Siirry sisältöön

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

 • 41 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    OSAVUOSIKATSAUS   28.10.2008 KLO 8.00      

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008             

- Kolmannen neljänneksen liikevaihto 151,2 miljoonaa euroa (138,6 milj. e);   
liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa (15,5 milj. e); operatiivisen toiminnan    
liikevoitto 16,3 miljoonaa euroa (16,9 milj. e); osakekohtainen tulos 0,31 euroa
(0,28 e)                                    
- Tammi-syyskuun liikevaihto 452,9 miljoonaa euroa (406,4 milj. e); liikevoitto 
50,6 miljoonaa euroa (36,7 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 36,4  
miljoonaa euroa (41,0 milj. e); osakekohtainen tulos 0,99 euroa (0,63 e)    
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Operatiivisen
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime   
vuonna. Ekokemin osakkeiden myyntivoiton ansiosta tulos on parempi kuin viime  
vuonna.                                     
- Omavaraisuuden arvioidaan pysyvän hyvänä ja vuoden 2009 rahoitus on turvattu. 


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Kolmas neljännes                                
Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 151,2 miljoonaa 
euroa (138,6 milj. e). Liikevaihto kasvoi 9,1 %. Kasvu oli kokonaan orgaanista. 
Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (15,5 milj. e), mikä on 11,6 % (11,2 %)  
liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 16,3 miljoonaa euroa  
(16,9 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,28 e).          

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana. Yleisen kustannustason nousu ja        
kierrätysvolyymien aleneminen rasittivat kuitenkin neljänneksen tulosta.    
Tuotannon tehostamistoimia jatkettiin muuttuneisiin tuotantokustannuksiin    
sopeutumiseksi ja hintoja tarkistettiin. Liikevoittoa paransivat        
öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,3 miljoonaa euroa (-0,5 milj. e). 

Tammi-syyskuu                                  
Yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 11,4 % 452,9 miljoonaan euroon (406,4   
milj. e). Kasvusta 2,0 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Liikevoitto oli  
50,6 miljoonaa euroa (36,7 milj. e), mikä on 11,2 % (9,0 %) liikevaihdosta.   
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 36,4 miljoonaa euroa (41,0 milj. e).  
Osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa (0,63 e).                  

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua vahvempaa ja markkinoille tuotiin uusia
palvelutuotteita. Liikevoittoa heikensivät tuotantokustannusten nopea nousu ja 
erityisesti liikennepolttoaineiden hintojen nousu. Myös kierrätysvolyymien   
pieneneminen sekä leudosta talvesta johtunut kierrätys- ja biopolttoaineiden  
kysynnän aleneminen rasittivat tulosta. Öljyjohdannaisten käypien arvojen    
muutokset heikensivät liikevoittoa 0,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. e).      

Liikevoittoa paransi Ekokemin osakkeiden myynnistä tammikuussa syntynyt     
myyntivoitto 14,3 miljoonaa euroa.                       


Avainlukuja                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 7-9/ | 7-9/ | Muuto | 1-9/ |  1-9/ | Muutos | 1-12/ |
|          | 2008 | 2007 |  s | 2008 |  2007 |   % | 2007 |
|          |    |    |   % |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   | 151,2 | 138,6 |  9,1 | 452,9 | 406,4 |  11,4 | 554,6 |
| milj. €      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen   | 16,3 | 16,9 | -3,6 | 36,4 |  41,0 | -11,2 |  54,3 |
| toiminnan     |    |    |    |    |    |    |    |
| liikevoitto,   |    |    |    |    |    |    |    |
| milj. €*     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,   | 17,6 | 15,5 | 13,6 | 50,6 |  36,7 |  38,0 | 48,8 |
| milj. €      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosen | 11,6 | 11,2 |    | 11,2 |  9,0 |    |  8,8 |
| tti        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 16,2 | 14,2 | 14,5 | 47,2 |  33,6 |  40,4 | 44,5 |
| veroja, milj. €  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  | 0,31 | 0,28 | 10,7 | 0,99 |  0,63 |  57,1 | 0,83 |
| tulos, €     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €   |  9,7 |  8,8 | 10,2 | 28,3 |  18,5 |  53,0 | 23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa                         
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       
Ympäristöpalvelut                                

Heinä-syyskuu                                  
Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 73,7     
miljoonaa euroa (67,9 milj. e) ja se kasvoi 8,6 %. Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa
euroa (9,7 milj. e). Operatiivinen liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (9,9   
milj. e).                                    

