Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2016

  • 25 minuutin lukuaika

- Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,6 % 166,9 miljoonaan euroon (164,2 Me), liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (14,4 Me) ja osakekohtainen tulos 0,38 euroa (0,28 e)
- Tammi - kesäkuun liikevaihto kasvoi 1,9 % 327,5 miljoonaan euroon (321,5 Me), liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (20,9 Me) ja osakekohtainen tulos 0,52 euroa (0,42 e)
- Toisen neljänneksen osakekohtaista tulosta nosti 0,09 euroa yhtiön saama lainvoimainen päätös L&T Recoilin konkurssiin liittyvän takauksen perusteella maksetun velan verovähennyskelpoisuudesta. Kokonaisvero aleni 3,3 miljoonaa euroa.
- Vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ

”Vuoden 2016 alkupuoliskon tulos oli ennakoidun mukainen vaikka toimintaympäristö jatkui haastavana etenkin kierrätysraaka-aineiden kysynnän ja hintojen osalta. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti Kiinteistöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa. Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalveluissa liikevaihto kasvoi myös strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Yhtiön kannattavuus pysyi markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla aiemmin toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Nykyisessä markkinatilanteessa keskitymme strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 166,9 miljoonaa euroa (164,2 Me) ja se kasvoi 1,6 %. Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (14,4 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,28 e).

Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 3,9 % Kiinteistöpalveluissa. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Liikevaihto kasvoi 2,5 % Ympäristöpalveluissa aiemmin tehtyjen yritysostojen ansiosta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi 0,3 % ja oli vertailukauden tasolla. Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto laski 22,6 % energiapuun heikon kysynnän vuoksi.

Kannattavuus parani merkittävästi Kiinteistöpalveluissa. Ympäristöpalvelujen ja Teollisuuspalvelujen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi. Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto laski selvästi.

Konsernin osakekohtaiseen tulokseen vaikutti parantavasti yhtiön hallinto-oikeudelta saama lainvoimainen päätös, jonka mukaan L&T Recoil Oy:n takausvastuun perusteella vuonna 2014 maksuunpantu noin 16,7 miljoonan euron maksu on yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoinen. Aiemmissa katsauksissaan yhtiö on käsitellyt maksun verovähennyskelvottomana eränä vähennyskelpoisuuden oltua vielä vahvistamatta. Päätöksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,09 euroa.

Tammi - kesäkuu
Tammi - kesäkuun liikevaihto oli 327,5 miljoonaa euroa (321,5 Me) ja se kasvoi 1,9 %. Liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (20,9 Me), mikä oli 6,4 % (6,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,42 e).

Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi 3,2 % Teollisuuspalveluissa, 3,1 % Kiinteistöpalveluissa ja 2,0 % Ympäristöpalveluissa. Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski 10,0 % ja jäi selvästi vertailukaudesta vähäisen kysynnän vuoksi.

Kannattavuus parani erityisesti Kiinteistöpalveluissa. Sekä Ympäristöpalvelujen että Teollisuuspalvelujen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi. Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto laski selväsi.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista astuivat voimaan 3.7.2016. Lassila & Tikanoja esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista eivät vaikuta yhtiön tunnuslukujen raportointiin.

Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat EVA ja liiketoiminnan rahavirta/osake. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat puolivuotiskatsauksen lopussa.

Avainlukuja

 

  4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos 1-6/
2016
1-6/
2015
Muutos 1-12/
2015
               
Liikevaihto, Me 166,9 164,2 1,6 % 327,5 321,5 1,9 % 646,3
Liikevoitto, Me 14,1 14,4 -2,1 % 20,9 20,9 -0,1 % 49,9
Liikevoittoprosentti 8,4 8,8   6,4 6,5   7,7
Voitto ennen veroja, Me 13,9 13,6 2,2 % 20,8 20,6 0,6 % 47,7
Osakekohtainen tulos, e 0,38 0,28 34,8 % 0,52 0,42 22,5 % 0,98
EVA, Me 9,1 9,5 -4,7 % 10,9 11,2 -3,0 % 30,3LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 68,2 miljoonaa euroa (66,5 Me). Liikevaihdon kasvu johtui yritysostoista. Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (10,8 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alhaisena jatkunut markkinahinta.

