Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
13.1.2021 klo 13.30

LASSILA & TIKANOJAN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoiminkunta esittää seuraavat ehdotukset 18.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2021 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen. Esittely uudesta jäsenehdokkaasta on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näihin tehtäviin valittavien henkilöiden nimet julkaistaan myöhempänä ajankohtana.

Hallituksen jäsenet on esitelty Lassila & Tikanojan verkkosivuilla https://www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/hallitus

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan seuraavasti:

– puheenjohtaja 60.000 euroa vuodessa;

– varapuheenjohtaja 40.000 euroa vuodessa; ja

– jäsenet 30.000 euroa vuodessa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä Lassila & Tikanoja Oy:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Patrick Lapveteläinen (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö), Juhani Lassila (Evald ja Hilda Nissin Säätiö) ja Heikki Bergholm (Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja). Mikko Maijala (osakkeenomistajaryhmä) toimi nimitystoimikunnassa 9.12.2020 saakka. 

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:
Sirpa Huopalainen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 5965241

Liite: CV Jukka Leinonen

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite