Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

  • 10 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
29.1.2020 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

- Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 198,9 miljoonaa euroa (206,5), liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (11,7) ja osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,23).
- Vuoden 2019 liikevaihto oli 784,3 miljoonaa euroa (802,2), liikevoitto oli 45,0 miljoonaa euroa (47,6) ja osakekohtainen tulos 0,90 euroa (0,89).
- Liikevaihdon lasku viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuoden 2019 osalta johtui L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä.
- Liikevoitto laski sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna Kiinteistöpalvelut Suomen merkittävästi heikentyneen tuloksen seurauksena.
- Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,92 euroa.

Näkymät vuodelle 2020

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla, ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tasosta (40,5 miljoonaa euroa). Vertailukauden liikevoitosta, 45,0 miljoonaa euroa, on vähennetty L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutus 4,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2019 liikevaihto laski 2,2 % ja liikevoitto 5,5 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon lasku johtui  Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä ja liikevoiton lasku Kiinteistöpalvelut Suomen selvästi vertailukautta heikommasta tuloksesta

Ympäristöpalveluissa kysyntä säilyi hyvänä ja liikevoitto kasvoi toiminnan tehostamisen ja uusiutuvien energialähteiden parantuneen tuloksen myötä. Teollisuuspalveluissa projektiliiketoiminnan kasvu sekä uudet asiakkuudet teollisuuskohteissa kompensoivat rakennussektorin hiljentymistä. Liikevoittoa kuitenkin rasittivat loppuvuoden teollisuuden asiakkaiden piirissä käydyt työtaistelut ja kysynnän hidastuminen. Kiinteistöpalvelut Suomen kannattavuus jäi merkittävästi vertailukaudesta. Erityisesi kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyvät kustannukset heikensivät koko vuoden liikevoittoa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva 94,5 miljoonaa euroa (90,1).

L&T:n strategia päivitettiin syksyllä 2019, jolloin asetimme myös uudet tavoitteet strategiakaudelle 2019-2024. Uusi strategia osuu ajankohtaan, jossa ratkaistavana on isoja yhteiskunnallisia haasteita liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja neitseellisten luonnonvarojen riittävyyteen. Uusina strategisina tavoitteina seuraamme asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, hiilijalanjälkeämme sekä hiilikädenjälkeämme. Kiinnitämme toiminnassamme erityisesti huomiota hiilikädenjälkeemme eli toimintamme positiiviseen ilmastovaikutukseen.

Toteutimme vuonna 2019 rakenteellisia uudistuksia, joiden tavoitteena oli edistää strategian toteutumista ja markkina-aseman vahvistamista ydinliiketoiminnoissa. Luovuimme korjausrakentamiseen ja vahinkosaneeraukseen liittyvästä liiketoiminnasta, ja kiinteistötekniikka integroitiin osaksi Kiinteistöpalveluiden toimialaa. Strategiamme mukaisesti tulemme yhtiöittämään liiketoimintamme omiksi juridisiksi yhtiöiksi vuoden 2020 aikana.

Vuoden aikana työmme keskiössä olivat yhtiön tuottavuuden sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantaminen. Kehitimme uusia kiertotaloutta edistäviä palveluratkaisuja, kuten Merikarvian muovinkierrätyslaitos, tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi.

Vuoden 2019 tulos ei ollut tyydyttävä. Kuitenkin vuoden aikana tehdyt muutokset luovat hyvän pohjan uuden strategian toteuttamiselle ja katson luottavaisin mielin vuoteen 2020.”  


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu

Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198,9 miljoonaa euroa (206,5). Liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (11,7), mikä oli 4,5 % (5,7) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,23).

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski ja liikevoitto oli lähes vertailukauden tasolla. Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi ja liikevoitto laski. Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
                                                                                                            
Vuosi 2019

Vuoden 2019 liikevaihto laski 2,2 % 784,3 miljoonaan euroon (802,2). Liikevoitto oli 45,0 miljoonaa euroa (47,6), mikä oli 5,7 % (5,9) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,89).

L&T Korjausrakentaminen Oy:n osakkeiden myynnistä kirjattiin 7,0 miljoonan euron myyntivoitto. Muut myynnin vaikutukset huomioon ottaen vaikutus liikevoittoon tilikaudella oli 4,5 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

 10-12/201910-12/2018Muutos%
1-12/2019

1-12/2018

Muutos%
       
Liikevaihto, MEUR198,9206,5-3,7784,3802,2-2,2
Liikevoitto, MEUR8,911,7-23,345,047,6-5,5
Liikevoitto, %4,55,7 5,75,9 
EBITDA, MEUR22,422,40,599,490,110,4
EBITDA, %11,310,8 12,711,2 
Voitto ennen veroja, MEUR8,210,6-22,642,042,7-1,8
Osakekohtainen tulos, EUR0,160,23-27,10,900,892,0
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,970,960,82,462,354,9
EVA, MEUR2,46,1-60,319,824,2-18,2


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu
Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 79,8 miljoonaa euroa (80,3). Liikevoitto pysyi lähes vertailukauden tasolla 8,2 miljoonassa eurossa (8,3).

Liikevaihto laski hieman vertailukaudesta kierrätysraaka-aineiden, kuten kuitujen ja metallien, hintojen laskun seurauksena. Liikevoitto oli lähes vertailukauden tasolla tuotannon tehostamistoimenpiteiden johdosta. Kaupan ja teollisuuden kysyntä säilyi hyvänä.

Vuosi 2019
Ympäristöpalveluiden vuoden 2019 liikevaihto oli 311,2 miljoonaa euroa (309,4). Liikevoitto kasvoi 3,8 % 32,8 miljoonaan euroon (31,6).

Kysyntä säilyi hyvänä etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kuljettajapula sekä vuoden ensimmäisen neljänneksen haastavat sääolosuhteet nostivat työvoima- ja alihankintakustannuksia. Liikevoitto kasvoi kuitenkin toiminnan tehostamisen sekä uusiutuvien energialähteiden parantuneen tuloksen myötä.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi ollen 26,0 miljoonaa euroa (25,2). Liikevoitto laski vertailukaudesta 1,9 miljoonaan euroon (2,6).

Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnan ja viemärihuollon kasvun myötä. Liikevoiton laskuun vaikuttivat teollisuuden työtaistelutoimenpiteet, vuosihuoltojen siirtyminen sekä markkinatilanteen heikentymisestä johtunut teollisuuden kysynnän lasku.

Vuosi 2019
Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli 98,9 miljoonaa euroa (96,5). Liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (10,0).

Palveluiden kysyntä oli vahvaa lähes koko vuoden. Loppuvuodesta teollisuuden kysyntään vaikuttivat maailmantalouden epävarmuuden lisääntyminen sekä teollisuuden työtaistelutoimenpiteet. Projektiliiketoiminnan kasvu sekä uudet asiakkuudet teollisuuskohteissa kompensoivat rakennussektorin hiljentymistä. Toimialan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto oli 59,4 miljoonaa euroa (66,4). Liikevaihdon lasku johtui L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä.

Liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa (0,0). Liikevoitto jäi vertailukaudesta kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönotosta sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetun koko toimialan tehostamis- ja uudelleenjärjestelyohjelman kustannuksista johtuen. Siivousliiketoiminta kehittyi myönteisesti uusien asiakkuuksien ja tuottavuuden paranemisen myötä.

Vuosi 2019
Kiinteistöpalvelut Suomen koko vuoden liikevaihto oli 249,1 miljoonaa euroa (269,6). Liikevaihdon lasku johtui L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä. Liikevoitto oli -4,1 miljoonaa euroa (5,2) ilman L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Vertailukautta selvästi heikompaan liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönoton kustannukset, kiinteistöhuollon vertailukautta alhaisempi sopimussalkku sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetun tehostamis- ja uudelleenjärjestelyohjelman kustannukset.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa (36,6). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,6).

