Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2022

  • 16 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
9.2.2023 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2022

KIERTOTALOUSLIIKETOIMINNOISSA VAHVA VUOSI, KUSTANNUSTEN NOUSU PAINOI KIINTEISTÖPALVELUJEN TULOSTA  

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 210,1 miljoonaa euroa (223,5). Liikevaihto laski 6,0 %. Ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa liikevaihto kasvoi 2,9 %.
  • Vuoden viimeisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (10,1) ja liikevoitto 12,9 miljoonaa euroa (9,9). Konsernin liikevoittoa paransi 4,3 miljoonan euron myyntivoitto Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan osuuden myynnistä yhteisyritykseen.
  • Kiertotalousliiketoiminnat, eli Ympäristöpalvelut ja Teollisuuspalvelut, tekivät vahvan operatiivisen tuloksen vuonna 2022. Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi 25,6 %.
  • Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen kustannustason nousu painoi tulosta. Molemmilla toimialoilla käynnistettiin katsauskaudella toimintamallien yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen tähtäävät ohjelmat, jotka jatkuvat vuonna 2023.
  • Vuoden 2022 liikevaihto oli 844,1 miljoonaa euroa (812,5). Oikaistu liikevoitto oli 40,9 miljoonaa euroa (42,4) ja liikevoitto oli 42,9 miljoonaa euroa (42,2). Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,90).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen/osake oli 1,08 euroa (0,05).
  • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,47 euroa.

Näkymät vuodelle 2023

Vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että vertailukausi sisältää Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen ja toimintaympäristö muuttui merkittävästi. Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan aiheutunut taloudellinen epävarmuus, voimakas kustannusten ja korkojen nousu sekä merkittävästi tavanomaista korkeampi sairauspoissaolojen määrä vaikuttivat yhtiön kaikkiin toimialoihin.

Vuonna 2022 liikevaihto kehittyi positiivisesti. Oikaistu liikevoitto heikkeni hieman johtuen Kiinteistöpalvelut Suomen ja Ruotsin heikosta tuloksesta. Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, samoin yhtiön rahoitusasema.

Kiertotalousliiketoiminnat, eli Ympäristöpalvelut ja Teollisuuspalvelut, tekivät hyvän operatiivisen tuloksen vuonna 2022.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto kasvoi ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta 8,1 prosenttia. Yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkaiden määrä kasvoi. Ympäristövastuun johtamisen ja konsultoinnin osaamista ja organisaatiota vahvistettiin. 

Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi 25,6 prosenttia, josta orgaanisen kasvun osuus oli 6,6 prosenttiyksikköä. Teollisuuspalvelut laajensi liiketoimintaansa Ruotsin markkinalle ja vahvisti markkina-asemaansa vaarallisissa jätteissä Suomessa liiketoimintakaupalla. Ympäristörakentamisessa toteutettiin useita vaativia pilaantuneiden maa-alueiden ennallistamisprojekteja teollisuusasiakkaille.

Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen kustannustason nousu, paheneva työvoimapula, suuri vaihtuvuus sekä merkittävästi tavanomaista korkeampi sairauspoissaolojen määrä painoivat tulosta. Kiinteistöpalvelut Ruotsin tulosta heikensi inflaation lisäksi odotettua heikompi lisäpalveluiden myynti. Molemmilla toimialoilla käynnistettiin katsauskaudella toimintamallien yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen tähtäävät ohjelmat, jotka jatkuvat vuonna 2023.

L&T:n liiketoiminnat eivät ole erityisen suhdanneherkkiä. Inflaatio ja korkotason nousu luovat kuitenkin epävarmuutta toimintaympäristöön.  

Ympäristöpalveluissa keskitytään vuonna 2023 erityisesti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkaisiin kunnallistamisen etenemisen vähentäessä kotitalousasiakkaiden merkitystä.

Teollisuuspalveluissa jatketaan panostuksia vaarallisten jätteiden uusien kierrätysratkaisujen ja prosessipuhdistuksen menetelmien kehittämiseen sekä Suomessa että Ruotsissa.  

Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa keskitytään toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Erityisesti Suomessa tullaan päättämään kannattamattomia asiakassopimuksia ja arvioimaan toiminnan laajuutta. Ruotsissa keskitytään toimintamallin yksinkertaistamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu

Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 210,1 miljoonaa euroa (223,5), jossa laskua vertailukaudesta oli 6,0 %. Liikevaihdon kasvu ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli 2,9 % ja orgaaninen kasvu oli 0,4 %. Oikaistu liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (10,1), joka oli 4,6 % (4,5) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (9,9), joka oli 6,2 % (4,4) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,26).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto laski Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikutti negatiivisesti edelleen kohonnut yleinen kustannustaso. Nettorahoituskulut kasvoivat -1,6 miljoonaan euroon (-0,8). Konsernin liikevoittoa paransi 4,3 miljoonan euron myyntivoitto Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan osuuden myynnistä yhteisyritykseen.

Vuosi 2022

Vuoden 2022 liikevaihto oli 844,1 miljoonaa euroa (812,5), jossa kasvua vertailukaudesta oli 3,9 %. Liikevaihdon kasvu ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli 7,0 % ja orgaaninen kasvu oli 3,7 %. Oikaistu liikevoitto oli 40,9 miljoonaa euroa (42,4), joka oli 4,8 % (5,2) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 42,9 miljoonaa euroa (42,2), joka oli 5,1 % (5,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,90).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa ja heikkeni Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikutti negatiivisesti polttoainehintojen nousu ja kohonnut yleinen kustannustaso. Sairastavuus oli katsauskaudella poikkeuksellisen korkea, mikä rasitti erityisesti henkilöstövaltaisia kiinteistöpalveluita. Konsernin liikevoittoon vaikutti parantavasti 4,3 miljoonan euron myyntivoitto Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan osuuden myynnistä yhteisyritykseen.

Nettorahoituskulut kasvoivat -5,8 miljoonaan euroon (-3,3) ja efektiivinen veroaste nousi 16,7 prosenttiin (11,8).

Avainlukuja

  10-12/2022 10-12/2021 Muutos% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos%
           
Liikevaihto, MEUR 210,1 223,5 -6,0 844,1 812,5 3,9
Oikaistu liikevoitto, MEUR 9,6 10,1 -5,1 40,9 42,4 -3,5
Oikaistu liikevoitto, % 4,6 4,5   4,8 5,2  
Liikevoitto, MEUR 12,9 9,9 30,2 42,9 42,2 1,7
Liikevoitto, % 6,2 4,4   5,1 5,2  
EBITDA, MEUR 26,5 23,2 14,2 98,3 95,1 3,3
EBITDA, % 12,6 10,4   11,6 11,7  
Tulos ennen veroja, MEUR 12,2 9,1 33,8 37,8 39,0 -3,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,29 0,26 11,9 0,83 0,90 -8,3
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
1,05 0,55 92,8 1,08 0,05 2 279,1
Oman pääoman tuotto, %       14,6 17,1  
Sijoitettu pääoma, MEUR       437,2 406,0 7,7
Sijoitetun pääoma tuotto, %       10,4 10,8  
Omavaraisuusaste, %       34,3 34,2  
Nettovelkaantumisaste, %       75,9 79,4  

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu
Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 71,1 miljoonaan euroon (89,9). Liikevoitto heikkeni 6,2 miljoonaan euroon (7,1). Ympäristöpalveluiden liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli 71,1 miljoonaa euroa (71,2) ja liikevoitto 6,2 miljoonaa euroa (6,6).

Vuosi 2022
Ympäristöpalveluiden vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 321,2 miljoonaan euroon (320,5). Liikevoitto oli 30,3 miljoonaa euroa (29,8).  Ympäristöpalveluiden liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa kasvoi 287,1 miljoonaa euroon (265,5) ja liikevoitto oli 30,0 miljoonaa euroa (28,9).

Ympäristöpalveluissa kasvu keskittyi erityisesti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkaisiin. Tuottajavastuuyhteisö Suomen Pakkaustuottajat Oy valitsi joulukuussa L&T:n kuluttajamuovipakkausten kierrätyskumppaniksi. Sopimus kattaa noin 20 000 tonnia kuluttajapakkausmuoveja, mikä vastaa noin puolta Suomessa vuosittain kerätyistä pakkausmuoveista. L&T vastaa vuoden 2023 alusta muovipakkausjätteen välivarastoinnista sekä keräyksestä ja kuljetuksesta Tanskaan Quantafuel ASA:n mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen laitoksille.

