Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

  • 2 minuutin lukuaika

Pörssitiedote
Lassila & Tikanoja Oyj
11.1.2023 klo 10.00

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 23.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2023 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen ja Pasi Tolppanen, sekä uutena jäsenenä Anni Ronkainen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Laura Tarkka on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Anni Ronkaisen esittely on nähtävillä Lassila & Tikanojan verkkosivuilla osoitteessa www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/hallitus. Hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty samalla verkkosivulla.                                                                                                                

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan seuraavasti:

– puheenjohtaja 60.000 euroa vuodessa;

– varapuheenjohtaja 40.000 euroa vuodessa; ja

– jäsenet 30.000 euroa vuodessa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä Lassila & Tikanoja Oy:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Patrick Lapveteläinen (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö), Juhani Lassila (Evald ja Hilda Nissin Säätiö), Miikka Maijala (osakkeenomistajaryhmä) ja Jukka Leinonen (Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:
Sirpa Huopalainen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 5965241

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi