Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan kiinteistöpalvelut mukana kehittämässä suomalaisyritysten kiinteistöalan kestävyysraportointia

  • 2 minuutin lukuaika

Mediatiedote 
8.5.2024 klo 9:00

Monen suomalaisen yrityksen vastuullisuusraportointivaatimukset ja tarpeet ovat kasvaneet vuoden 2024 alusta kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n voimaantulon myötä. Lassila & Tikanojan kiinteistöpalvelut on mukana Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n koordinoimassa hankkeessa kehittämässä kiinteistöalan kestävyysraportoinnin tietomallia. L&T:n lisäksi kehitystyöhön osallistuu monia muita alan toimijoita ja tavoitteena on mallin avulla konkretisoida kiinteistöalan toimijoiden kannalta oleellisimmat raportoitavat kokonaisuudet ja auttaa alan toimijoita raportointivelvoitteiden täyttämisessä.

Yritysvastuuverkosto FIBSin mukaan vielä 2023 vain 4 % suomalaisista yrityksistä sanoi raportointinsa olevan EU:n kestävyysraportoinnin lainsäädännön vaatimusten mukaista. Vuoden alusta voimaan astunut kestävyysraportointidirektiivi CSRD kasvattaa vaiheittain erikokoisten yritysten raportointivaatimuksia myös kiinteistöalalla.

L&T:n kiinteistöpalveluiden toimialajohtaja Antti Niitynpään mukaan tarvitaan ehdottomasti hankkeen kaltaista alan toimijoiden yhteistyötä, jonka avulla kehitetään koko kiinteistöalan vastuullisuustyötä ja varmistetaan yritysten kyky vastata tiukentuviin raportointivelvoitteisiin.

”Tekemällä yhteistyötä, saamme laajemman näkemyspohjan kestävyysraportoinnin kokonaisuuteen ja pystymme huomioimaan laaja-alaisemmin eri osa-alueet. Olemme L&T:n kiinteistöpalveluissa kehittäneet mm. omaa toimialamme vastuullisuusraportointimallia, joka pitää sisällään muun muassa päästölaskennan ja omat vastuullisuusindeksimme. Mittarimme ja tavoitteemme perustuvat L&T konsernin vastuullisuustavoitteisiin”, Niitynpää kertoo.

L&T Kiinteistöpalveluiden kehitysjohtaja Eero Kokkonen uskoo hankkeen yhteistyön kehittävän myös työvoimavaltaisilla aloilla toimivien yritysten sosiaalisen vastuun käytäntöjä ja parantavan näiden houkuttelevuutta työntekijöiden näkökulmasta.

”Seuraamme esimerkiksi omien vastuullisuusindeksiemme kautta työntekijöidemme työtyytyväisyyttä, terveyttä, sairauspoissaoloja sekä koulutuksia ja työturvallisuutta. Yhteistyön avulla voimme katsoa toimintaympäristöämme laajasti eri näkökulmista. Näin syntyy uusia oivalluksia ja hyviä käytäntöjä, joita voidaan jakaa alan toimijoiden kesken. Tästä hyötyvät niin kiinteistön omistajat, asiakkaat kuin laajemmin kaikki sidosryhmät.”

Kokkosen mukaan tietomalli auttaa tulevaisuudessa tunnistamaan myös entistä selkeämmin hankintaan liittyviä riippuvaisuuksia ja lisäämään läpinäkyvyyttä yritysten hankintamalleihin.

”Tulemme L&T:n kiinteistöpalveluissa keskittämään omia hankintojamme. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja huolehtia myös hankintatyöstämme asianmukaisesti.”

Hankkeen toinen vetäjä Vesa Ilmarinen näkee yhteistyön edistävän kaikkien alan toimijoiden työtä:

”Yksi merkittävä uusi CSRD:n myötä tuleva vaatimus on, että yritysten on raportoitava olennaiset kestävyysvaikutukset oman toimintansa lisäksi myös arvoketjujensa alku- ja loppupäistä. Tällöin esimerkiksi arvoketjussa toisiinsa kytkeytyvät kiinteistönomistajat ja kiinteistöpalveluiden tuottajat joutuvat huomioimaan toistensa kestävyystiedot raportoinnissaan. Helpottaa kaikkien työtä ja parantaa raportoinnin laatua, kun voimme alalla yhdessä määrittää, mitä tiedonantovaatimukset tarkoittavat juuri kiinteistöalalla.”

#kiraESRS -tietomallin hankkeessa mukana olevat toimijat: Helsingin Yliopistokiinteistöt, Ilmarinen, YLVA, Antilooppi, Colliers Finland, Granlund, Ecoreal, Oulun Sivakka, OP Kiinteistösijoitus, Senaatti-kiinteistöt, A-insinöörit Rakennuttaminen, Hus Kiinteistöt, Technopolis, Suomen Yliopistokiinteistöt, Premico Group, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito, L&T Kiinteistöpalvelut, Sponda Real Estate, Tampereen Tilapalvelut, FIGBC, Finreim, Katalysti ja KTI.

Lisätietoja hankkeesta Raklin sivuilta

Lisätietoja:

L&T:n viestintä
puh. 050 543 2715
viestinta@lassila-tikanoja.fi