Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2018

  • 15 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
30.1.2019 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2018

- Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 206,5 miljoonaa euroa (206,1), liikevoitto 11,7 miljoonaa euroa (11,4) ja osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,22)

- Koko vuoden liikevaihto kasvoi 13,1 % 802,2 miljoonaan euroon (709,5), liikevoitto oli 47,6 miljoonaa euroa (44,0) ja osakekohtainen tulos 0,89 euroa (0,87)
- Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla

- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,92 euroa / osake

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Lassila & Tikanojan vuoden 2018 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 13 % ja liikevoitto yli  8 %. Kasvusta oli orgaanista 3 % ja loput L&T FM:n yritysostosta johtuvaa. Kaikkien toimialojen vuoden 2018 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta. Ympäristöpalveluissa markkina-asema vahvistui erityisesti kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Teollisuuspalveluiden vuosi oli onnistunut, ja niin liikevaihto kuin liikevoittokin kasvoivat vertailukaudesta uusien asiakkuuksien myötä. Kiinteistöpalveluiden liikevaihto ja liikevoitto heikentyivät erityisesti siivousliiketoiminnan koventuneen hintakilpailun ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheen seurauksena. Kiinteistötekniikassa erityisesti Ruotsin liiketoiminnan kehitys oli myönteistä hyvän kysynnän ja tuottavuuden parantumisen ansiosta. Koko yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta parantui vuodentakaisesta onnistuneiden käyttöpääoman tehostamistoimenpiteiden ansiosta.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu

Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 206,5 miljoonaa euroa (206,1) ja se kasvoi edellisvuodesta 0,2 %. Liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (11,4), mikä oli 5,7 % (5,5) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,22).

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä. Liikevoitto kasvoi kaikilla toimialoilla Kiinteistöpalveluita ja Uusiutuvia energialähteitä lukuunottamatta.

Vuosi 2018

Vuoden 2018 liikevaihto oli 802,2 miljoonaa euroa (709,5) ja se kasvoi 13,1 %. Orgaaninen kasvu oli 3,2 %. Liikevoitto oli 47,6 miljoonaa euroa (44,0), mikä oli 5,9 % (6,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (0,87).

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta. Liikevoitto nousi Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistötekniikassa. 

Avainlukuja

 10-12/201810-12/2017Muutos%
1-12/2018

1-12/2017

Muutos%
       
Liikevaihto, MEUR206,5206,10,2802,2709,513,1
Liikevoitto, MEUR11,711,42,847,644,08,2
Liikevoittoprosentti5,75,5 5,96,2 
Voitto ennen veroja, MEUR10,610,06,642,742,50,6
Osakekohtainen tulos, EUR0,230,221,40,890,871,6
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR1,500,67122,22,351,6145,9
EVA, MEUR6,04,534,324,021,113,7

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut


Loka-joulukuu
Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,7 % 68,5 miljoonaan euroon (66,0). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 20,2 % 8,3 miljoonaan euroon (6,9).

Liikevoitto ja liikevaihto paranivat vertailukaudesta alkuvuonna tehtyjen kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta.

Vuosi 2018
Ympäristöpalveluiden vuoden 2018 liikevaihto oli 270,2 miljoonaa euroa (262,8). Liikevoitto oli 31,6 miljoonaa euroa (31,6).

Toimialan liikevaihto kasvoi ja markkina-asema vahvistui erityisesti kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Edellisvuotta korkeammat polttoainekulut pystyttiin kattamaan muilla toimenpiteillä.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25,2 miljoonaan euroon (23,9), Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (2,6).

Toimialan liikevaihto kasvoi 5,7 %. Liikevaihto kasvoi etenkin projektiliiketoiminnoissa.

Vuosi 2018
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 6,5 % ja oli tammi-joulukuussa 96,5 miljoonaa euroa (90,7). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 15,3 % 10,0 miljoonaan euroon (8,7).

Toimialan liikevaihto kasvoi hyvän kysynnän ja markkina-aseman vahvistumisen myötä. Palvelukehityksen ja toiminnan tehostaminen paransivat liikevoittoa ja tukivat uusien asiakkuuksien saamista, mikä näkyi markkinaosuuden vahvistumisena.

Kiinteistöpalvelut

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 62,1 miljoonaa euroa (70,2). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4).

Siivouksessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe sekä hintakilpailusta johtuneet asiakasmenetykset heikensivät liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Vuosi 2018
Kiinteistöpalveluiden vuoden 2018 liikevaihto oli 257,2 miljoonaa euroa (260,6). Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (5,2).

Siivouksessa alan koventunut hintakilpailu johti asiakasmenetyksiin, mikä heikensi liikevaihtoa ja liikevoittoa. Toimiala keskittyi isoihin toimintamallimuutoksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Siivouksessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe heikensi koko vuoden liikevoittoa.

Korjausrakentamisessa liikevoitto parani vertailukaudesta toiminnan tehostamisen seurauksena.

