Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017

  • 26 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2018-01-31 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lassila & Tikanoja Oyj
Tilinpäätöstiedote
31.1.2018 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017

- Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 207,0 miljoonaan euroon (168,3), liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa (10,5) ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,22)
- Koko vuoden liikevaihto kasvoi 7,6 % 712,1 miljoonaan euroon (661,8), liikevoitto oli 44,2 miljoonaa euroa (50,5) ja osakekohtainen tulos 0,88 euroa (1,13)
- Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,92 euroa/osake

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ


”Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Kasvu oli sekä orgaanista että erityisesti L&T FM AB:n yritysostosta johtuvaa. Liikevoitto laski vertailukaudesta. Teollisuuspalveluiden liikevaihto ja liikevoitto paranivat edellisvuodesta hyvän kysynnän ja parantuneen toiminnan tehokkuuden ansiosta. Ympäristöpalveluiden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta markkina-asema vahvistui etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kiinteistöpalveluissa siivouksen liikevoitto kehittyi myönteisesti, kun taas korjausrakentamisen heikko kannattavuus ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut rasittivat liikevoittoa vuoden 2017 aikana. L&T FM AB:n integraatio on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Yrityshankintaan liittyvät kertaluontoiset kulut rasittivat konsernin liikevoittoa. Vuonna 2018 keskitymme edelleen strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen erityisesti Kiinteistöpalveluiden toimintamalliuudistuksella, jonka hyödyt näkyvät toimialatasolla pääosin vuoden 2019 aikana.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 207,0 miljoonaa euroa (168,3) ja se kasvoi 23,0 % (1,9). Liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa (10,5),
mikä oli 5,5 % (6,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,22).

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja L&T FM AB:n yritysoston vuoksi. Kiinteistöpalveluiden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 50,8 %. Ilman L&T FM AB:ta Kiinteistöpalveluiden liikevaihto kasvoi 11,3 %.Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi 11,6 % hyvän kysynnän ansiosta. Ympäristöpalveluissa liikevaihto kasvoi 0,6 %. Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto laski 7,5 %.

Vuosi 2017
Vuoden 2017 liikevaihto oli 712,1 miljoonaa euroa (661,8) ja se kasvoi 7,6 %. Ilman L&T FM AB:ta konsernin liikevaihto kasvoi 2,1 %. Liikevoitto oli 44,2 miljoonaa euroa (50,5), mikä oli 6,2 % (7,6) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa (1,13).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa 10,5 % ja Kiinteistöpalveluissa 14,8 % pääosin L&T FM AB:n yritysoston johdosta. Ympäristöpalveluissa liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski 5,1 % lyhyestä lämmityskaudesta johtuvan alhaisen kysynnän ja heikkojen energiasisältöjen takia.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa, mutta laski muilla toimialoilla. Ympäristöpalveluiden liikevoittoa laskivat edellisvuotta korkeammat polttoainekustannukset sekä kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvä kuluvaraus. Kiinteistöpalveluissa siivouksen liikevoitto kehittyi myönteisesti, kun taas korjausrakentamisen heikko kannattavuus ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon kiinteistöhuollossa liittyvät kulut vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Konsernin tulosta rasittivat myös L&T FM AB:n yritysosto- ja integraatiokustannukset.


Avainlukuja

   

  10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos 1-12/
2017
1-12/
2016
Muutos
             
Liikevaihto, MEUR 207,0 168,3 23,0 % 712,1 661,8 7,6 %
Liikevoitto, MEUR 11,4 10,5 8,8 % 44,2 50,5 -12,4 %
Liikevoittoprosentti 5,5 6,2   6,2 7,6  
Voitto ennen veroja, MEUR 10,1 10,6 -5,4 % 42,7 50,1 -14,7 %
Osakekohtainen tulos, EUR 0,22 0,22 1,2 % 0,88 1,13 -22,4 %
Osinko/osake, EUR       0,92* 0,92  
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,67 1,11 -39,5 % 1,61 1,99 -19,1 %
EVA, MEUR 4,5 5,8 -22,3 % 21,2 30,7 -30,9 %
               

* Hallituksen ehdotusLIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka - joulukuu

Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 0,6 % 67,0 miljoonaan euroon (66,5). Liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 6,5 miljoonaa euroa (6,5).

Kysyntä oli hyvällä tasolla, ja Ympäristöpalveluiden markkina-asema vahvistui kierrätysraaka-aineissa sekä kaupan ja teollisuuden segmenteissä.

Vuosi 2017
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 0,2 % ja oli 265,3 miljoonaa euroa (264,8). Liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (31,3).

Liikevaihto kuntaurakoissa pieneni, mutta markkina-asema vahvistui kierrätysraaka-aineissa sekä kaupan ja teollisuuden segmenteissä.

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät vertailukauden tasolla. Toimialan liikevoittoa laskivat edellisvuotta korkeammat polttoainekustannukset sekä kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvien kuluvarausten 0,6 miljoonan euron korotus toisella neljänneksellä.

Teollisuuspalvelut

Loka - joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,6 % ja oli 23,9 miljoonaa euroa (21,4). Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa ja pysyi vertailukauden tasolla (2,6).

Liikevaihto nousi vertailukaudesta kaikilla toimialan palvelulinjoilla. Liikevaihto kasvoi hyvän kysynnän takia varsinkin ympäristörakentamisessa.

Vuosi 2017
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 10,5 % ja oli 90,7 miljoonaa euroa (82,1).
Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (7,8).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta etenkin prosessipuhdistuksessa, viemärihuollossa ja vaarallisissa jätteissä. Ympäristörakentamisen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla.

Vahva kysyntä ja kasvanut toiminnan tehokkuus kasvatti toimialan tulosta vertailukaudesta. Etenkin vaarallisissa jätteissä liikevoitto nousi vertailukaudesta.

Kiinteistöpalvelut

Loka - joulukuu
Kiinteistöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 50,8 % ja oli 108,2 miljoonaa euroa (71,8). Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (2,6).

Liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa parantuneen kysynnän vuoksi. Kaikki toimialan palvelulinjat paransivat liikevoittoaan kiinteistöhuoltoa lukuunottamatta.

Vuosi 2017
Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 14,8 % ja oli 331,0 miljoonaa euroa (288,3). Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (13,5).

Toimialan liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia, mutta sen hankintamenon allokointiin liittyvät poistot ja integraatiokulut rasittivat liikevoittoa. Siivouksen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta hyvän kysynnän ja toiminnan tehokkuuden ansiosta. Kiinteistötekniikassa ja korjausrakentamisessa liikevoitto laski vertailukaudesta. Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset vaikuttivat negatiivisesti kiinteistöhuollon liikevoittoon.

Uusiutuvat energialähteet

Loka - joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7,5 % 10,7 miljoonaan euroon (11,6). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,7).


Liikevoitto jäi vertailukaudesta heikoista energiasisällöistä ja alhaisesta volyymistä johtuen.

Vuosi 2017
Uusiutuvien energialähteiden koko vuoden liikevaihto laski 5,1 % 34,9 miljoonaan euroon (36,8). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,5).

Toimialan liikevaihtoa ja liikevoittoa laskivat vertailukaudesta ennen kaikkea lyhyestä lämmityskaudesta johtuva metsäenergian alhainen kysyntä, heikot energiasisällöt sekä toimitusten kustannusten kasvu.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 61,8 miljoona euroa (76,4). Käyttöpääomaa sitoutui 10,8 miljoonaa euroa (vapautui 2,7).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 165,9 miljoonaa euroa (66,9).

Korolliset nettovelat olivat 117,9 miljoonaa euroa (38,7). Ne laskivat 15,3 miljoonaa euroa edellisestä kvartaalista ja nousivat 79,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuonna 2017 olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,4). Nettorahoituskulut olivat 0,2 % (0,1) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,6). Vuonna 2018 lainoja erääntyy yhteensä 22,6 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä oleva lyhytaikainen yritystodistus.

Omavaraisuusaste oli 39,3 % (50,4) ja gearing-prosentti 53,9 (17,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 48,1 miljoonaa euroa (28,2).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20 miljoonaa euroa (0,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

16.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2017.

INVESTOINNIT

Vuonna 2017 bruttoinvestoinnit olivat 110,3 miljoonaa euroa (41,6) ja ne koostuivat pääasiassa yritysostoista, kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Merkittävin investointi oli L&T FM AB:n yritysosto. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista Kiinteistöpalveluiden uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kiinteistöhuollossa vuoden 2017 alkupuolella. Muiden palvelulinjojen osalta käyttöönotot jatkuvat vuonna 2018.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2017 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 875 (7 199). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 663 (7 931) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 041 (7 023) ja muissa maissa 1 622 (908) henkilöä.

VOITONJAKOEHDOTUS


Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 102 864 459,89 euroa, josta tilikauden voitto on 34 195 639,76 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2017 maksetaan 0,92 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.3.2018.

Maksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 398 012 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 35 326 171,04 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa. Ehdotettu osinko 0,92 euroa on 104,8 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus2017.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuonna 2017 oli 5 480 149 kappaletta, mikä on 14,3 % (16,9) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 101,6 miljoonaa euroa (110,1). Korkein hinta oli 20,89 euroa ja alin 17,22 euroa. Päätöskurssi oli 18,06 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 693,5 miljoonaa euroa (736,9).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 400 862 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 398 012 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 394 955 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 208 (10 812) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,5 % (17,6) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2017.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Bergholm, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Teemu Kangas-Kärki sekä uutena jäsenenä Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 16.3.2017.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

31.3.2017 yhtiö kertoi yhtiökokouksen 16.3.2017 päätöksellä siirtäneensä 3 896 osaketta Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

21.4. 2017 yhtiö ilmoitti siirtyvänsä raportoimaan tulostaan kululajikohtaisen tuloslaskelman kautta 1.1.– 31.3.2017 osavuosikatsauksessaan. Tiedotteessa esitettiin uuden tuloslaskelmakaavan mukaiset kululajikohtaiset kumulatiiviset vertailutiedot neljänneksittäin vuodelta 2016. Aiemmin yhtiö on raportoinut toimintolajikohtaisen tuloslaskelman kautta. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin segmenttiraportointiin. Esittämistapaa muutettiin vastaamaan johdon raportoinnissa käytettävää tuloslaskelmakaavaa.

13.6.2017 yhtiö ilmoitti muuttavansa vuoden 2017 näkymiään. Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Yhtiö laski kuluvan vuoden liikevoittoennustettaan Kiinteistöpalveluiden ja erityisesti korjausrakentamisen liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi.

20.6.2017 yhtiö kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen Veolian Ruotsin kiinteistötekniikkaan keskittyvän palveluliiketoiminnan ostamisesta hankkimalla Veolia FM AB:n koko osakekannan Veolia Nordic AB:ltä. Yhtiö kertoi haluavansa yrityskaupan avulla vahvistaa läsnäoloaan Ruotsin kiinteistöpalvelumarkkinalla laajentamalla palveluvalikoimaansa kiinteistötekniikan palveluihin.

4.7.2017 yhtiö tiedotti, että se on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LCC:n osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 % ja noussut 7,53 %:iin.

31.8.2017 yhtiö kertoi saaneensa päätökseen Veolian Ruotsin kiinteistötekniikan yritysoston.

16.11.2017 yhtiö ilmoitti muuttavansa vuoden 2017 näkymiään. Uuden ohjeistuksen mukaan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.

22.11.2017 yhtiö tiedotti muutoksista johdossa. Lassila & Tikanoja yhdistää talousjohtajan, toimitusketjun johtajan ja kehitysjohtajan toimet 1.1.2018. Yhtiön taloudesta, ICT:stä, kehityksestä ja hankinnoista vastaavaksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.1.2018 alkaen KTM Tuomas Mäkipeska. Yhtiö kertoi, että talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Timo Leinonen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Tomi Kontinen jättävät yhtiön.

14.12.2017 yhtiö ilmoitti muuttavansa segmenttiraportointiaan niin, että Kiinteistötekniikka raportoidaan uutena segmenttinä 1.1.2018 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on viisi raportoitavaa segmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut, Uusiutuvat Energialähteet ja Kiinteistötekniikka. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Heilahtelu fossiilisten polttoaineiden hinnassa voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö on aloittanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja jatkaa käyttöönottoa vuonna 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2017 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 8 sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Lassila & Tikanojan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017.

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.12.2017

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

MEUR 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
         
Liikevaihto 207,0 168,3 712,1 661,8
         
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,7 5,7 4,8
Varaston muutos -2,6 -1,3 -1,0 1,1
         
Materiaalit ja palvelut -74,1 -54,6 -234,9 -206,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -80,7 -69,6 -296,9 -280,8
Liiketoiminnan muut kulut -28,5 -24,1 -100,3 -91,4
Poistot ja arvonalentumiset -10,9 -9,8 -40,5 -38,8
         
Liikevoitto 11,4 10,5 44,2 50,5
         
Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 0,1 -1,4 -0,4
         
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 -0,1 0,0
         
Voitto ennen veroja 10,1 10,6 42,7 50,1
         
Tuloverot -1,5 -2,1 -9,0 -6,7
         
Tilikauden voitto 8,6 8,5 33,7 43,4
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 8,6 8,5 33,7 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, EUR 0,22 0,22 0,88 1,13
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,22 0,22 0,88 1,13

 
LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

MEUR 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
         
Tilikauden voitto 8,6 8,5 33,7 43,4
         
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi        
         
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,1 0,0 0,1 0,0
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,1 0,0 0,1 0,0
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
         
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos -0,1 0,1 -0,1 0,4
Muuntoerot -1,3 0,2 -2,7 -0,1
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä -1,4 0,3 -2,8 0,3
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 7,2 8,8 30,9 43,7
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 7,2 8,8 30,9 43,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0KONSERNITASE
                              

 

MEUR 12/2017 12/2016
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat    
     
Aineettomat hyödykkeet    
Liikearvo 150,2 116,5
Hankittu sopimuskanta 22,6 5,2
Kilpailukieltosopimukset 0,0 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista 0,5 0,6
Muut aineettomat hyödykkeet 22,9 20,8
  196,3 143,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
Maa-alueet 5,3 5,3
Rakennukset ja rakennelmat 40,3 40,7
Koneet ja kalusto 106,5 104,8
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2,0 5,3
  154,1 156,1
Muut pitkäaikaiset varat    
Myytävissä olevat sijoitukset 0,6 0,6
Rahoitusleasingsaamiset 0,3 1,2
Laskennalliset verosaamiset 6,5 5,5
Muut saamiset 2,6 1,7
  10,0 9,0
     
Pitkäaikaiset varat yhteensä 360,4 308,3
     
Lyhytaikaiset varat    
     
Vaihto-omaisuus 23,9 24,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 137,6 90,5
Johdannaissaamiset 0,1 0,3
Ennakkomaksut 0,5 0,6
Rahavarat 48,1 28,2
     
Lyhytaikaiset varat yhteensä 210,2 144,5
     
Varat yhteensä 570,6 452,8