaa euroa (48,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 51,8 miljoonaa euroa (47,4 milj. e), mikä oli 7,8 % (7,0 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,89 e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 8,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen operatiivinen liikevaihdon kasvu oli 0,2 %.

Liikevoittoa pienensivät 1,0 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut (2,9 milj. e), 5,0 miljoonan euron alaskirjaus EcoStream Oy:n osakkeista, 7,0 miljoonan euron arvonalentuminen Ruotsin liiketoimintojen liikearvossa, 5,0 miljoonan euron varaus yhtiön aikaisempina tilikausina luovuttamiin maa-alueisiin liittyen sekä 1,2 miljoonan euron kulukirjaus viemäriremontoinnin liiketoiminnan lopettamiseen liittyen. Raportoitua liikevoittoa paransi vertailukaudella L&T Recoilin osakkeiden myyntivoitto 4,2 miljoonalla eurolla.

Avainlukuja

 

  10-12/
2013
10-12/ 2012 Muutos% 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos%
Liikevaihto, milj. e 169,7 171,8 -1,2 668,2 674,0 -0,9
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 11,5 10,5 9,4 51,8 47,4 9,3
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 6,8 6,1   7,8 7,0  
Liikevoitto, milj. e -1,6 9,7   33,2 48,4 -31,4
Liikevoittoprosentti -1,0 5,6   5,0 7,2  
Voitto ennen veroja, milj. e -2,3 9,2   30,3 43,0 -29,5
Osakekohtainen tulos, e -0,03 0,18   0,57 0,89 -36,0
Osinko/pääomanpalautus/osake, e       0,50** 0,60 -16,7
Lisäosinko ja -pääomanpalautus/osake, e         0,50  
EVA, milj. e -4,9 3,9   12,4 24,1 -48,5

* Erittely toimialakatsausten jälkeen
** Hallituksen ehdotus


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu

Ympäristöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto nousi 1,6 % ja oli 65,7 miljoonaa euroa (64,7 milj. e). Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (6,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa (6,6 milj. e).

Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi vuoden viimeisellä neljänneksellä hyvin operatiivisen tehokkuuden ansiosta.

Vuosi 2013
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 2,9 % ja oli 257,9 miljoonaa euroa (265,7 milj. e). Liikevoitto oli 30,1 miljoonaa euroa (
34,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 35,1 miljoonaa euroa (30,6 milj. e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 8,0 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa paransi operatiivisen tehokkuuden parantuminen.
                     
Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 20,9 miljoonaa euroa (18,8 milj. e). Kasvua oli 11,1 %. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (1,3 milj. e).

Toimialan liikevaihto parani erityisesti Ympäristörakentamisen kasvaneen liikevaihdon myötä. Operatiivinen liikevoitto kasvoi tehostamistoimenpiteiden ja kustannusten hallinnan ansiosta.

Vuosi 2013
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa (70,0 milj. e). Kasvua oli 7,9 %. Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (3,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. e).

Liikevaihto kasvoi Prosessipuhdistuksen parantuneen kysynnän ansiosta. Viemärihuollossa ja Ympäristörakentamisessa kysyntä oli heikkoa alkuvuonna, mutta parani loppuvuoden aikana.

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä ja kannattavuus säilyivät vahvoina koko katsauskauden ajan.

Kiinteistöpalvelut

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 4,1 % ja oli 71,7 miljoonaa euroa (74,8 milj. e). Liiketappio oli 5,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 2,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (3,1 milj. e).

Toimialalla käynnissä oleva muutosprosessi rasittaa edelleen liiketoiminnan kannattavuutta.

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistumisen ja Kiinteistöhuollon loppuvuoden alhaisemman kysynnän vuoksi.

Vuosi 2013
Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 2,3 % ja oli 292,5 miljoonaa euroa (299,5 milj. e). Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (13,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (14,7 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistumisen ja Kiinteistöhuollon loppuvuoden alhaisemman kysynnän vuoksi.

Kannattavuuteen vaikuttivat heikentävästi Kiinteistötekniikan laajentumiseen liittyneet kustannukset sekä Vahinkosaneerauksen heikko kannattavuus.

Kiinteistöpalvelut-toimialalla tehtiin kannattavuuden parantamiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä, joiden hyödyt realisoituvat vuonna 2014. Siivousliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta etenkin Ruotsissa.

Koko toimialalla on käynnissä merkittävä muutosprosessi ja uudelleenorganisointi toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin erityisesti Siivouksessa ja Kiinteistönhoidossa.

Uusiutuvat energialähteet

Loka-joulukuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 13,5 % 15,8 miljoonaan euroon (18,3 milj. e). Liikevoitto ja operatiivinen liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikuttivat toiminnan supistaminen Itä-Suomessa sekä lämmityskauden alun viivästyminen.

Vuosi 2013
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,7 % 58,0 miljoonaan
euroon (55,9 milj. e). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (liiketappio 0,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan
liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden hyvän kysynnän vuoksi.

Kannattavuutta rasittivat alkuvuonna puupohjaisten polttoaineiden heikko energiasisältö sekä kasvaneet logistiikkakustannukset. Liikevoittoa paransivat liikevaihdon kasvu sekä tehdyt tehostamistoimet.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Milj. e 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012
Liikevoitto -1,6 9,7 33,2 48,4
Kertaluonteiset erät:        
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti -0,1   -0,5  
Arvonalentuminen EcoStream Oy:n osakkeet     5,0  
L&T Recoil Oy myyntivoitto       -4,2
Arvonalentuminen vaarallisten jätteiden laitoksista   0,2   0,5
Ekotuote-liiketoiminnan myynti   -0,2   -0,2
Ruotsin liiketoiminnan liikearvon alaskirjaus 7,0   7,0  
Luovutettujen maa-alueiden mahdolliset sulkemiskustannukset 5,0   5,0  
Viemäriremontointi-liiketoiminnan lopetus 1,2   1,2  
Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,8 1,0 2,9
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,5 10,5 51,8 47,4RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 86,4 miljoonaa euroa (80,5 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 7,9 miljoonaa euroa (vapautui 6,4 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 122,8 miljoonaa euroa (96,9 milj. e). Viimeisellä neljänneksellä yhtiö nosti 30,0 miljoonaa euroa pitkäaikaista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta tasapainottaakseen korollisten velkojensa maturiteettia. L&T Recoiliin liittyen yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 64,4 miljoonaa euroa ja ne laskivat 17,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 0,9 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Nettorahoituskulut olivat koko vuonna 2,9 miljoonaa euroa (5,4 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,4 % (0,8 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen pienenemiseen vaikutti erityisesti poismaksettujen lainojen määrä ja korkeakorkoisten koronvaihtosopimuksien päättyminen. Vertailukauteen sisältyi 2,0 miljoonaa Recoil Oy:n pääomalainasaamisten alaskirjausta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,7 % (2,2 %). Vuonna 2014 pitkäaikaisia lainoja erääntyy yhteensä 22,1 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 43,7 % (49,4 %) ja gearing-prosentti 30,4 (35,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 58,5 miljoonaa euroa (14,6 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 35,0 miljoonaa euroa (12,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

12.3.2013 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 jaettiin pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 22.3.2013.

18.11.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta. Osakkeenomistajille jaettiin varoja lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,15 euroa osakkeelta jo maksetun, 12.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen lisäksi. Näin ollen lisäosingon ja ylimääräisen pääomanpalautuksen yhteismäärä oli 0,50 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja ylimääräinen pääomanpalautus, yhteensä 18,1 miljoonaa euroa, maksettiin 28.11.2013.


INVESTOINNIT

Vuonna 2013 bruttoinvestoinnit olivat 32,7 miljoonaa euroa (49,4 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2013 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.267 (8.399). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8.847 (8.962) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.088 (7.035) ja muissa maissa 1.759 (1.927) henkilöä.


VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 86 373 918,28 euroa, josta
tilikauden voitto on 14 210 767,64 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2013 maksetaan 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 24.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 31.3.2014.

Maksun täsmäytyspäivänä 24.3.2014 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 706 627 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 19 353 313,50 euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa. Ehdotettu osinko on 87,7 % osakekohtaisesta tuloksesta.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2013 oli 7.206.872 kappaletta, mikä on 18,7 % (25,8 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 99,5 miljoonaa euroa (105,1 milj. e). Korkein hinta oli 15,59 euroa ja alin 11,60 euroa. Päätöskurssi oli 15,23 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 589,5 miljoonaa euroa (450,4 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa katsauskauden lopussa 92.247 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.706.627 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.703.933 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.320 (9.382) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 21,7 % (17,2 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 22.3.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2013.

18.11.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta. Osakkeenomistajille jaettiin varoja lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,15 euroa osakkeelta Lisäosinko ja ylimääräinen pääomanpalautus, yhteensä 18,1 miljoonaa euroa, maksettiin 28.11.2013.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

25.3.2013 yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot 1.1.2012-31.12.2012.

9.4.2013 yhtiö tiedotti, että osana EcoStream Oy:n pääomajärjestelyitä Lassila & Tikanoja Oyj on
merkinnyt 8.4.2013 2,0 miljoonalla eurolla EcoStream Oy:n osakkeita. Osakkeiden merkintähinta oli 3,00
euroa per osake. Osakemerkintä rahoitettiin muuttamalla Lassila & Tikanojan jäljellä oleva
kauppahintasaatava, 2,0 miljoonaa euroa, L&T Recoil Oy:n kaupasta EcoStream Oy:n osakkeiksi, joten
järjestelyllä ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta. Järjestelyn ja EcoStream Oy:n muiden
pääomajärjestelyiden jälkeen Lassila & Tikanojan omistusosuus laski EcoStream Oy:ssä noin 16,4
prosenttiin.

Toteutuneen järjestelyn yhteydessä Lassila & Tikanojan hallitus päätti kirjata Lassila & Tikanoja Oyj:n
omistamien kaikkien osakkeiden arvon 3,00 euroon per osake. Arvonalennuksesta johtuen yhtiö kirjaa
vuoden toiselle neljännekselle EcoStream Oy:n osakkeiden arvosta yhteensä 5,1 miljoonan euron
kertaluonteisen arvonalentumisen.

L&T:n omistamien EcoStreamin osakkeiden tasearvo on alaskirjauksen jälkeen noin 3,6 miljoonaa
euroa.

Arvonalentuminen käsitellään kertaluonteisena kuluna eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

1.7.2013 yhtiö tiedotti ylityötutkinnan syyteharkinnan valmistumisesta. Poliisitutkinta ja syyteharkinta kohdistuivat 25 L&T:n huoltomiehen tekemiin ylitöihin. Helsingin kihlakunnan syyttäjä on päättänyt asettaa näistä ylityörikkeistä syytteeseen 21 Lassila & Tikanojan nykyistä ja entistä esimiestä mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja Pekka Ojanpää (aloittanut 1.11.2011).

23.9.2013 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jonka teemana oli "L&T siirtymässä rakennemuutoksesta kannattavan kasvun vaiheeseen”. L&T:n taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 säilyivät ennallaan.

19.12.2013 yhtiö tiedotti, että se kirjaa vuoden viimeiselle neljännekselle Ruotsin liiketoimintojensa liikearvosta yhteensä 7,0 miljoonan euron arvonalentumisen, joka kohdistuu konsernissa Kiinteistöpalvelut-toimialalle. Arvonalentuminen johtuu Ruotsin liiketoiminnan tuotto-odotusten alenemisesta erityisesti Öst-Götan alueella. Konsernin taseeseen jää liikearvoa alaskirjauksen jälkeen yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa Ruotsin liiketoimintaan liittyen.


TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöksen laadintaan.
 

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

L&T:n kokonaisriski EcoStream-konsernissa on noin 23,3 miljoonaa euroa, josta toteutuessaan kassavirtavaikutteista olisi noin 16,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus L&T Recoil Oy:n pankkilainoihin liittyen. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonalla eurolla sekä EcoStream Oy:n osakkeita 3,6 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2012 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2013


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 10-12/ 2013 10-12/ 2012 1-12/ 2013 1-12/ 2012
Liikevaihto 169 705 171 791 668 217 673 985
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -157 135 -155 876 -597 288 -602 581
Bruttokate 12 569 15 915 70 929 71 404
Liiketoiminnan muut tuotot 1 328 1 535 4 280 7 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 968 -4 329 -14 503 -16 745
Hallinnon kulut -3 700 -2 927 -12 985 -12 090
Liiketoiminnan muut kulut -845 -509 -2 512 -1 584
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat 0   -5 027 -302
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat -7 000   -7 000  
Liikevoitto -1 616 9 685 33 182 48 391
Rahoitustuotot 197 102 529 860
Rahoituskulut -922 -614 -3 385 -6 256
Voitto ennen veroja -2 341 9 173 30 327 42 995
Tuloverot 1 003 -2 117 -8 144 -8 543
Tilikauden voitto -1 338 7 056 22 183 34 452
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -1 339 7 055 22 185 34 459
Määräysvallattomille omistajille 0 1 -3 -7
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, e -0,03 0,18 0,57 0,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,03 0,18 0,57 0,89LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

1 000 e 10-12/ 2013 10-12/ 2012 1-12/ 2013 1-12/ 2012
Tilikauden voitto -1 338 7 056 22 183 34 452
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi        
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 67 -189 67 -189
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 67 -189 67 -189
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos -487 -700 -368 1 098
Arvonmuutosrahasto        
Voitot kaudella 0 1 -2 2
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0 1 -2 2
Muuntoerot -238 -141 -427 627
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille -9 -1 -31 10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä -734 -841 -828 1 737
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen -2 005 6 026 21 422 36 000
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille -1 995 6 026 21 456 35 997
Määräysvallattomille omistajille -9 0 -34 3VEROVAIKUTUKSET, MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT