Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

  • 26 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2015-02-04 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lassila & Tikanoja Oyj                        Tilinpäätöstiedote                  4.2.2015 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 162,3 miljoonaa euroa (169,7 milj. e); liikevoitto 14,0 miljoonaa euroa (liiketappio 1,6 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 13,2 miljoonaa euroa (11,5 milj. e); osakekohtainen tulos 0,21 euroa (-0,03 e)
Koko vuoden liikevaihto 639,7 miljoonaa euroa (668,2 milj. e); liikevoitto 48,5 miljoonaa euroa (33,2 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 53,8 miljoonaa euroa (51,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,47 euroa (0,57 e)
Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,75 euroa/osake


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Talouden taantuma piti toimintaympäristön haastavana koko vuoden ajan. Siitä huolimatta kannattavuutemme parani edelleen. Positiivisen kehityksen taustalla on useita tekijöitä. Ympäristöpalveluissa markkina-asemamme vahvistui vahvan myyntityön ja kohdennettujen yrityskauppojen myötä. Teollisuuspalveluissa pystyimme vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta toimintaa tehostamalla. Kiinteistöpalveluissa jo tehdyt rakennemuutokset ja toiminnan tehostaminen alkoivat näkyä myös tuloksessa, mutta markkinatilanne on säilynyt edelleen haastavana. Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä sekä yritysostoin.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 162,3 miljoonaa euroa (169,7 milj. e) ja se laski 4,4 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (liiketappio 1,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (11,5 milj. e), mikä oli 8,1 % (6,8 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-0,03 e).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Ympäristöpalvelut-toimialalla, mutta laski kaikilla muilla toimialoilla.

Vertailukauden luvut sisältävät 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa 4,6 miljoonaa euroa sekä liikevoittoa 0,5 miljoonaa euroa, joista suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle.

Operatiivisen toiminnan liikevoiton kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea Ympäristö- ja Kiinteistöpalveluiden parantunut kannattavuus.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittoon vaikuttivat kertaluonteiset myyntivoitot FinBin-liiketoiminnasta ja Uusiutuvien energialähteiden kalustosta, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, sekä kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut 1,4 miljoonaa euroa.

Vuosi 2014
Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihto oli 639,7 miljoonaa euroa (668,2 milj. e) ja se laski 4,3 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 48,5 miljoonaa euroa (33,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 53,8 miljoonaa euroa (51,8 milj. e), mikä oli 8,4 % (7,8 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,57 e).

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialoilla, mutta laski Kiinteistöpalvelut- ja Uusiutuvat energialähteet -toimialoilla.

Tilikauden 2014 luvut sisältävät 2,9 miljoonaa euroa (16,6 milj. e) 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa sekä 0,4 miljoonaa euroa (1,3 milj. e) liikevoittoa, joista suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle.

Vuoden 2014 liikevoitto sisältää nettona 5,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Niistä 6,4 miljoonaa euroa oli kertaluonteisia kustannuksia liittyen osakeomistukseen konkurssiin hakeutuneessa EcoStream Oy:ssä sekä saamisiin EcoStream-konsernilta ja L&T Recoililta. Lisäksi Latvian liiketoiminnoista kirjattiin kertaluonteinen 1,1 miljoonan euron myyntivoitto ja Uusiutuviin energialähteisiin kuuluvien lopetettujen liiketoimintojen varastoihin liittyen 0,2 miljoonan euron alaskirjaus. Liikevoittoon vaikuttivat myös kertaluonteiset myyntivoitot FinBin-liiketoiminnasta ja Uusiutuvien energialähteiden kalustosta, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, sekä kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 aikana tehtyjen yritysostojen vaikutus yhtiön koko vuoden liikevaihtoon oli 3,1 miljoonaa euroa ja liikevoittoon 0,6 miljoonaa euroa.

Konsernin nettotulokseen vaikutti lisäksi rahoituskuluihin kirjattu L&T Recoilin takausvastuun perusteella maksettu 16,7 miljoonaa euroa. EcoStream-konsernin konkurssin perusteella tehtyjen kirjausten jälkeen yhtiöllä ei ole enää EcoStream Oy:öön ja L&T Recoiliin liittyviä vastuita.

Avainlukuja

 

  10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos% 1-12/ 2014 1-12/ 2013 Muutos%
Liikevaihto, milj. e 162,3 169,7 -4,4 639,7 668,2 -4,3
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 13,2 11,5 15,1 53,8 51,8 3,8
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 8,1 6,8   8,4 7,8  
Liikevoitto, milj. e 14,0 -1,6   48,5 33,2 46,1
Liikevoittoprosentti 8,6 -1,0   7,6 5,0  
Voitto ennen veroja, milj. e 10,6 -2,3   26,6 30,3 -12,3
Osakekohtainen tulos, e 0,21 -0,03   0,47 0,57 -18,3
Osinko/osake, e       0,75** 0,50 50,0
EVA, milj. e 9,5 -4,9   29,1 12,4 134,7

* Erittely toimialakatsausten jälkeen
** Hallituksen ehdotus


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu

Ympäristöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 1,3 % ja oli 64,8 miljoonaa euroa (65,7 milj. e). Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (2,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa (7,9 milj. e).

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,2 % markkina-asemaa vahvistaneen myyntityön ansiosta. Kysyntä kasvoi edelleen Jätehuollossa.

Vertailukauden liikevaihto sisältää 3,3 miljoonaa euroa 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa.

Toimialan kannattavuus parani muun muassa yritysostojen tuomien synergiaetujen sekä toiminnan jatkuvan tehostamisen ansiosta.

Vuosi 2014
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 1,3 % ja oli 254,5 miljoonaa euroa (257,9 milj. e). Liikevoitto oli 37,3 miljoonaa euroa (30,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 35,9 miljoonaa euroa (35,1 milj. e).

Kierrätysliiketoiminnan kysyntää heikensi erityisesti rakentamisen ja kaupan taantumasta johtuva kierrätysmateriaalien volyymin lasku. Kysyntä kasvoi etenkin Jätehuollossa ja Venäjän toiminnoissa.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,5 %. Tilikauden 2014 liikevaihto sisältää 2,1 miljoonaa euroa (12,2 milj. e) 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa.

Liiketoiminnan kannattavuus parani muun muassa yritysostojen tuomien synergiaetujen sekä toiminnan jatkuvan tehostamisen ansiosta, vaikka kuntaurakoiden heikentynyt kannattavuus rasittikin toimialan liikevoittoa.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu

Teollisuuspalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 20,3 miljoonaa euroa (20,9 milj. e). Laskua oli 2,8
%. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa (2,7 milj. e).

Vaarallisissa jätteissä palveluiden kysyntä säilyi vahvana ja kasvoi hieman myös Prosessipuhdistuksessa. Viemärihuollossa kysyntä säilyi vertailukauden tasolla ja laski Ympäristörakentamisessa.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski ennen kaikkea Prosessipuhdistuksen ja Viemärihuollon tiukassa kilpailutilanteessa heikentyneen kannattavuuden vuoksi.


Vuosi 2014
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 77,8 miljoonaa euroa (75,5 milj. e). Kasvua oli 3,0 %. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (5,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa (6,7 milj. e).

Liikevaihto kasvoi Vaarallisissa jätteissä, Viemärihuollossa sekä Prosessipuhdistuksessa. Ympäristörakentamisessa liikevaihto jäi alle edellisvuoden.

Toimiala paransi operatiivista kannattavuuttaan tehostamistoimien sekä kasvaneen volyymin ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 4,1 % ja oli 68,8 miljoonaa euroa (71,7 milj. e). Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (liiketappio 5,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan suunnitellun supistumisen ja Vahinkosaneerauksen alhaisen kysynnän vuoksi. Lisäksi liikevaihtoon vaikutti Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden vertailukautta heikompi kysyntä. Kiinteistötekniikan kysyntä jatkui vahvana.

Kannattavuus parani merkittävästi Kiinteistötekniikassa ja Ruotsin siivousliiketoiminnassa. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti siivousliiketoiminnan henkilöstökulujen hallinta. Koko toimialan liikevoittoa kuitenkin rasitti erityisesti Vahinkosaneerauksen edelleen heikentynyt kannattavuus.

Vuosi 2014
Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 6,1 % ja oli 274,7 miljoonaa euroa (292,5 milj. e). Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (4,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (11,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistuttua suunnitellusti ja Siivouksen ja Kiinteistöhuollon kausitöiden ja Vahinkosaneerauksen kysynnän jäätyä tavanomaista alhaisemmaksi.

Toimialan kannattavuutta rasittivat Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden heikentynyt kysyntä sekä Vahinkosaneerauksen heikko kannattavuus. Kiinteistötekniikassa kannattavuus kehittyi vuoden aikana positiivisesti kasvaneen kysynnän ansiosta.
 
Toimialan lisäpalveluiden kysyntä vähentyi, mikä heikensi sekä liikevaihtoa että kannattavuutta. Koko toimialalla on käynnissä merkittävä uudelleenorganisointi toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin, mikä rasittaa kannattavuutta.

Uusiutuvat energialähteet

Loka-joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 24,4 % 12,0 miljoonaan euroon (15,8 milj. e). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (0,6 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikutti lämmityskauden vertailukautta myöhäisempi käynnistyminen.

Tehostamistoimenpiteiden ansiosta operatiivinen tehokkuus parani vertailukaudesta. Liikevoittoon vaikutti yhtiön varastoihin tehty 0,3 miljoonan euron alaskirjaus.

Vuosi 2014
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) koko vuoden liikevaihto laski 23,8 % 44,2 miljoonaan euroon (58,0 milj. e). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea lyhyt lämmityskausi alkuvuonna, lämmityskauden alun viivästyminen vertailukaudesta sekä kannattamattomien toimintojen suunniteltu karsiminen.

Tehostamistoimenpiteiden ansiosta kannattavuus parani liikevaihdon laskusta huolimatta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Me 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Liikevoitto 14,0 -1,6 48,5 33,2
Kertaluonteiset erät:        
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti -0,4 -0,1 -0,4 -0,5
Arvonalentuminen EcoStream Oy:n osakkeet       5,0
L&T Recoil Oy     6,4  
Latvian liiketoiminnan myynti     -1,1  
Ruotsin liiketoiminnan liikearvon alaskirjaus   7,0   7,0
Luovutettujen maa-alueiden mahdolliset sulkemiskustannukset   5,0   5,0
Viemäriremontointi-liiketoiminnan lopetus   1,2   1,2
Uudelleenjärjestelykulut 1,4 0,0 2,0 1,0
Muut kertaluonteiset erät -1,8   -1,5  
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 13,2 11,5 53,8 51,8

 RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 79,6 miljoonaa euroa (86,4 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 2,2 miljoonaa euroa (vapautui 7,9 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 96,0 miljoonaa euroa (122,8 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 52,0 miljoonaa euroa (64,4 milj. e) ja ne laskivat 12,3 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Nettorahoituskulut vuonna 2014 olivat 21,9 miljoonaa euroa (2,9 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 3,4 % (0,4 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen nousuun vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa. Sen lisäksi valuuttakurssimuutokset kasvattivat rahoituskuluja 3,0 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,7 % (1,7 %). Vuonna 2015 pitkäaikaisia lainoja erääntyy yhteensä 24,8 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 46,3 % (43,7 %) ja gearing-prosentti 25,2 (30,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 44,0 miljoonaa euroa (58,5 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0 euroa (35,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Katsauskauden aikana yhtiö otti käyttöön uuden rahoitusvaihtoehdon laskemalla liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia.

Konserni on myöntänyt Venäjällä toimiville tytäryhtiöille yhteensä 270 MRUB (3,7 milj. e) sisäisiä lainoja. Lainoista noin 86 prosenttiin on käytetty suojausta ruplan kurssimuutoksille.

VAROJENJAKO

19.3.2014 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
19,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 31.3.2014.


INVESTOINNIT

Vuonna 2014 bruttoinvestoinnit olivat 44,7 miljoonaa euroa (32,7 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä pienistä kohdennetuista yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2014 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 257 (8 267). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 830 (8 847) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 076 (7 088) ja muissa maissa 754 (1 759) henkilöä. Muissa maissa työskentelevän henkilöstön määrän laskuun vaikutti pääasiassa Latvian liiketoiminnan myynti.


VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 79 490 019,06 euroa, josta tilikauden voitto on 13 766 442,62 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2014 maksetaan 0,75 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2015.

Maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2015 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 617 980 kappaletta,
joten osingon kokonaismäärä olisi 28 963 485,00 euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa. Ehdotettu osinko on 160,0 % osakekohtaisesta tuloksesta.

L&T:n verkkovuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014, julkaistaan helmikuussa viikolla 9 osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi/vuosikertomus2014.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuonna 2014 oli 10 191 394 kappaletta, mikä on 26,3 % (18,7 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 145,2 miljoonaa euroa (99,5 milj. e). Korkein hinta oli 15,84 euroa ja alin 12,75 euroa. Päätöskurssi oli 15,14 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 584,7 miljoonaa euroa (589,5 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 108 894 omaa osaketta, jotka edustavat 0,5 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 747 465 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 737 749 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 10 152 (9 320) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,9 % (21,7 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 19,4 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 31.3.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Laura Lares.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 19.3.2014.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Hille Korhonen ja Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

3.3.2014 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja ja Bioinvest SIA ovat allekirjoittaneet sopimuksen L&T:n Latvian liiketoimintojen myymisestä Bioinvest SIA:lle. 13.3.2014 yhtiö tiedotti, että liiketoimintojen myynti on saatettu päätökseen. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle. Kaupan myötä Bioinvestille siirtyi noin 950 työntekijää.

21.3.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan EcoStream-konsernin rahoittajat ovat eräännyttäneet lainansa EcoStream-konserniin kuuluvalle L&T Recoil Oy:lle sekä vastaanottanut rahoittajapankeilta ilmoituksen noin 16,7 miljoonan euron maksujen vaatimisesta L&T Recoil Oy:n lainoihin liittyvän takausvastuun perusteella.

Lassila & Tikanojan kokonaisriski EcoStream-konserniin liittyen, mukaan lukien edellä mainittu takausvastuu, on aiemmin tiedotetun mukaisesti noin 23,4 miljoonaa euroa, josta kassavirtavaikutteista on edellä mainittu takausvastuu, noin 16,7 miljoonaa euroa.

30.4.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan Helsingin kihlakunnansyyttäjä on päättänyt luopua yhtiön toimitusjohtaja Pekka Ojanpään sekä kahdeksan muun yhtiön nykyisen ja entisen esimiehen osalta heihin kohdistuneista työturvallisuusrikos- ja työaikarikkomussyytteistä. Yhtiön osalta yhteisösakko ja hyötyvaatimukset pysyivät voimassa.

3.7.2014 yhtiö tiedotti lehdistötiedotteella, että Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut Lassila & Tikanojan ylityörikkeisiin liittyvistä rangaistusvaatimuksista. Syyttäjän esittämä yhteisösakkovaatimus hylättiin ja valtio velvoitettiin korvaamaan yhtiölle asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Oikeus katsoi, että yhtiön ohjeistus ja valvontajärjestelmät ovat olleet riittävät, eikä työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä ole vaarannettu.
 
Käräjäoikeus katsoi viiden yhtiön nykyisen tai entisen työnjohtajan syyllistyneen työaikarikkomukseen. Heistä kolme tuomittiin 8-15 päiväsakkoon ja kaksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta teon vähäisyyden vuoksi.