Kiinteistötekniikka

Loka-joulukuu
Kiinteistötekniikan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa (38,4). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,2) ja oikaistu liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (2,0).

Kysyntä oli hyvällä tasolla sekä Suomen että Ruotsin kiinteistötekniikassa. Suomen kiinteistötekniikassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe heikensi liikevoittoa. Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto nousivat vertailukaudesta.

Vuosi 2018
Kiinteistötekniikan vuoden 2018 liikevaihto oli 148,4 miljoonaa euroa (71,8). Kasvu johtui pääasiassa syyskuussa 2017 tehdystä L&T FM:n yritysostosta. Liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (1,6) ja oikaistu liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (2,6). 

Ruotsissa liiketoiminnan kehitys oli myönteistä hyvän kysynnän ja tuottavuuden parantumisen ansiosta. Suomessa liikevaihdon kasvu tuli erityisesti julkiselta sektorilta ja teollisuudesta. Liikevoittoa rasitti pääosin loppuvuoteen ajoittunut uuden toimintamallin ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe.

Tilauskanta säilyi vahvana, ja sopimuskanta vahvistui sekä Suomessa että Ruotsissa.

Uusiutuvat energialähteet

Loka-joulukuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12,7 % 12,1 miljoonaan euroon (10,7). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2).

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Polttoaineiden energiasisällöt olivat hyvällä tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoitto heikkeni puun hankintahintojen ja urakointikustannusten nousun seurauksena.

Vuosi 2018
Uusiutuvien energialähteiden vuoden 2018 liikevaihto oli 40,7 miljoonaa euroa (34,9), Liikevoitto oli
0,0 miljoonaa euroa (0,7).

Uusiutuvien energialähteiden markkina pysyi haastavana. Liikevoitto jäi vertailukaudesta alkuvuonna, koska energiasisällöt jäivät heikoiksi vuoden 2017 runsaiden sateiden vuoksi. Lisäksi liikevoittoa heikensi puun hankintahintojen ja urakointikustannusten nousu.

RAHOITUS


Liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-joulukuussa 90,1 miljoona euroa (61,8). Liiketoiminnan nettorahavirta parantui vuodentakaisesta onnistuneiden käyttöpääoman tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Käyttöpääomaa vapautui 9,9 miljoonaa euroa (sitoutui 10,8 miljoonaa euroa).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 152,2 miljoonaa euroa (165,9).

Korolliset nettovelat olivat 97,8 miljoonaa euroa (117,9). Ne laskivat 21,3 miljoonaa euroa edellisestä vuosineljänneksestä ja 20,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Yhtiö laski syyskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjan. Varat käytettiin Lassila & Tikanojan olemassa olevan, vuonna 2019 erääntyvän 30 miljoonan euron joukkovelkakirjan osittaiseen lunastamiseen sekä Danske Bank A/S:n myöntämän 20 miljoonan euron lainan takaisinmaksuun.

Nettorahoituskulut vuonna 2018 olivat 4,5 miljoonaa euroa (1,4). Nettorahoituskulut olivat 0,6 % (0,2) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskuluja pienensi olennaisesti L&T FM:n yritysostoa varten otetusta valuuttasuojauksesta realisoitunut kurssivoitto.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,2 % (1,1). Vuonna 2019 lainoja erääntyy yhteensä 3,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 38,6 % (38,6) ja gearing-prosentti 46,1 (54,2). Likvidit varat olivat kauden lopussa 54,3 miljoonaa euroa (48,1).

Kauden lopussa 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kokonaan käyttämättä. Vertailukaudella käytössä oli 20,0 miljonaa euroa. 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 26.3.2018.

INVESTOINNIT

Vuoden 2018 investoinnit olivat 37,8 miljoonaa euroa (113,2), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Vertailukaudella merkittävin investointi oli L&T FM AB:n yritysosto.
 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli viimeisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 566 (7 875). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 600 (8 663) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 871 (7 041) ja muissa maissa 1 729 (1 622) henkilöä.

VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 102 070 534,52 euroa, josta tilikauden voitto on 34 330 916,99 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2018 maksetaan 0,92 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 18.03.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.3.2019.

Maksun täsmäytyspäivänä 18.03.2019 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 405 922 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 35 333 448,24 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa. Ehdotettu osinko 0,92 euroa on 103,7 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus2018.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä oli tammi-joulukuussa 4 994 631 kappaletta, mikä on 13,0 % (14,3) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 83,8 miljoonaa euroa (101,6). Korkein hinta oli 20,0 euroa ja alin 14,34 euroa. Päätöskurssi oli 14,96 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 574,6 miljoonaa euroa (693,5).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 392 952 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 405 922 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 404 842 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 13 207 (12 208) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,5 % (19,5) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 26.3.2018.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2018.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

24.4. yhtiö julkaisi IFRS 9- ja IFRS 15 -standardien mukaisesti oikaistut taloudelliset avainluvut sekä uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2017. 