Terveydenhuollon ja kuntasektorin säästöt vaikuttivat negatiivisesti osaan Ruotsin kiinteistötekniikan markkinoista. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toteutettiin organisaatiouudistus ja kustannussäästöohjelma vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuosi 2019
Vuoden 2019 liikevaihto oli 131,8 miljoonaa euroa (134,0). Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (4,2). Ruotsin kruunuissa liikevaihto kasvoi 1,1%.

Ruotsissa kiinteistötekniikan kysyntä kasvoi, mutta työvoiman saatavuusongelmat hidastivat myynnin kasvua. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toteutettin vuoden viimeisellä neljänneksellä organisaatiouudistus ja kustannussäästöohjelma. Ruotsin kruunuissa Ruotsin kiinteistötekniikan liikevoitto oli vertailukauden tasolla ja siivouksen liikevoitto jäi vertailukaudesta.


RAHOITUS

Vuoden 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 94,5 miljoona euroa (90,1). Rahavirran käyttöpääomaa vapautui 14,2 miljoonaa euroa (vapautui 9,9 miljoonaa euroa).

IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta kasvatti taseen korollisia velkoja noin 53,8 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti sekä nettovelkaantumis- että omavaraisuusasteen heikentymiseen. Yhtiö antoi erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksista 25.4.2019.

Korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 177,4 miljoonaa euroa (152,2). Korolliset nettovelat olivat 135,6 miljoonaa euroa (97,8). Ne nousivat 37,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta IFRS 16 -standardin voimaantulon seurauksena. Vuonna 2019 lainoja erääntyi yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Elokuussa 2019 maksettiin etukäteen alun perin vuonna 2020 erääntyvä 25 miljoonan euron pankkilaina. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,2).

Nettorahoituskulut vuonna 2019 olivat -3,0 miljoonaa euroa (-4,5). IFRS 16 -standardin voimaantulo kasvatti rahoituskuluja, ja valuuttakurssimuutokset pienensivät niitä. Nettorahoituskulut olivat 0,4 % (0,6 %) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 35,6 % (38,1) ja nettovelkaantumisaste 66,8 % (46,8). Likvidit varat olivat vuoden lopussa 41,8 miljoonaa euroa (54,3). IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta heikensi omavaraisuusastetta.


VAROJENJAKO

14.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 25.3.2019.


INVESTOINNIT

Vuoden 2019 investoinnit olivat 46,1 miljoonaa euroa (37,8), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.
 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli viimeisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 308
(7 566). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 207
(8 600) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 479 (6 871) ja muissa maissa 1 728 (1 729) henkilöä.


VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 89 944 979,49 euroa, josta tilikauden voitto on 28 156 635,13 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2019 maksetaan 0,92 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 16.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.3.2020.

Maksun täsmäytyspäivänä 16.3.2020 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 094 466 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 35 046 908,72 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa. Ehdotettu osinko 0,92 euroa on 101,7 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus2019.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli vuonna 2019 8 172 082 kappaletta, mikä on 21,3 % (13,0) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 122,3 miljoonaa euroa (83,8). Korkein hinta oli 16,40 euroa ja alin 12,92 euroa. Päätöskurssi oli 15,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 599,6 miljoonaa euroa (574,6).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 704 408 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 094 466 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 354 267 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 15 524 (13 207) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 12,0 % (19,5) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 25.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 6 §:n, 13 §, 4 §:n ja 12 §:n osalta. Yhtiöjärjestyksen 6 § kuuluu yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen seuraavasti: ”Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” Varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemiä asioita koskevan 13 §:n kohta 9 muutettiin samalla vastaamaan 6 §:n uutta sanamuotoa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muokattiin siten, että siitä poistettiin seuraava hallituksen jäsenen yläikärajaa koskeva määräys: ”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta” ja 12 §:ää muokattiin siten, että siitä poistettiin seuraava äänileikkuria koskeva määräys: ”Yhtiökokouksessa älköön kukaan osakkeenomistaja äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.”

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 14.3.2019.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

PÄIVITETTY STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi lokakuussa yhtiön päivitetyn strategian ja tavoitteet strategiakaudelle 2019-2024. Uusi strategia osuu ajankohtaan, jossa ratkaistavana on isoja kysymyksiä ilmastonmuutoksen torjumiseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyen. Strategialla Luomme enemmän arvoa kiertotaloudella Lassila & Tikanoja on ratkaisemassa näitä kysymyksiä.

Yhtiön strategia on tukea asiakkaiden vastuullisuutta, luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja kehittää alan parhaita palveluita. Yhtiö tuo kiertotalouteen uusia ratkaisuja, joilla torjutaan ilmastonmuutosta, ja sosiaalista vastuuta edistetään yhteiskunnassa työllistämisen kautta. Yhtiö pyrkii nopeaan kasvuun kestävää kehitystä edistävissä liiketoiminnoissa ainutlaatuisella kiertotalousosaamisella. Yhtiö tavoittelee orgaanista kasvua sekä investoi tulevaisuuden markkinoihin.


Taloudelliset tavoitteet:

MittariTavoite
Liikevaihdon kasvu, %5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %15 %
Velkaantuneisuus, %Alle 125 %


Taloudellisten tavoitteiden rinnalle nostetaan myös seuraavat pitkän aikavälin vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet:

MittariTavoite
Palveluiden suosittelu, NPS> 25
Henkilöstön suosittelu, %> 80 %
Hiilijalanjälki-50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018
HiilikädenjälkiKasvaa orgaanista liikevaihtoa nopeammin


Pitkän aikavälin vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan vuodesta 2020 lähtien osana yhtiön vuosiraportointia.

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

26.2. yhtiö kertoi selkeyttävänsä segmenttirakennettaan 1.1.2019 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on neljä raportointisegmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Yhtiö kertoi myös muutoksista johtoryhmässä: Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi nimitettiin 26.2.2019 alkaen Tuomas Mäkipeska. Ruotsin Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Erik Sundström. Konsernin vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Juha Jaatinen. Konsernin lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Kiinteistöpalvelut-toimialaa johtanut Tutu Wegelius-Lehtosen kerrottiin jättäneen yhtiön 25.2.2019.

15.4. yhtiö tiedotti, että se on päättänyt luopua L&T Korjausrakentaminen Oy:n omistuksesta. Vahinkosaneeraukseen ja korjausrakentamiseen keskittyvän tytäryhtiön uusi omistaja on Recover Nordic Group. Kauppasopimus allekirjoitettiin 12.4.2019.

25.4. yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2018 sekä IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksilla oikaistun avaavan taseen.

13.5. yhtiö kertoi henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Kirsi Materon irtisanoutuneen yhtiön palveluksesta ja siirtyvän syksyn aikana uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle. Uuden henkilöstöjohtajan aloittamiseen saakka tehtävää hoitaa oman toimensa ohella yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

12.7. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2019 näkymistä. Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

26.7. Lassila & Tikanojan talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.8.2019 alkaen KTM Valtteri Palin. Yhtiön väliaikaisena talousjohtajana toiminut Juha Jaatinen jätti yhtiön suunnitelma mukaisesti 31.7.2019.

10.9. yhtiön hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 600 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,5 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 9 miljoonaa euroa.

1.10. yhtiö kertoi nimittävänsä henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi OTK, varatuomari Hilppa Rautpalon.

24.10. yhtiö kertoi hallituksen hyväksyneen yhtiön päivitetyn strategian ja tavoitteet strategiakaudelle 2019-2024. Taloudellisten tavoitteiden rinnalle nostettiin myös pitkän aikavälin vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet, joita seurataan vuodesta 2020 lähtien osana yhtiön vuosiraportointia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.
 

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Teollisuuden työmarkkinahäiriöillä voi olla vaikutusta Lassila & Tikanojan liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Rakennusteollisuuden volyymin lasku ja investointien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaympäristöön.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän toimintamallin vakiinnuttamisesta johtuvat väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2019 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2020

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla, ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tasosta (40,5 miljoonaa euroa). Vertailukauden liikevoitosta, 45,0 miljoonaa euroa, on vähennetty L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutus 4,5 miljoonaa euroa.

Liite