Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan pääomamarkkinapäivässä syvennytään päivitettyyn strategiaan

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Sijoittajauutinen
23.11.2023 klo 8.30

Lassila & Tikanojan pääomamarkkinapäivässä syvennytään päivitettyyn strategiaan 

Lassila & Tikanoja järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille sekä pankkien ja median edustajille tänään klo 9.00–12.30. Tilaisuudessa Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi ja muut johtoryhmän jäsenet antavat ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, päivitetystä strategiasta sekä suunnitelmasta uudelleen vahvistettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kasvua kiertotalousliiketoiminnasta

Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen. Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla.

Ympäristöpalvelut-toimialan vahva markkina-asema, laaja asiakaskunta ja merkittävät materiaalivolyymit tarjoavat hyvän perustan materiaaliliiketoiminnan kasvattamiseen. Materiaalivirroista erityisesti muovit, puujäte ja metallit ovat toimialan jatkotarkastelun keskiössä, mutta myös muihin virtoihin liittyviä mahdollisuuksia tutkitaan.

Teollisuuspalvelut-toimialalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy teollisten virtojen käsittelyn ja arvon kasvattamisen ympärille sekä rakennetun ympäristön ennallistamisessa. Kasvua haetaan myös Ruotsin markkinassa teollisuuden palveluissa ja materiaaliarvoketjuissa.

Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialoilla keskitytään kannattavuuden parantamiseen. Lassila & Tikanoja tiedotti lokakuussa 2023, että yhtiön hallitus on päättänyt arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista.

”Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseen tarvitaan kiertotaloustekoja yhteiskunnalta sekä yrityksiltä ja tämä tarjoaa L&T:n liiketoiminnalle mahdollisuuksia. Keskitymme kannattavuuden parantamiseen ja kasvun rakentamiseen materiaalien kiertotaloudessa. Materiaalien arvoketjussa etenemisellä luomme arvoa sekä asiakkaillemme että osakkeenomistajillemme”, sanoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät samana

Taloudelliset tavoitteet

 MittariTavoite
  
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, %5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %15 %
Nettovelkaantumisaste, %Alle 125 %

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

 MittariTavoite
  
Palveluiden suosittelu, NPS> 50 vuoteen 2026 mennessä  
Henkilöstön suosittelu, eNPS> 50 vuoteen 2026 mennessä
Hiilijalanjälki-50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018

L&T päivitti ympäristövastuuseen liittyvää tavoitettaan lokakuussa 2023. Tavoitteena on oman toiminnan päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja epäsuorien scope 3 päästöjen vähentäminen 18 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Yhtiön tavoitteena on nettonolla päästötavoite vuoteen 2045 mennessä.

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan osana yhtiön kvartaali- ja vuosiraportointia.

Pääomamarkkinapäivää voi seurata verkossa

Tilaisuutta voi seurata kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://lassila-tikanoja.videosync.fi/cmd-2023. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaalit tulevat saataville Lassila & Tikanojan verkkosivuille osoitteeseen www.lt.fi/cmd2023 tapahtuman alkaessa. Tapahtuman ja materiaalien kieli on englanti.

Johdolle on mahdollista esittää kysymyksiä, myös webcastin kautta.

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi