Siirry sisältöön

Näin suomalaiset yritykset kierrättivät vuonna 2023: korkein kierrätysaste Etelä-Karjalassa

  • 2 minuutin lukuaika

Mediatiedote
19.1.2024 klo 09.00


Lassila & Tikanoja kokosi kaikkien yritysasiakkaidensa kierrätysdatan yhteen vuodelta 2023. Datasta selviää, että eniten jätettä kierrätykseen ohjasivat Etelä-Karjalan alueella toimivat yritykset. Isoin kehitys kierrätysasteessa verrattuna edelliseen vuoteen tehtiin Pohjois-Savossa. Toimialakohtaisesti tarkasteltuna parhaiten kierrättivät kaupan alan yritykset.

Maakuntakohtaisesti parhaiten kierrätyksestä suoriutuivat vuoden 2023 aikana Etelä-Karjalan alueella toimivat yritykset, joiden keskimääräinen kierrätysaste on jopa 69,7 prosenttia. Matalin kierrätysaste on Kymenlaaksossa.

”Alueellisiin kierrätysasteisiin vaikuttavat esimerkiksi alueen elinkeinorakenne sekä L&T:n asiakaskanta kyseisellä alueella. Lisäksi alueelliset etäisyydet ja se, millaisia käsittelymenetelmiä alueella on tarjolla, vaikuttavat”, kertoo L&T:n johtava ympäristövastuun asiantuntija Antti Pitkämäki.
Isoin kehitys kierrätysasteessa on tehty Pohjois-Savossa, jossa yritykset ovat onnistuneet nostamaan vuoden aikana kierrätysastettaan 43,1 prosentista 56 prosenttiin, eli 12,9 prosenttiyksikköä. Myös kierrätyksen kannalta haastavana alueena tunnettu Lappi on tehnyt hienon parannuksen nostamalla kierrätysastettaan 8,7 prosenttiyksikköä 52 prosentista 60,7 prosenttiin.

”Lapissa pitkät välimatkat vaikuttavat kierrättämiseen. Lajittelu ja kierrättäminen on siellä logistisesti järkevää vain, jos mahdollisimman moni yrityksistä kierrättää. Kierrätysasteen nousuun yksi selitys voi olla se, että olemme onnistuneet alueellisen tietouden kasvattamisessa”, Pitkämäki sanoo.

Jos kierrätysastetta tarkastellaan asiakkaiden toimialojen mukaan, selkeä voittaja on kaupan ala, jossa kierrätysaste on 67,7 %. Rakentamisen segmentissä on tapahtunut merkittävä nousu kuluneen kolmen vuoden aikana: kierrätysaste on noussut vuoden 2021 34,6 prosentista 45,5 prosenttiin, eli yli 10 prosenttiyksikköä.

”Rakennussegmentissä olemme tehneet viime vuosien aikana paljon töitä, jotta työmaiden kierrätysaste saataisiin nousuun. Vielä on kuitenkin paljon tekemistä, sillä EU:n jätedirektiivin mukaan rakennusjätteen kierrätysasteen olisi pitänyt olla 70 % jo vuonna 2020”, Pitkämäki sanoo.

Syntypaikkalajittelulla keskeinen rooli polttoon päätyvän jätteen vähentämisessä
Eniten poltettavaa, eli seka- ja energiajätettä syntyi vuonna 2023 Etelä-Savossa (6,19 tonnia / käyntikohde) ja vähiten Päijät-Hämeessä (2,30 tonnia / käyntikohde). Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut vuoden aikana isoin kehitys: seka- ja energiajätteen määrää on onnistuttu vähentämään 0,79 tonnia per käyntikohde. Huonoiten seka- ja energiajätteen määrän vähentämisessä on suoriutunut Kainuu.

”Selkein haaste suomalaisten yritysten kierrättämisessä on se, että poltettavaksi päätyy liikaa sellaista tavaraa, joka voitaisiin kierrättää ja jatkojalostaa uudelleen raaka-aineeksi. Syntypaikkalajittelulla on tässä keskeinen rooli. Se on ylivoimaisesti tehokkain tapa erotella materiaalit toisistaan ja varmistaa, että hukkaan päätyy mahdollisimman vähän”, Pitkämäki sanoo.

EU:n komissio edellyttää yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamista: L&T:n yritysasiakkaiden yhdyskuntajätteen kierrätysaste on 63,6 %
Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste on tällä hetkellä noin 40 prosenttia. EU:n komission mukaan Suomen tulisi lisätä yhdyskuntajätteen kierrätystä ja vähentää seka- ja energiajätteeseen eli poltettavaksi päätyvän jätteen määrää. Suuri osuus yhdyskuntajätteestä tulee juuri yrityksistä.

Lassila & Tikanojan yritysasiakkaiden yhdyskuntajätteen kierrätysaste on tällä hetkellä 63,6 prosenttia, mikä on Suomen yleistä tasoa selkeästi korkeampi. Vuodesta 2015 L&T:n kierrätysaste on noussut 6,8 prosenttiyksikköä. (2015 = 56,8 %)

Maakunnat, joissa on korkein kierrätysaste:

Etelä-Karjala (69,7 %)
Keski-Pohjanmaa (66,2 %)
Kanta-Häme (65,7 %)


Maakunnat, joissa on matalin kierrätysaste:

Kymenlaakso (21,0 %)
Etelä-Savo (36,6 %)
Varsinais-Suomi (46,4 %)


Kierrätysasteet toimialoittain:

Kauppa (67,7 %)
Kiinteistöt ja toimistot (55,0 %)
Teollisuus (48,5 %)
Rakentaminen (45,5 %)
Julkinen sektori (43,0 %)


Kaikkien maakuntien kierrätysasteet:

Etelä-Karjala 69,7 %
Keski-Pohjanmaa 66,2 %
Kanta-Häme 65,7 %
Keski-Suomi 61,4 %
Lappi 60,7 %
Pohjois-Pohjanmaa 58,0 %
Pohjanmaa 56,5 %
Pohjois-Savo 56,0 %
Pirkanmaa 55,4 %
Päijät-Häme 55,0 %
Kainuu 53,7 %
Etelä-Pohjanmaa 53,3 %
Uusimaa 53,2 %
Satakunta 52,4 %
Pohjois-Karjala 50,1 %
Varsinais-Suomi 46,4 %
Etelä-Savo 36,6 %
Kymenlaakso 21,0 %

Tiedotteessa mainitut luvut perustuvat Lassila & Tikanojan yritysasiakkaiden kierrätysdataan. Datasta puuttuu joulukuun 2023 osuus.

Lisätietoja:
L&T Viestintä
puh. 050 543 2715
viestinta@lassila-tikanoja.fi