Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

  • 27 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2013-08-06 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto 168,9 miljoonaa euroa (169,7 milj. e); liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa (14,1 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 13,4 miljoonaa euroa (12,1 milj. e); osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,24 e)
Tammi-kesäkuun liikevaihto 336,6 miljoonaa euroa (341,0 milj. e); liikevoitto 14,8 miljoonaa euroa (19,1 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 20,2 miljoonaa euroa (17,2 milj. e); osakekohtainen tulos euroa 0,26 (0,31 e)
Kertaluonteiset kulut johtuvat pääasiassa EcoStream Oy:n osakkeiden 5,0 miljoonan euron alaskirjauksesta.
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Vuoden toisella neljänneksellä jatkoimme strategian toteuttamista ja tekemämme tehostamistoimet toimivat suunnitellusti. Pystyimme parantamaan operatiivista kannattavuutta vertailukaudesta sekä tuottamaan vahvaa kassavirtaa. Taloudellinen epävarmuus näkyy teollisuuden kysynnässä sekä rakentamisen ja vähittäiskaupan materiaalivirroissa ja heijastuu pääasiassa liikevaihdon kasvua hidastavasti.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Toinen neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 168,9 miljoonaa euroa (169,7 milj. e) ja se laski 0,5 %. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (14,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (12,1 milj. e), mikä oli 7,9 % (7,2 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,24 e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 3,3 miljoonaa euroa.

Raportoitua liikevoittoa paransi vertailukaudella L&T Recoilin osakkeiden myyntivoitto 4,2 miljoonalla eurolla ja pienensi kuluneella kaudella 5,0 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus EcoStream Oy:n osakkeista.

Tammi-kesäkuu
Lassila & Tikanojan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 336,6 miljoonaa euroa (341,0 milj. e) ja se laski 1,3 %. Liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa (19,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 20,2 miljoonaa euroa (17,2 milj. e), mikä oli 6,0 % (5,0 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,31 e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 7,3 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa pienentävät 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut (2,0 milj. e). Raportoitua liikevoittoa paransi vertailukaudella L&T Recoilin osakkeiden myyntivoitto 4,2 miljoonalla eurolla ja pienensi kuluneella kaudella 5,0 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus EcoStream Oy:n osakkeista.

Avainlukuja

 

  4-6/
2013
4-6/ 2012 Muutos% 1-6/ 2013 1-6/ 2012 Muutos% 1-12/ 2012
Liikevaihto, milj. € 168,9 169,7 -0,5 336,6 341,0 -1,3 674,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. €* 13,4 12,1 10,0 20,2 17,2 17,1 47,4
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 7,9 7,2   6,0 5,0   7,0
Liikevoitto, milj. € 8,5 14,1 -40,0 14,8 19,1 -22,5 48,4
Liikevoittoprosentti 5,0 8,3   4,4 5,6   7,2
Voitto ennen veroja, milj. € 7,9 10,8 -26,9 13,8 14,8 -6,6 43,0
Osakekohtainen tulos, € 0,14 0,24 -41,7 0,26 0,31 -16,1 0,89
EVA, milj. € 3,4 7,9 -57,0 4,3 6,4 -32,8 24,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 3,7 % ja oli 66,6 miljoonaa euroa (69,1 milj. e). Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (12,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (8,7 milj. e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 3,3 miljoonaa euroa.

Kierrätysraaka-aineiden, rakentamisen ja vähittäiskaupan materiaalivirtojen vähentymisestä huolimatta toimiala paransi kannattavuuttaan. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti toteutetut tehostamistoimenpiteet ja onnistunut kustannusten hallinta.

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto laski 5,8 % ja oli 126,8 miljoonaa euroa (134,6 milj. e). Liikevoitto oli 15,3 miljoonaa euroa (16,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 15,3 miljoonaa euroa (13,0 milj. e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 7,3 miljoonaa euroa.

Toimialan vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, vaikka kierrätysraaka-aineiden volyymi laski rakentamisen ja vähittäiskaupan myynnin vähentymisen seurauksena. Liikevaihtoa kasvattivat uudet asiakassopimukset sekä jätehuollon hyvä kehitys.

Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti toteutetut tehostamistoimenpiteet ja onnistunut kustannusten hallinta.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes
Teollisuuspalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 20,0 miljoonaa euroa (20,2 milj. e). Laskua oli 0,8 %. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,5 milj. e).

Toisen neljänneksen aikana toimialan kysyntä parani ensimmäisestä neljänneksestä. Ympäristörakentamisen ja Viemärihuollon kysyntä oli heikkoa vielä toisen neljänneksen alussa vaikuttaen sekä liikevaihtoon että liikevoittoon alentavasti.

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa (33,1 milj. e). Kasvua oli 2,0 %. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,3 milj. e).

Liikevaihto kasvoi Prosessipuhdistuksen parantuneen kysynnän ansiosta. Viemärihuollossa ja Ympäristörakentamisessa kysyntä oli heikkoa alkuvuonna, mutta parani katsauskauden lopussa.

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä ja kannattavuus säilyivät vahvoina koko katsauskauden ajan.

Kiinteistöpalvelut

Toinen neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,4 % ja oli 73,4 miljoonaa euroa (72,4 milj. e). Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (1,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (2,1 milj. e).

Toisen neljänneksen liikevoittoon vaikuttivat ennen kaikkea Vahinkosaneerauksen kysynnän normalisoituminen ja siivousliiketoiminnan kannattavuuden paraneminen vertailukaudesta etenkin Ruotsissa.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto laski 1,8 % ja oli 149,2 miljoonaa euroa (152,0 milj. e). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Vahinkosaneerauksen alentuneen kysynnän ja Ruotsin liiketoiminnan supistumisen vuoksi.

Kannattavuuteen vaikuttivat heikentävästi Kiinteistötekniikan laajentumiseen liittyneet kustannukset sekä Vahinkosaneerauksen heikko kysyntä alkuvuoden aikana.

Kiinteistöpalvelut-toimialalla tehtiin kannattavuuden parantamiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä. Siivousliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta etenkin Ruotsissa.

Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7,4 % 13,0 miljoonaan euroon (12,1 milj. e). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio 0,7 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio 0,6 milj. e).

Puupohjaisten polttoaineiden kysyntä säilyi hyvänä vuoden toisella neljänneksellä. Tehostamistoimenpiteet vaikuttivat positiivisesti toimialan kannattavuuteen.

Tammi-kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 17,1 % 34,8 miljoonaan
euroon (29,7 milj. e). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan
liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,2 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden hyvän kysynnän vuoksi.

Kannattavuutta rasitti puupohjaisten polttoaineiden heikko energiasisältö sekä kasvaneet logistiikkakustannukset. Liikevoittoa paransi liikevaihdon kasvu sekä tehdyt tehostamistoimet.

OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Milj. € 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Liikevoitto 8,5 14,1 14,8 19,1 48,4
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti -0,3   -0,3    
Arvonalentuminen Ecostream Oy:n osakkeet 5,0   5,0    
L&T Recoil Oy myyntivoitto   -4,2   -4,2 -4,2
Arvonalentuminen vaarallisten jätteiden laitoksista   0,3   0,3 0,5
Ekotuote-liiketoiminnan myynti         -0,2
Uudelleenjärjestelykulut 0,2 1,9 0,7 2,0 2,9
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 13,4 12,1 20,2 17,2 47,4


RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 44,4 miljoonaa euroa (31,6 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 9,7 miljoonaa euroa (vapautui 2,4 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 89,0 miljoonaa euroa (129,5 milj. e). Vertailukauden korollisista veloista L&T Recoilin osuus oli 17,7 miljoonaa euroa, joihin liittyen yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 73,9 miljoonaa euroa ja ne laskivat 8,4 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 38,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 1,0 miljoonaa euroa (4,3 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,3 % (1,3 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,2 % (2,5 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 16,2 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 47,3 % (43,3 %) ja gearing-prosentti 33,9 (53,8). Likvidit varat olivat kauden lopussa 15,1 miljoonaa euroa (16,7 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 15,0 miljoonaa euroa (34,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

12.3.2013 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 jaettiin pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 22.3.2013.

INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat 16,7 miljoonaa euroa (27,8 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.002 (8.220). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.567 (9.817) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.602 (7.689) ja muissa maissa 1.965 (2.128) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa oli 3.796.733 kappaletta, mikä on 9,8 % (14,6 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 49,5 miljoonaa euroa (59,1 milj. e). Korkein hinta oli 14,19 euroa ja alin 11,60 euroa. Päätöskurssi oli 13,40 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 518,7 miljoonaa euroa (362,1 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa katsauskauden lopussa 92.247 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.706.627 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.701.195 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2012 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2013. Vuodelta 2013 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 53.300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.485 (9.525) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,9 % (15,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 22.3.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2013.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

25.3.2013 yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot 1.1.2012-31.12.2012.

9.4.2013 yhtiö tiedotti, että osana EcoStream Oy:n pääomajärjestelyitä Lassila & Tikanoja Oyj on
merkinnyt 8.4.2013 2,0 miljoonalla eurolla EcoStream Oy:n osakkeita. Osakkeiden merkintähinta oli 3,00
euroa per osake. Osakemerkintä rahoitettiin muuttamalla Lassila & Tikanojan jäljellä oleva
kauppahintasaatava, 2,0 miljoonaa euroa, L&T Recoil Oy:n kaupasta EcoStream Oy:n osakkeiksi, joten
järjestelyllä ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta. Järjestelyn ja EcoStream Oy:n muiden
pääomajärjestelyiden jälkeen Lassila & Tikanojan omistusosuus laski EcoStream Oy:ssä noin 16,4
prosenttiin.

Toteutuneen järjestelyn yhteydessä Lassila & Tikanojan hallitus päätti kirjata Lassila & Tikanoja Oyj:n
omistamien kaikkien osakkeiden arvon 3,00 euroon per osake. Arvonalennuksesta johtuen yhtiö kirjaa
vuoden toiselle neljännekselle EcoStream Oy:n osakkeiden arvosta yhteensä 5,1 miljoonan euron
kertaluonteisen arvonalentumisen.

L&T:n omistamien EcoStreamin osakkeiden tasearvo on alaskirjauksen jälkeen noin 3,6 miljoonaa
euroa.

Arvonalentuminen käsitellään kertaluonteisena kuluna eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

1.7.2013 yhtiö tiedotti ylityötutkinnan syyteharkinnan valmistumisesta. Poliisitutkinta ja syyteharkinta kohdistuivat 25 L&T:n huoltomiehen tekemiin ylitöihin. Helsingin kihlakunnan syyttäjä on päättänyt asettaa näistä ylityörikkeistä syytteeseen 21 Lassila & Tikanojan nykyistä ja entistä esimiestä mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja Pekka Ojanpää (aloittanut 1.11.2011).

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2012 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2013

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

1 000 € 4-6/ 2013 4-6/ 2012 1-6/ 2013 1-6/ 2012 1-12/ 2012
Liikevaihto 168 882 169 692 336 603 340 978 673 985
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -149 488 -151 299 -303 855 -311 010 -602 581
Bruttokate 19 394 18 393 32 748 29 968 71 404
Liiketoiminnan muut tuotot 1 368 5 011 1 746 5 559 7 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 764 -4 945 -7 404 -9 036 -16 745
Hallinnon kulut -2 991 -3 408 -6 237 -6 416 -12 090
Liiketoiminnan muut kulut -499 -605 -1 047 -696 -1 584
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat -5 027 -302 -5 027 -302 -302
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat          
Liikevoitto 8 481 14 144 14 779 19 077 48 391
Rahoitustuotot 110 148 231 503 860
Rahoituskulut -700 -3 504 -1 229 -4 819 -6 256
Voitto ennen veroja 7 891 10 788 13 781 14 761 42 995
Tuloverot -2 407 -1 447 -3 850 -2 656 -8 543
Tilikauden voitto 5 484 9 341 9 931 12 105 34 452
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 5 484 9 342 9 935 12 111 34 459
Määräysvallattomille omistajille 0 -1 -4 -6 -7
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, € 0,14 0,24 0,26 0,31 0,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,14 0,24 0,26 0,31 0,89


LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

1 000 € 4-6/ 2013 4-6/ 2012 1-6/ 2013 1-6/ 2012 1-12/ 2012
Tilikauden voitto 5 484 9 341 9 931 12 105 34 452
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät         -189
Yhteensä 0 0 0 0 -189
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos -1 213 348 -256 657 1 098
Arvonmuutosrahasto          
Voitot kaudella -1 0 -2 3 2
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat -1 0 -2 3 2
Muuntoerot -1 081 -601 -831 80 627
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille -20 -15 -16 3 10
Muut kauden laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
-2 315 -268 -1 105 743 1 737
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 3 169 9 073 8 826 12 848 36 000
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 3 189 9 089 8 846 12 851 35 997
Määräysvallattomille omistajille -19 -16 -20 -3 3


KONSERNITASE