Katsauskaudella organisaatiorakennetta ja toimintamallia uudistettiin lisäämällä kaupallista vastuuta alueelliselle organisaatiolle. Ympäristövastuun johtamisen ja konsultoinnin organisaatio kasvoi ja osaaminen laajeni.

Toimialalla jatkui toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvien tietojärjestelmien uudistamisohjelma, joka eteni toteutusvaiheeseen. Järjestelmä tulee aikataulun mukaan käyttöönottovaiheeseen vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ohjelman mukaisten järjestelmähankkeiden kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 16,9 miljoonaa euroa, josta on toteutunut vuoden 2022 loppuun mennessä noin 6,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 kustannuksia kirjattiin 1,3 miljoonaa euroa.

Asuinkiinteistöjen suoria asiakassopimuksia siirtyi vuoden 2021 jätelain muutoksen seurauksena kunnallisille toimijoille katsauskaudella, mutta niiden vaikutus liikevaihtoon saatiin kompensoitua yritysasiakkuuksien kasvulla.

Kierrätysraaka-aineiden hinnat nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kierrätysraaka-aineiden hintataso tasaantui ja lähti laskuun joidenkin jakeiden osalta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Erityisesti kierrätyspahvin ja -kartongin markkinahintojen putoaminen alle puoleen alkuvuoden tasosta näkyi Ympäristöpalveluiden liikevaihdossa. Myös rakennusteollisuuden toimeliaisuuden hidastuminen näkyi alenevina volyymeina vuoden loppua kohden.

Polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti helmikuun lopulla Ukrainan sodan seurauksena.  Polttoaineiden korkeampi kustannus pystyttiin siirtämään asiakashintoihin helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla.

Ympäristöpalveluiden uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan yhdistyminen Neova Oy:n vastaavan liiketoiminnan kanssa sai kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän, ja yhteisyritys Laania Oy aloitti toimintansa 1.7.2022. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 35,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2021 uusiutuvien energialähteiden liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintaa ei raportoida osana Ympäristöpalvelut-toimialaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen jälkeen. Yhteisyrityksen nettotulos yhdistellään konserniin yhdellä rivillä liikevoiton alapuolella.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 36,3 miljoonaan euroon (28,7). Oikaistu liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,7). Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (1,7). Liikevoittoa heikensi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,8 miljoonan euron käyvän arvon muutos vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, johtuen ostetun yrityksen hyvästä liiketoiminnan kehityksestä.

Vuosi 2022
Teollisuuspalveluiden vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 132,0 miljoonaan euroon (105,1). Oikaistu liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (9,2). Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (9,2). Liikevoittoa heikensi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,8 miljoonan euron käyvän arvon muutos vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, johtuen ostetun yrityksen hyvästä liiketoiminnan kehityksestä.

Teollisuuspalvelut vahvisti katsauskaudella asemaansa vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden kierrätyspalveluissa ostamalla Fortumin Suomen vaarallisten jätteiden pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden liiketoiminnan helmikuussa 2022. Fortumilta hankitun liiketoiminnan haltuunotto sujui suunnitellusti ja kysyntä Vaaralliset jätteet -palvelulinjassa oli vahvaa.

Ympäristörakentamisen palvelulinjassa tehtiin useita vaativia teollisuuden kunnostusprojekteja ja pilaantuneiden maa-alueiden ennallistamisprojekteja. Porissa aloitti vuoden alussa toimintansa uusi materiaalinkäsittelykeskus, joka käsittelee erityisesti teollisuuden sivuvirtoja. 

Teollisuuspalvelut laajeni helmikuussa Ruotsin prosessipuhdistuspalveluiden markkinalle ostamalla 70 % osuuden Ruotsissa prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) osakekannasta. Etelä-Ruotsissa toimivan SVB:n liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa viime tilikaudella ja se työllistää noin 60 henkilöä. Ruotsin liiketoiminnan integrointi eteni suunnitellusti ja Ruotsin prosessipuhdistusliiketoiminnassa toteutettiin useita onnistuneita teollisuuden vesienkäsittelyprojekteja. Suomen prosessipuhdistuksessa vuosihuoltojen resurssoinnissa onnistuttiin hyvin siitä huolimatta, että alkuvuoden vuosihuoltoja siirtyi syksylle koronavirusepidemian ja työtaistelujen seurauksena.

Polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti helmikuun lopulla Ukrainan sodan seurauksena.  Polttoaineiden korkeampi kustannus pystyttiin pääosin siirtämään asiakashintoihin helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Suomen viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 64,6 miljoonaan euroon (63,0). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,6).

Vuosi 2022
Kiinteistöpalvelut Suomen vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 256,3 miljoonaan euroon (243,1). Liiketulos heikkeni -0,5 miljoonaan euroon (1,8).

Siivouksessa voitettiin ja aloitettiin useita merkittäviä uusia asiakkuuksia ja dataohjatun siivouksen kysyntä kasvoi. Energiatehokkuuspalveluiden kysyntä kasvoi katsauskaudella.

Koronavirusepidemia ja muut hengitystieinfektiot lisäsivät sairauspoissaoloja merkittävästi ensimmäisellä ja neljännellä vuosineljänneksellä, mikä kasvatti tuotantokustannuksia kaikissa palvelulinjoissa ja erityisesti siivouksessa. Polttoaineiden kohonnut hinta ja yleinen kustannusinflaatio nostivat tuotantokustannuksia. Kohonneita tuotantokustannuksia ei saatu vietyä täysimääräisesti asiakashintoihin.

Siivousliiketoiminnassa työvoiman saatavuus heikkeni ja vaihtuvuus kasvoi merkittävästi, mikä nosti kustannuksia. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi aloitettiin useita uusia hankkeita. Yhteistyötä kaupunkien työvoimapalvelujen ja muiden viranomaisten kanssa tiivistettiin, jotta L&T:n tarjoamat työpaikat olisivat aiempaa paremmin työnhakijoiden tiedossa. L&T tarjosi yhteistyössä Staffpointin kanssa työpaikkoja Ukrainasta saapuneille pakolaisille. Filippiiniläinen työntekijäryhmä rekrytoitiin kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan siivoustyöhön ja he aloittavat työnsä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kiinteistöpalvelut Suomessa tehtiin toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi koko katsauskauden. Toisella vuosipuoliskolla pidettyjen paikallisten ja palvelulinjakohtaisen muutosneuvotteluiden jälkeen noin 70 toimihenkilön ja noin 30 työntekijän työsuhteet päättyivät.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 39,8 miljoonaan euroon (43,8). Liikevoitto heikkeni 0,5 miljoonaan euroon (1,3). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 0,8 miljoonaa euroa (1,9).

Vuosi 2022
Kiinteistöpalvelut Ruotsin vuoden 2022 liikevaihto laski 140,4 miljoonaan euroon (149,8). Liikevoitto heikkeni 0,4 miljoonaan euroon (3,9). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 2,2 miljoonaa euroa (6,0).

Polttoaineiden kohonnut hinta ja yleinen kustannusinflaatio nostivat tuotantokustannuksia helmikuun jälkeen. Koronavirusepidemia lisäsi sairauspoissaoloja, erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asiakassopimukset ovat Ruotsin liiketoiminnassa pääsääntöisesti kiinteähintaisia, ja kohonneita tuotantokustannuksia ei saatu siirretyksi hinnankorotuksina asiakkaille. Kiinteistöpalvelut Ruotsin tulosta heikensi inflaation lisäksi odotettua heikompi lisäpalveluiden myynti. Sopeutustoimenpiteet liiketoiminnassa käynnistettiin toisen vuosineljänneksen aikana. Toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön jatkuvat vuonna 2023.

RAHOITUS

Vuoden 2022 liiketoiminnan nettorahavirta oli 71,8 miljoonaa euroa (65,6). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 41,1 miljoonaa euroa (1,7). Liiketoiminnan nettorahavirtaa
investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa (noin 23). Investointien nettorahavirtaa paransi yhteensä 16,4 miljoonan euron lainasaamisen takaisinmaksu yhteisyritykseltä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Käyttöpääomaa sitoutui 6,2 miljoonaa euroa (sitoutui 15,1). 

Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 216,8 miljoonaa euroa (195,6). Korolliset nettovelat olivat 167,3 miljoonaa euroa (167,1). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja korkosuojaukset huomioiden oli 2,5 % (1,1). Yhtiön 50 miljoonan euron vaihtuvakorkoisista lainoista 30 miljoonaa euroa on muunnettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksella.

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli tilikauden lopussa vertailukauden tapaan käyttämättä. 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö solmi toukokuussa 2022 vastuullisuustavoitteisiin sidotun luottolimiitin, joka erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiö laski liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan toukokuussa. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy vuoden 2028 toisella vuosineljänneksellä. Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat -5,8 miljoonaa euroa (-3,3). Nettorahoituskulut kasvoivat yrityskauppojen seurauksena kasvaneiden korollisten velkojen, joukkovelkakirjan takaisinlunastuksen 0,3 miljoonan euron kustannuksen sekä yleisen korkotason nousun johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,4) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 34,3 % (34,2) ja nettovelkaantumisaste 75,9 % (79,4). Konsernin oma pääoma oli 220,4 miljoonaa euroa (210,4). Ruotsin kruunun heikentymisestä johtuvat muuntoerot vaikuttivat omaan pääomaan -5,6 miljoonaa euroa ja suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset 1,3 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 49,5 miljoonaa euroa (28,6). Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet koronavirusepidemian tai Ukrainan sodan seurauksena.

VAROJENJAKO

17.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 28.3.2022.

INVESTOINNIT

Vuoden 2022 bruttoinvestoinnit olivat 58,2 miljoonaa euroa (72,3). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 21 miljoonaa euroa (noin 31 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi tietojärjestelmäinvestointeihin liittyvät sisäisen työn kustannukset kasvoivat merkittävästi vuodesta 2021. Muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

  2022 2021 Tavoite Tavoite saavutettava
        
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
534 500

1 100 000
liikevaihtoa nopeampi kasvu  

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla.

Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan hiilikädenjälkeä ei raportoida osana L&T:n hiilikädenjälkeä vuoden 2022 osalta. Vuoden 2021 hiilikädenjälki ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa oli 528 000.

Kierrätysaste ja materiaalien hyödyntäminen

  2022 2021 Tavoite Tavoite saavutettava
        
L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste, % 59,4 58,4 65 2026

Kierrätysaste on asiakkaidemme kierrätysasteiden painotettu keskiarvo. Se pitää sisällään myös sellaiset materiaalit, joiden kierrättäminen ei ole vielä mahdollista. Etsimme aktiivisesti uusia materiaalivirtoja, joiden jalostusarvoa pystymme kasvattamaan uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi. Raportointi kattaa yritysasiakkailta kerätyt yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

  2022 2021 Tavoite Tavoite saavutettava
        
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)
31 700

37 800
   

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)
646

767

476

2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. L&T:n oman toiminnan päästöistä 95 prosenttia syntyy liikenteestä.

Vuoden 2022 aikana polttonesteiden jakeluvelvoitetta muutettiin siten, että biokomponentin määrää laskettiin 7,5 prosenttiyksiköllä heinäkuussa. Tätä muutosta ei ole huomioitu tilinpäätöstiedotteessa raportoidussa päästölaskennassa, sillä Tilastokeskus ei ole vielä päivittänyt muutosta polttoaineluokitustietoihin. Tilastokeskuksen odotetaan julkaisevan päivitetyt polttoaineluokitustiedot kevään 2023 aikana. L&T tulee laskemaan ja raportoimaan verkkosivuillaan vuoden 2022 hiilidioksidipäästönsä päivitetyillä päästökertoimilla. Päivitetyillä päästökertoimilla lasketut L&T:n oman toiminnan kokonaispäästöt vuodelta 2022 tulevat todennäköisesti olemaan tässä raportoituja korkeammat. 

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
2022
2021 Tavoite Tavoite saavutettava
         

Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

23
 

24
 

19
 

2026

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.

Työhyvinvointi

   

2022
2021 Tavoite Tavoite saavutettava
         
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä)  

40

 
 

45

 
57 2026
 

Sairauspoissaolot (%)
 

5,6
 

5,0
 

4,3
 

2026

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä.

Koronavirusepidemia ja muut hengitystieinfektiot lisäsivät sairauspoissaoloja merkittävästi ensimmäisellä ja neljännellä vuosineljänneksellä.

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Lassila & Tikanoja sai Management-tason “B” -luokituksen ilmastotoiminnastaan CDP:n arvioinnissa. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi yritysten tekemää ympäristötyötä vuosittain. Sen antamat luokitukset perustuvat raportoinnin laajuuteen, ympäristöriskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ympäristöjohtamisen parhaiden käytäntöjen noudattamiseen. Luokitus voi vaihdella D-A välillä, jossa A on johtavan tason luokitus.

Tässä raportissa esitettyjä vastuullisuustuloksia ei ole vielä varmennettu. L&T:n varmennetut vastuullisuusluvut julkaistaan osana Vuosikatsausta viikolla 9.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2022 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 364 (7 319). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 371 (8 171) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 020 (7 003) ja Ruotsissa 1 351 (1 168) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2022 aikana 9,4 miljoonaa kappaletta, mikä on 24,7 % (25,2) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 104,9 miljoonaa euroa (137,6). Osakkeen ylin kurssi oli 13,62 euroa ja alin 9,72 euroa. Päätöskurssi oli 10,64 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli tilikauden lopussa 405,9 miljoonaa euroa (512,2).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli tilikauden lopussa 653 256 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 38 145 618 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 116 180 osaketta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus perusti joulukuussa 2022 kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Uusien järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025–2027.

Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin: sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä hiilijalanjäljen pienentäminen.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023—2025 noin 50 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2026 on kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023 ja 2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmän tarkoituksena on tukea siirtymävaihetta vanhasta osakepalkkiojärjestelmästä uuteen osakepalkkiojärjestelmään. Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023 noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 24 556 (23 087) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 7,0 % (9,6) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta, yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 28.3.2022.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Samuli Perälän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n 3. virkettä siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2022.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jukka Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Lares. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Leinonen ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Yhtiö tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpanon 9.9.2022. Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat osakkeenomistajaryhmä (Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Hannele, Maijala Heikki, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula), Evald ja Hilda Nissin Säätiö ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan nämä osakkeenomistajat ovat valinneet Miikka Maijalan, Juhani Lassilan ja Patrick Lapveteläisen. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Patrick Lapveteläinen.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus vahvisti syyskuussa yhtiön tavoitteet strategiakaudelle 2023-2026 ja strategian toimeenpanon jatkon. Taloudelliset tavoitteet sekä vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet strategiakaudelle säilyivät ennallaan.  

Taloudelliset tavoitteet

 Mittari Tavoite
   
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, % 5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15 %
Nettovelkaantumisaste, % Alle 125 %

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

 Mittari Tavoite
   
Palveluiden suosittelu, NPS > 50 vuoteen 2026 mennessä  
Henkilöstön suosittelu, eNPS > 50 vuoteen 2026 mennessä
Hiilikädenjälki Kasvaa liikevaihtoa nopeammin
Hiilijalanjälki -50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan osana yhtiön kvartaali- ja vuosiraportointia.

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Maaliskuussa 2022 Tina Hellstadius (M.Sc/Technology) nimitettiin Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.4.2022 alkaen. Hellstadius seurasi tehtävässään Erik Sundströmiä, joka siirtyi eläkkeelle 30.6.2022. L&T:n tietohallintojohtaja Edward Skärström nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2023 alkaen joulukuussa 2022.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

11.1.2023 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää ehdotuksena 23.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Anni Ronkainen. Anni Ronkaisen esittely löytyy L&T:n verkkosivuilta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Laura Tarkka on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten kuten polttoaineiden ja energian hintojen nousu, korkotason mahdollinen nousu sekä työmarkkinoiden palkkaratkaisut voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen negatiivisesti.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet sekä korkeampi sairastavuus voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Yhtiöllä ei ole toimintaa tai omistuksia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, eikä asiakaskunnassa ole merkittävästi venäläisomisteisia yrityksiä, joten Ukrainassa alkaneen sodan välittömät vaikutukset jäävät pieniksi. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat kuitenkin vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

VOITONJAKOEHDOTUS


Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 61 719 573,87 euroa, josta tilikauden voitto on 11 946 564,10 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2022 maksetaan 0,47 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2023.

Maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 145 618 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 17 928 440,46 euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa. Ehdotettu osinko 0,47 euroa on 56,9 % konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022, julkaistaan viikolla 9 osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus.

Helsinki 8.2.2023

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 371 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite