Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
12.1.2022 klo 14.00

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoiminkunta esittää seuraavat ehdotukset 17.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut , että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenet on esitelty Lassila & Tikanojan verkkosivuilla www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/hallitus

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan seuraavasti:

– puheenjohtaja 60 000 euroa vuodessa;

– varapuheenjohtaja 40 000 euroa vuodessa; ja

– jäsenet 30 000 euroa vuodessa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä Lassila & Tikanoja Oy:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Patrick Lapveteläinen (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö), Juhani Lassila (Evald ja Hilda Nissin Säätiö), Miikka Maijala (osakkeenomistajaryhmä) ja Heikki Bergholm (Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

12.1.2022

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:

Sirpa Huopalainen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 5965241

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi