Siirry sisältöön

L&T on asettanut toiminnalleen erilliset kuljetusalihankintoja koskevat päästötavoitteet

  • 1 minuutin lukuaika

Mediatiedote
1.6.2022 klo 14.00

L&T:n tavoitteena on puolittaa oman toimintansa päästöt vuoden 2018 lähtötasosta vuoteen 2030 mennessä. Yli 90 % L&T:n oman toiminnan päästöistä syntyy kuljetuksista. Liikenteellä on suuri merkitys myös toimitusketjussa, sillä kuljetusalihankinta on yksi suurimmista yksittäisistä päästölähteistä.

Nyt L&T on asettanut kuljetus- ja konetyöalihankinnalle erilliset päästötavoitteet. Tavoitteena on vähentää alihankinnasta syntyviä kuljetus- ja konetyöpäästöjä 30 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee alihankkijoita, jotka tekevät L&T:lle esimerkiksi lumenaurausta, raaka-ainekuljetuksia tai maanrakennuskuljetuksia ja -työtä.

”Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen tavoite L&T:n vastuullisuusohjelmassa. Nämä kuljetusurakoinnille asettamamme tavoitteet auttavat meitä yhä vahvemmin kohti päämääräämme. Tahdomme esimerkillämme kannustaa myös yhteistyökumppaneitamme ilmastotalkoisiin”, sanoo L&T:n hankintapäällikkö Tuomas Sihto.

Päästövaatimus sisällytetään jatkossa kaikkiin toimittajasopimuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimittaja sitoutuu raportoimaan päästöjään L&T:lle yhteisesti sovitun mallin mukaisesti. Lisäksi L&T kannustaa kumppaneitaan asettamaan omat päästötavoitetavoitteet. Muutos tulee voimaan asteittain vuoden 2022 aikana.

Taustalla vahva oma ilmastotekeminen

L&T on yksi merkittävimmistä raskaan liikenteen toimijoista Suomessa. Yrityksen kokonaiskuljetuksista syntyneillä päästövähennyksillä vaikutetaan huomattavasti koko Suomen liikenteessä syntyneisiin päästöihin sekä hillitään ilmastonmuutosta.
L&T:n oman toiminnan päästöt ovat laskeneet lähes 20 % vuodesta 2018. Saavutetut päästövähennykset ovat olleet usean tekijän summa: L&T on panostanut muun muassa kuljettajien ajotapakoulutuksiin, tehnyt reittioptimointeja, mutta myös lisännyt uusiutuvien polttoaineiden määrää sekä investoinut vähäpäästöiseen kalustoon kuten sähköön ja kaasuun.