Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan koko vuoden tulos ennakkoarviota heikompi

  • 1 minuutin lukuaika
Lassila & Tikanoja Oyj:n toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,20
euroa eli yhtä suuri kuin viime vuoden vastaavana aikana. Koko vuoden tuloksen
arvioidaan heikkenevän edellisvuotisesta, vaikka operatiivisen toiminnan
tuloksen arvioidaan säilyvän vuoden jälkipuoliskolla samalla tasolla kuin viime
vuonna. Aikaisemmin yhtiö on arvioinut koko vuoden tuloksen paranevan. Koko
vuoden liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan selvästi yli 20 prosenttia. 

Tulosta heikentävät yhteisyritys Salvor Oy:n kaatopaikkaurakoiden tappiot sekä
tämän liiketoiminnan myynnistä syntyvä myyntitappio, joiden vaikutus tulokseen
tähän mennessä on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Myyntitappion lopullinen määrä
selviää keskeneräisten urakoiden valmistuttua vuoden loppuun mennessä. Tulosta
rasittavat myös yhteisyritys L&T Recoil Oy:n öljyjohdannaisten laskennalliset
käypien arvojen muutokset 1,7 miljoonaa euroa. Yhteensä edellä mainitut erät
alentavat tammi-kesäkuun osakekohtaista tulosta 0,07 euroa. 

Viime vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoa paransivat
kertaluontoiset myyntivoitot ja öljyjohdannaisten laskennalliset
arvonmuutokset, yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. 

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007 julkistetaan 31.7.2007
klo 8.00. 

LASSILA & TIKANOJA OYJ


Jari Sarjo
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810, GSM 0500 405
465.