3.8. Lassila & Tikanoja kertoi toimitusjohtajansa Pekka Ojanpään vaihtuvan ja jättävän tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana viimeistään 3.2.2019 siirtyäkseen Suominen Oyj:n toimitusjohtajaksi.

31.8. yhtiö kertoi harkitsevansa uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistavansa tarjouksen 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen vapaaehtoisesta takaisinostosta.

7.9. yhtiö kertoi laskevansa liikkeeseen 50 miljoonan euron 2023 erääntyvän joukkovelkakirjan.

12.9. yhtiö julkisti 2019 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset. Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2019 velkakirjojen kokonaismäärä oli nimellisarvoltaan yhteensä 27 000 000 euroa.

17.9. yhtiö julkaisi 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.9.2023, sen kiinteä kuponkikorko on 1,250 % ja emissiokurssi on 99,534 %.

15.11. yhtiö kertoi, että sen toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Eero Hautaniemi, joka aloittaa tehtävässään 1.1.2019.

24.11. yhtiö kertoi, että sen toimitusjohtaja Pekka Ojanpää on menehtynyt lento-onnettomuudessa. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Rakennusteollisuuden volyymin lasku ja investointien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaympäristöön.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän toimintamallin vakiinnuttamisesta johtuvat väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2018 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 8 sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalveluiden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. – 31.12.2018

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR10-12/201810-12/20171-12/20181-12/2017
     
Liikevaihto206,5206,1802,2709,5
     
Liiketoiminnan muut tuotot1,21,35,25,7
Varaston muutos-1,0-2,6-2,4-1,0
     
Materiaalit ja palvelut-73,3-73,1-282,0-231,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-80,8-80,7-324,2-296,9
Liiketoiminnan muut kulut-30,3-28,5-108,7-100,3
Poistot ja arvonalentumiset-10,7-11,1-42,5-41,1
     
Liikevoitto11,711,447,644,0
     
Rahoitustuotot ja -kulut-1,0-1,3-4,5-1,4
     
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0,00,0-0,4-0,1
     
Voitto ennen veroja10,610,042,742,5
     
Tuloverot-2,0-1,4-8,7-8,9
     
Tilikauden voitto8,78,534,133,5
     
Tilikauden voiton jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille8,78,534,133,5
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,0
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Osakekohtainen tulos, EUR0,230,220,890,87
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,230,220,890,87


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
     
MEUR10-12/201810-12/20171-12/20181-12/2017
     
Tilikauden voitto8,78,534,133,5
     
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi    
     
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,10,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,10,00,1
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi    
     
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos-0,2-0,1-0,2-0,1
Muuntoerot0,3-1,3-3,4-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,1-1,4-3,6-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen8,87,230,430,7
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille8,87,230,430,7
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,0


KONSERNITASE  
   
MEUR12/201812/2017
   
VARAT  
   
Pitkäaikaiset varat  
   
Aineettomat hyödykkeet  
Liikearvo151,5150,2
Hankittu sopimuskanta19,222,6
Kilpailukieltosopimukset0,00,0
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista0,50,5
Muut aineettomat hyödykkeet22,422,9
 193,6196,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  
Maa-alueet5,15,3
Rakennukset ja rakennelmat35,540,3
Koneet ja kalusto110,9113,0
Muut aineelliset hyödykkeet0,10,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat5,22,0
 156,8160,5
Muut pitkäaikaiset varat  
Rahoitusleasingsaamiset0,10,3
Laskennalliset verosaamiset3,66,8
Muut saamiset1,93,3
 5,610,3
   
Pitkäaikaiset varat yhteensä356,0367,2
   
Lyhytaikaiset varat  
   
Vaihto-omaisuus21,023,9
Myyntisaamiset88,196,0
Sopimukseen perustuvat omaisuuserät31,930,9
Muut saamiset12,211,2
Rahavarat54,348,1
   
Lyhytaikaiset varat yhteensä207,5210,2
   
Varat yhteensä563,5577,3
   
   
   
   
MEUR12/201812/2017
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
   
Oma pääoma  
   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma19,419,4
Muut rahastot-9,5-5,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto0,60,6
Kertyneet voittovarat167,7169,7
Tilikauden voitto34,133,5
 212,2217,2
Määräysvallattomien omistajien osuus0,20,2
   
Oma pääoma yhteensä212,4217,4
   
Velat  
   
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat29,329,2
Eläkevelvoitteet1,41,4
Varaukset4,65,0
Rahoitusvelat144,8140,9
Muut velat0,50,4
 180,6177,0
Lyhytaikaiset velat  
Rahoitusvelat7,425,0
Ostovelat ja muut velat162,4156,0
Varaukset0,71,9
 170,5183,0
   
Velat yhteensä351,1359,9
   
Oma pääoma ja velat yhteensä563,5577,3