Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

  • 2 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-03-17 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja Oyj   Pörssitiedote   17.3.2011 klo 17.45

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja ylikurssirahaston alentamisesta.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 29.3.2011.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennettaisiin 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty.

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.

OSINGON VAIKUTUS LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OPTIO-OHJELMIIN

Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Lassila & Tikanoja Oyj:n 2005C- ja 2008-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osingonjaon täsmäytyspäivästä 22.3.2011 alkaen optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinnat ovat:

 

Optio Merkintähinta 22.3.2011 alkaen, €/osake Merkintähinta ennen, €/osake Osakkeiden merkintä-aika ISIN-koodi Kaupankäyntitunnus
2005C 26,80 26,87 2.11.2009-31.5.2011 FI0009618391 LAT1VEW305
2008 16,20 16,27 1.11.2010-31.5.2012 FI0009648190 LAT1VEW108


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konsernisivustolla www.lassila-tikanoja.com viimeistään 31.3.2011.


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Jari Sarjo
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810.


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2010 oli 598 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com