Tammi - kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 130,0 miljoonaa euroa (127,5 Me). Liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa (17,3 Me).

Aiemmin toteutetut yritysostot ja palveluiden kysynnän vahvistuminen rakennussektorilla kasvattivat kierrätysliiketoiminnan ja koko toimialan liikevaihtoa.

Toimialan alkuvuoden liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alhaisena jatkunut markkinahinta.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes
Teollisuuspalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 0,3 % ja oli 20,9 miljoonaa euroa (20,8 Me). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2,5 Me).

Toimialan palveluiden liikevaihto oli ympäristörakentamisessa ja viemärihuollossa vertailukautta parempi, mutta laski vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa.

Heikentynyt palveluiden kysyntä laski vaarallisten jätteiden liikevoittoa. Myös prosessipuhdistuksen liikevoitto laski. Viemärihuolto ja ympäristörakentaminen paransivat liikevoittoaan vertailukaudesta.

Tammi - kesäkuu
Teollisuuspalveluiden tammi - kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,2 % ja oli 36,8 miljoonaa euroa (35,7 Me).
Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2,1 Me).

Toimialan alkuvuoden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelulinjoilla lukuunottamatta vaarallisia jätteitä.

Kannattavuus heikkeni vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa, mutta kasvoi ympäristöhuollossa ja viemärihuollossa.

Kiinteistöpalvelut

Toinen neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,9 % ja oli 72,8 miljoonaa euroa (70,1 Me). Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen ansiosta. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (1,8 Me).

Palveluiden liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa, mutta laski kiinteistöhuollossa. Kiinteistötekniikan liikevaihto kasvoi tehtyjen yritysostojen ansiosta.

Kiinteistötekniikka ja korjausrakentaminen paransivat selkeästi kannattavuuttaan viime vuoden aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Siivouksen kannattavuutta heikensi tiukka hintakilpailu.

Tammi - kesäkuu
Kiinteistöpalveluiden tammi - kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 145,0 miljoonaa euroa (140,7 Me). Liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (2,1 Me).

Palveluiden liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa, mutta laski kiinteistöhuollossa. Kiinteistötekniikan liikevaihto kasvoi tehtyjen yritysostojen ansiosta.

Kiinteistötekniikka ja korjausrakentaminen paransivat selkeästi kannattavuuttaan viime vuoden aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Siivouksen kannattavuutta heikensi tiukka hintakilpailu.

Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 22,6 % 7,0 miljoonaan euroon (9,1 Me). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5 Me).

Toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikutti metsäenergian kysynnän vähäisyys.

Tammi - kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi - kesäkuun liikevaihto laski 10,0 % 19,8 miljoonaan euroon (22,0 Me). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,2 Me).

Toimialan liikevaihto laski ennen kaikkea lyhyen lämmityskauden sekä biopolttoaineiden haastavan markkinatilanteen vuoksi. Kannattavuus laski vertailukaudesta.

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti edellisestä vuodesta poikkeavana eränä tammikuussa
maksetut koko vuoden 52 miljoonan euron TyEL-ennakkomaksut. Aiempina vuosina ne on maksettu
neljässä erässä. Maksuaikataulun muutoksella ei ole vaikutusta koko vuoden kassavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 miljoona euroa (37,6 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 27,2 miljoonaa euroa (vapautui 1,0 Me), josta TyEL-maksuaikataulujen muutokseen liittyi noin 23 miljoonaa euroa.  

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 103,8 miljoonaa euroa (101,1 Me).

Korolliset nettovelat olivat 87,5 miljoonaa euroa (60,5 Me) ja ne nousivat 45,7 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 27,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi - kesäkuussa olivat 0,1 miljoonaa euroa negatiiviset (0,2 Me). Nettorahoituskulut olivat 0,0 % (0,1 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,5 % (1,5 %). Loppuvuoden aikana lainoja erääntyy yhteensä 31,3 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 44,1 % (43,4 %) ja gearing-prosentti 43,9 (31,1). Likvidit varat olivat kauden lopussa 16,3 miljoonaa euroa (40,6 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10 miljoonaa euroa (0,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

17.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 30.3.2016.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 18,7 miljoonaa euroa (17,5 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuvat vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi - kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 961 (6 894). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 631 (8 615) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 758 (7 716) ja muissa maissa 873 (899) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi - kesäkuussa 2016 oli 3 665 544 kappaletta, mikä on 9,6 % (14,6 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 59,4 miljoonaa euroa (96,4 Me). Korkein hinta oli 18,25 euroa ja alin 14,37 euroa. Päätöskurssi oli 16,65 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 639,0 miljoonaa euroa (595,1 Me).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 420 868 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 378 006 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 371 974 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 10 515 (9 915) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,3 % (18,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 30.3.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja uutena Teemu Kangas-Kärki.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2016.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Teemu Kangas-Kärki. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala ja Laura Lares.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

4.1.2016 yhtiö tiedotti, että se on lopettanut 2.9.2015 tiedotetun omien osakkeiden hankinnan. Omien osakkeiden osto aloitettiin 15.9.2015 ja hankintaohjelma lopetettiin 31.12.2015. Viimeinen osakeosto toteutettiin 21.12.2015. Osakeosto-ohjelman aikana hankittiin yhteensä 253 406 osaketta. Omien osakkeiden hankinnan päättymisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 437 721 omaa osaketta, joka vastaa noin 1,1 % osakkeista ja äänistä.

3.2.2016 yhtiö tiedotti muuttavansa strategiakaudelle 2014 - 2018 asetettua nettovelkaantumisasteen vaihteluväliä. Uusi vaihteluväli on 0 - 70 prosenttia. Aiempi vaihteluväli oli 30 - 80 prosenttia. Muutos perustuu vahvaan kassavirtaan sekä varautumiseen mahdollisiin yritysostoihin ja muihin investointeihin.

10.6.2016 yhtiö ilmoitti, että Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty tekn. lis. Tutu Wegelius-Lehtonen, joka on toiminut L&T:n toimitusketjusta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä helmikuusta 2015 lähtien. Wegelius-Lehtosen paikalle toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty logistiikkainsinööri Tomi Kontinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö valmistelee uusien toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa vuoden loppupuolella ja vuoden 2017 alkupuolella. Käyttöönotot saattavat aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.6.2016

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
           
Liikevaihto 166,9 164,2 327,5 321,5 646,3
           
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -147,0 -143,6 -294,7 -286,7 -572,0
           
Bruttokate 19,9 20,6 32,8 34,7 74,2
           
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 1,0 2,6 1,4 3,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,3 -3,4 -6,7 -6,7 -12,9
Hallinnon kulut -3,8 -3,2 -6,8 -6,5 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,4 -0,6 -1,0 -2,1 -2,1
           
Liikevoitto 14,1 14,4 20,9 20,9 49,9
           
Rahoitustuotot 0,4 0,1 0,8 1,1 0,3
Rahoituskulut -0,6 -0,8 -0,9 -1,3 -2,5
           
Voitto ennen veroja 13,9 13,6 20,8 20,6 47,7
           
Tuloverot 0,6 -2,8 -0,8 -4,2 -9,7
           
Tilikauden voitto 14,5 10,8 20,0 16,4 37,9
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 14,5 10,8 20,0 16,4 37,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,38 0,28 0,52 0,42 0,98
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,38 0,28 0,52 0,42 0,98LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

Me 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
           
Tilikauden voitto 14,5 10,8 20,0 16,4 37,9
           
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi          
           
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
           
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
Muuntoerot -0,1 0,1 -0,1 0,5 0,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot - - - 0,0 0,0
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,1 0,2 0,2 1,0 0,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 14,7 11,1 20,2 17,4 38,4
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 14,6 11,1 20,1 17,4 38,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


KONSERNITASE