Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan avainhenkilöstölle osakepohjainen kannustinohjelma

  • 1 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  PÖRSSITIEDOTE  25.3.2009 klo 8.45

LASSILA & TIKANOJAN AVAINHENKILÖSTÖLLE OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.3.2009 päättänyt
osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta osana avainhenkilöstön
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa
avainhenkilöstön sitoutumista yhtiöön sekä yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja
avainhenkilöstön etuja yhtiön arvon kasvattamiseksi. 

Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista
ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy 31.12.2011. Mahdollinen palkkio
maksetaan ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna. Palkkio maksetaan osittain
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta
aiheutuvat verot. 

Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2009 maksettava
mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. 

Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista. Kannustinohjelman
perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta
palkkiosuorituksen jälkeen. Myös tämän jälkeen johtajiston on omistettava
osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan
arvosta työsuhteen päättymiseen saakka. Ohjelman piiriin kuuluu
perustamisvaiheessa 28 henkilöä. 

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 Lassila &
Tikanoja Oyj:n osaketta, joiden arvo laskettuna päätöskurssilla 24.3.2009 on
1,9 miljoonaa euroa. Palkkiona mahdollisesti luovutettavat osakkeet hankitaan
osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa
vaikutusta. 


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Jari Sarjo
toimitusjohtaja


Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
IR-päällikkö Keijo Keränen, puh. 050 385 6957


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.lassila-tikanoja.com