Orgaaninen kasvu jatkui. Hintoja tarkistettiin ja tuotannon tehostamistoimia  
jatkettiin. Kierrätyspalveluiden kannattavuus heikkeni, koska kuljetus- ja   
käsittelymäärät pienenivät rakennustoiminnan hiljentymisen takia ja       
uusioraaka-aineiden myyntihinnat laskivat.                   

Keravan kierrätyslaitoksen lisäkapasiteetin rakentaminen eteni aikataulussa ja 
ensimmäisen vaiheen (kierrätyspuuyksikkö) arvioidaan olevan käytössä ensi vuoden
alkupuolella. Toisen vaiheen (rakennusjätteen kierrätyslaitos) rakentaminen on 
alkamassa ja laitos valmistuu noin vuoden kuluttua.               

L&T Biowatti saavutti tavoitteensa kauden aikana kohentuneen biopolttoaineiden 
kysynnän ansiosta. Kustannusten nousu vaikutti kuitenkin myös sen toimintaan, ja
mekaanisen metsäteollisuuden tuotannonrajoitukset vaikeuttivat         
sivutuoteraaka-aineiden hankintaa. Lokakuun alussa otettiin käyttöön Luumäen  
puupellettitehdas, jonka vuosikapasiteetti on noin 20.000 tonnia.        

Ympäristöpalveluiden ulkomaan liiketoiminta kasvoi ja sen tulos kehittyi    
positiivisesti. Erityisesti Latvian toiminnan kannattavuus parani selvästi   
tuotannon tehostamistoimien ja alentuneiden kustannusten ansiosta.       

Ympäristötuotteiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja tulos parani.      

Tammi-syyskuu                                  
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 225,9 miljoonaa euroa (205,1
milj. e), kasvua oli 10,1 %. Liikevoitto oli 26,3 miljoonaa euroa (26,6 milj.  
e). Operatiivinen liikevoitto oli 26,3 miljoonaa euroa (27,8 milj. e).     

Yleisen kustannustason ja liikennepolttoaineiden hintojen voimakkaan nousun   
vuoksi hintoja tarkistettiin. Talouden epävarmuus ja erityisesti rakentamisen  
hiljeneminen alensivat vastaanotettujen kierrätysmateriaalien määrää.      
Tuotannossa käynnistettiin tehostamistoimet kohonneisiin tuotantokustannuksiin 
sopeutumiseksi.                                 

Keravan kierrätyslaitoksessa aloitettiin merkittävän lisäkapasiteetin      
rakentaminen, mikä kaksinkertaistaa laitoksen kapasiteetin lähes 400.000 tonniin
vuoteen 2010 mennessä. Samalla laitoksen hyödyntämisaste nousee selvästi.    
Keravan laitoksen kaatopaikan teknisistä syistä pienentynyt kapasiteetti    
kasvattaa laitosrejektin loppusijoituksen kustannuksia. Kotkaan rakennettu   
teollisuusjätteen kaatopaikka avataan vielä loppuvuoden aikana.         

L&T Biowatin biopolttoaineiden kysyntä jäi alkuvuonna selvästi ennakoidusta   
poikkeuksellisen leudon talven vuoksi. Leuto talvi vaikeutti myös metsähakkeen 
korjuuta ja nosti alihankintakustannuksia. L&T Biowatti uudistaa        
organisaatiotaan, laajentaa palvelutarjontaansa ja investoi omaan metsähakkeen 
keräys-, prosessointi- ja kuljetuskalustoon. Puupellettituotanto aloitettiin  
vuoden viimeisen neljänneksen alussa.                      

Venäjällä ja Latviassa liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Resursseja    
lisättiin ulkomaantoiminnan edelleen kasvattamiseksi.              
                                        
Lassila & Tikanoja Oyj:n Ympäristöpalveluiden kaikille yksiköille myönnettiin  
laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuussertifikaatit. Sertifioinnin 
tavoitteena on parantaa palvelua ja vahvistaa yhtenäisiä toimintatapoja.    

Ympäristötuotteiden liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti.     


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Heinä­-syyskuu                                 
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)    
liikevaihto oli 56,3 miljoonaa euroa (52,0 milj. e) ja se kasvoi 8,4 %.     
Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (4,2 milj. e). Operatiivinen liikevoitto oli
4,8 miljoonaa euroa (4,6 milj. e).                       

Toimialan orgaaninen kasvu jatkui vahvana erityisesti kiinteistönhoidossa, ja  
lisäpalveluiden myynti onnistui molemmilla tuotelinjoilla. Hintoja       
tarkistettiin. Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi Venäjällä ja Latviassa.   

Toimialan tulos parani, mikä johtui kiinteistönhoidon tulosparannuksesta ja   
ulkomaantoiminnan tappion pienenemisestä. Tuotantoa tehostettiin edelleen    
vastaamaan kohonneita tuotantokustannuksia, ja Ruotsin toiminnan kannattavuuden 
parantamisohjelma eteni suunnitelmien mukaan.                  

Tammi-syyskuu                                  
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 13,2 %   
169,0 miljoonaan euroon (149,3 milj. e). Liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa  
(7,0 milj. e). Operatiivinen liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa (7,4 milj. e). 

Sopimusliikevaihto kasvoi ja lisäpalveluiden myynti sujui hyvin molemmilla   
tuotelinjoilla. Tuotantokustannukset nousivat ja hintakilpailu jatkui kireänä. 
Toimintaa sopeutettiin vastaamaan kohonneita kustannuksia ja hintoja      
tarkistettiin.                                 

Markkinoille tuotiin uusia palvelutuotteita. Siivouspalveluissa lanseerattiin  
muun muassa L&T® Ekosiivous -konsepti, jolle myönnettiin pohjoismainen     
ympäristömerkki eli Joutsenmerkki alan ensimmäisenä Suomessa. Konsepti antaa  
asiakkaille mahdollisuuden konkreettisiin ympäristömyötäisiin toimenpiteisiin. 

Helmikuun alussa Blue Service Partnersin omistusosuus myytiin          
yhteisyrityskumppanille.                            

Ulkomaantoiminnan tappio pieneni. Venäjällä ja Latviassa toiminta kehittyi   
tavoitteiden mukaisesti. Ruotsissa on käynnissä laaja toimenpideohjelma     
kannattavuuden parantamiseksi.                         


Teollisuuspalvelut                               

Heinä-syyskuu                                  
Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto kasvoi 15,2 % ja oli 22,9    
miljoonaa euroa (19,9 milj. e). Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. 
e). Operatiivinen liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (3,0 milj. e).      

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi. Hintoja tarkistettiin. Kysynnän   
epävakaus jatkui ja aiheutti haasteita tuotannon sopeuttamiselle.        
Vahinkopalveluiden kysyntä oli kolmannella neljänneksellä vähäistä.       

Teollisuuden samanaikaisten seisokkien aikana jouduttiin lisäämään alihankintaa.
Tulosta rasittivat myös yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitoksen     
raaka-aineiden varastointiin ja toiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset. 
Laitoksen valmistuminen siirtyy ensi kevääseen putkistosuunnittelussa havaitun 
virheen takia. Liikevoittoa nostivat öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset
1,3 miljoonaa euroa (-0,5 milj. e).                       

Teollisuusratkaisuissa solmittiin uusia yhteistyösopimuksia.          

Toiminnan painopiste oli tuottavuuden parantamisessa ja tuotannon        
sopeuttamisessa alkamassa olevaan hiljaisempaan talvikauteen.          

Tammi-syyskuu                                  
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 62,3 miljoonaa euroa (55,6 
milj. e), kasvua oli 12,1 %. Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (4,6 milj. e). 
Operatiivinen liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (7,3 milj. e).        

