Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
11.1.2024 klo 9.00

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024  

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoiminkunta esittää seuraavat ehdotukset 21.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2024 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksessa olisi seitsemän (7) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen kaikki sen nykyiset jäsenet eli Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen, sekä uutena jäsenenä Juuso Maijala. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juuso Maijalan lyhyt esittely on nähtävillä Lassila & Tikanojan verkkosivuilla osoitteessa www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/hallitus. Hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty samalla verkkosivulla.                                                                                                                

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

– puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa (2023: 60 000 euroa);

– varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa (2023: 40 000 euroa); ja

– jäsenet 35 000 euroa vuodessa (2023: 30 000 euroa).

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi ehdotetaan, että kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja kokouspalkkiona maksettaisiin edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä Lassila & Tikanoja Oy:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Juhani Lassila, puheenjohtaja (Evald ja Hilda Nissin Säätiö), Miikka Maijala (osakkeenomistajaryhmä), Tanja Eronen (Nordea Funds Oy) ja Jukka Leinonen (Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:
Sirpa Huopalainen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 5965241

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi