Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoitto heikkenee ennakoitua enemmän

  • 1 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    PÖRSSITIEDOTE    12.12.2008 klo 9.00 

LASSILA & TIKANOJAN KOKO VUODEN OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITTO HEIKKENEE
ENNAKOITUA ENEMMÄN 

Uusioraaka-aineiden markkinahinnat ovat laskeneet ja kysyntä heikentynyt
arvioitua voimakkaammin. Myös kierrätyskelpoisen jäteraaka-aineen volyymit ovat
jossain määrin pienentyneet. Metsäteollisuuden tuotannonrajoitukset ovat olleet
odotettua laajempia. Edellä mainituista syistä johtuen Lassila & Tikanojan
viimeisen vuosineljänneksen operatiivisen toiminnan liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi edellisvuotista heikompi. 

Yhtiön koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan heikkenevän
ennakoitua enemmän. Aikaisemmin yhtiö on arvioinut koko vuoden operatiivisen
toiminnan liikevoiton olevan jossain määrin heikompi kuin viime vuonna.
Kertaluonteisten erien johdosta yhtiön koko vuoden tulos on kuitenkin parempi
kuin viime vuonna. 

Yhtiö sopeuttaa toimintaansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen. 

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2008 julkistetaan 10.2.2009 klo
8.00. 


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Jari Sarjo
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810, ja
IR-päällikkö Keijo Keränen, puh. 050 385 6957 


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Norjassa. L&T:n liikevaihto vuonna 2007 oli
555 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ
OMX Helsingissä. 


Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.lassila-tikanoja.com