1.8.2014 yhtiö tiedotti, että se muuttaa tulevaisuuden näkymiään. Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.

28.8.2014 yhtiö tiedotti, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Lassila & Tikanoja Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan ja että yhtiö harkitsee vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua rekisteröintiasiakirjan alla.

5.9.2014 yhtiö tiedotti, että Teollisuuspalveluiden toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen Ville Rantala jättää yhtiön omasta pyynnöstään vuoden 2014 loppuun mennessä ja että uuden toimialajohtajan haku on käynnistetty.

8.9.2014 yhtiö tiedotti saaneensa Nordea Funds Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 prosenttiin.

8.9.2014 yhtiö tiedotti laskevansa liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia. Laina ylimerkittiin. Lassila & Tikanoja hakee lainan listalleottoa NASDAQ OMX Helsingissä.

17.9.2014 yhtiö tiedotti, että Finanssivalvonta on hyväksynyt yhtiön joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.lassila-tikanoja.fi/sijoittajat.

30.9.2014 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jonka ohjelmassa käytiin läpi konsernin strategiaa ja sen toteutumista.

23.10.2014 yhtiö tiedotti, että Teollisuuspalveluiden toimialajohtajaksi on 1.1.2015 alkaen nimitetty KTM Antti Tervo (s. 1978). Tervo on toiminut L&T:n hankinta- ja toimitusketjusta vastaavana johtajana vuodesta 2012 lähtien. Vuodesta 2012 lähtien L&T:n kehitysjohtajana toiminut KTM Tuomas Mäkipeska (s. 1978) ottaa nykyisen tehtävänsä ohella hoitaakseen Uusiutuvien energialähteiden toimialajohtajan tehtävät 1.1.2015 alkaen.

27.10.2014 yhtiö tiedotti, että sen hallitus on päättänyt hankkia varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella enintään 150 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön lähivuosien palkitsemisjärjestelmiin.

18.12.2014 yhtiö tiedotti, että toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 16.2.2015 alkaen nimitetty tekn. lis. Tutu Wegelius-Lehtonen (s. 1970).


TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

20.1.2015 yhtiö tiedotti, että vuoden 2014 alustavien tilinpäätöslukujen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 639 miljoonaa euroa (2013: 668,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan 53,8 miljoonaa euroa (2013: 51,8 milj. e).

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2013 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2014

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Liikevaihto 162,3 169,7 639,7 668,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -142,8 -157,1 -561,6 -597,3
Bruttokate 19,5 12,6 78,1 70,9
Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 1,3 7,0 4,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,7 -4,0 -14,2 -14,5
Hallinnon kulut -3,6 -3,7 -12,7 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -2,0 -0,8 -9,7 -2,5
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat 0,0 0,0 0,0 -5,0
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat 0,0 -7,0 0,0 -7,0
Liikevoitto 14,0 -1,6 48,5 33,2
Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,4 0,5
Rahoituskulut -3,5 -0,9 -22,3 -3,4
Voitto ennen veroja 10,6 -2,3 26,6 30,3
Tuloverot -2,3 1,0 -8,4 -8,1
Tilikauden voitto 8,3 -1,3 18,1 22,2
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 8,3 -1,3 18,1 22,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, e 0,21 -0,03 0,47 0,57
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,21 -0,03 0,47 0,57

 LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Tilikauden voitto 8,3 -1,3 18,1 22,2
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi        
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,1 0,1 -0,1 0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä -0,1 0,1 -0,1 0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos -0,2 -0,5 -0,6 -0,4
Muuntoerot -1,4 -0,2 -2,1 -0,4
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0 0,0 0,3 0,0
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 -0,1 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä -1,7 -0,7 -2,4 -0,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 6,5 -2,0 15,6 21,4
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 6,6 -2,0 15,7 21,5
Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 -0,1 0,0KONSERNITASE