Teollisuuspalveluiden kysynnän nopeat vaihtelut jatkuivat eikä tuotantoa    
pystytty sopeuttamaan niihin riittävän nopeasti. Tulosta rasittivat lisäksi   
kierrätyspolttoaineiden toimitusvaikeudet alkuvuodesta. Öljyjohdannaisten käyvät
arvot muuttuivat -0,1 miljoonaa euroa (-2,1 milj. e).              

Vahinkosaneerauksessa solmittiin uusia kumppanuussopimuksia ja palveluverkostoa 
laajennettiin.                                 

Hintoja tarkistettiin ja kaikilla tuotelinjoilla aloitettiin toimet tuottavuuden
parantamiseksi.                                 

RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 10,9 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 117,6 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 6,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 31,3 miljoonaa euroa vuoden  
alusta. Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,1 miljoonaa 
euroa suuremmat kuin vertailukautena ja tammi-syyskuussa 0,4 miljoonaa euroa  
suuremmat. Korkokulut kasvoivat heinä-syyskuussa 0,2 miljoonalla eurolla ja   
tammi-syyskuussa 0,6 miljoonalla eurolla, mikä johtui korollisen vieraan pääoman
kasvusta ja korkotason noususta.                        

Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin heinä-syyskuussa  
0,1 miljoonaa euroa rahoituskuluihin samoin kuin vertailukaudella.       
Tammi-syyskuussa koronvaihtosopimuksista syntyneistä käyvän arvon muutoksista  
kirjattiin rahoituskuluihin 0,2 miljoonaa euroa kuten myös vertailukaudella.  

Nettorahoituskulut olivat 0,8 % (0,8 %) liikevaihdosta ja 6,8 % (8,4 %)     
liikevoitosta. Omavaraisuusaste oli 44,9 % (42,6 %) ja gearing-prosentti 57,3  
(61,7). Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 41,8 miljoonaa euroa (34,4
milj. e). Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 8,5 miljoonaa euroa (17,7 milj. e). 

Konsernin omavaraisuuden arvioidaan pysyvän hyvänä ja vuoden 2009 rahoitus on  
turvattu.                                    

OSINKO                                     

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta   
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
11.4.2008.                                   

INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 52,2 miljoonaa euroa (77,6 milj. e). Tuotantolaitoksia
rakennettiin, koneita ja kalustoa ostettiin sekä tietojärjestelmiä uusittiin.  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä    
Rantakylän Talonhuolto Oy:n liiketoiminta sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Siivouspalvelu Siivoset Oy:n ja Siivousliike Lainio Oy:n liiketoiminnat.    
Teollisuuspalveluihin ostettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä Obawater Oy:n 
liiketoiminta. Ostettujen liiketoimintojen yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 
0,7 miljoonaa euroa.                              

HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.177
(7.723). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli kokoaikaisia ja  
osa-aikaisia yhteensä 9.625 (9.226) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.326 
(6.989) ja muissa maissa 2.299 (2.237) henkilöä.                


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-syyskuussa 2008 oli     
15.370.189 kappaletta, mikä on 39,6 % (39,0 %) osakkeiden keskimääräisestä   
lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 261,4 miljoonaa euroa. Korkein hinta oli 23,00  
euroa ja alin 12,88 euroa. Kauden päätöskurssi oli 13,80 euroa. Yhtiön     
osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 535,4 miljoonaa euroa (876,9 milj. 
e).                                       

Osakepääoma                                   
Vuoden 2008 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.392.187 euroa. Vuoden 
2008 aikana 2005A-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 14.500 osaketta.   
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.399.437 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 38.798.874 osaketta.                         

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
162.000 2005A-optio-oikeutta oli 25 avainhenkilön hallussa. 176.000       
2005B-optio-oikeutta on 32 avainhenkilön hallussa ja 221.500          
2005C-optio-oikeutta 40 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n    
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optiota,
24.000 2005B-optiota ja 8.500 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden    
merkintään.                                   

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. Osakkeiden merkintäaika 2005A-optioilla on    
2.11.2007-29.5.2009, 2005B-optioilla 3.11.2008-31.5.2010 ja 2005C-optioilla   
2.11.2009-31.5.2011.                              

Ulkona olevien 2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus 
on 1,4 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti      
2005A-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.11.2007.         

Optio-ohjelma 2008                               
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti 230.000 optio-oikeuden antamisesta. 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n    
osakkeen. 220.500 optio-oikeutta on 41 avainhenkilön hallussa ja 9.500     
optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.                    

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 220.500 uudella osakkeella.  
Näiden osakkeiden osuus on 0,6 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. 

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 5.978 (5.050) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,7 % (13,3 %) osakekannasta.    

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    
Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.3.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
työeläkevakuutusosakeyhtiö Varman osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja 
äänistä oli laskenut 4,52 prosenttiin.                     

Lassila & Tikanoja Oyj sai 20.5.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja    
äänistä oli noussut yli 10 prosenttiin.                     

Hallituksen valtuudet                              
Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai    
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia  
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta  
1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 11.4.2008.                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Eero Hautaniemi,  
Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä Heikki 
Bergholm ja Matti Kavetvuo.                           

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 230.000 optio-oikeuden antamisesta 
Lassila & Tikanoja                               
-konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n           
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.                       

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

Lassila & Tikanoja myi 22.1.2008 omistamansa Ekokem Oy Ab:n osakkeet Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Myydyt osakkeet olivat tulleet Lassila &    
Tikanojan haltuun useiden vuosien aikana eivätkä ne enää liittyneet yhtiön   
operatiiviseen toimintaan eivätkä siten olleet välttämättömiä yhtiön      
liiketoiminnalle. Kaupasta syntyvä verovapaa myyntivoitto kirjattiin vuoden 2008
ensimmäiselle neljännekselle. Kaupan positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen 
on 14,2 miljoonaa euroa.                            

Yhtiö julkisti 22.7.2008 tiedotteen, jonka mukaan koko vuoden operatiivisen   
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime   
vuonna. Aikaisemmin yhtiö oli arvioinut koko vuoden operatiivisen toiminnan   
liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla.                  

3.10.2008 yhtiö tiedotti, että yhteisyritys L&T Recoil Oy:n jäteöljyn      
regenerointilaitos valmistuu vasta keväällä, kun aikaisemmin arvioitiin, että  
laitos valmistuu kuluvan vuoden lopussa. Putkistosuunnittelussa oli havaittu  
virheitä, jotka lykkäävät laitoksen valmistumista muutamilla kuukausilla.    


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

L&T toimii pääosin varsin vähäsyklisillä markkinoilla, mutta kasvava epävakaus 
voi alentaa kuljetus- ja kierrätysvolyymeja ja tilaustöiden määriä. Rakentamisen
hidastuminen on jo näkynyt rakennusjätemäärien pienenemisenä ja on hyvin    
todennäköistä, että rakentaminen hiljenee edelleen. Teollisuuden, erityisesti  
metsäteollisuuden, palveluiden kysynnän nopeat vaihtelut vaikeuttavat töiden  
suunnittelua ja toteutusta.                           

L&T Recoilin toiminnan käyntiinlähdön mahdollisella edelleen viivästymisellä ja 
toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten käypien arvojen muutoksilla saattaa olla
merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. Jos tuleva talvi on  
leuto, se vaikuttaa negatiivisesti L&T Biowatin tuloskehitykseen.        
Metsäteollisuuden tuotannonrajoitukset tulevat todennäköisesti kasvamaan, mikä 
vaikeuttaa L&T Biowatin sivutuoteraaka-aineiden saantia. Latvian        
jätelainsäädännön suunnitellulla muutoksella saattaa olla haitallisia      
vaikutuksia Riian jätehuollon kilpailutilanteeseen.               


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Operatiivisen 
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime   
vuonna. Ekokemin osakkeiden myyntivoiton ansiosta tulos on parempi kuin viime  
vuonna.                                     

Ympäristöpalveluissa rakennus- ja metsäteollisuuden hiljentyminen vaikuttaa   
kuljetus- ja vastaanottovolyymeihin. Muilta osin Ympäristöpalveluiden      
loppuvuoden markkinanäkymä on vakaa. Ympäristöpalveluiden operatiivisen     
toiminnan koko vuoden liikevoiton arvioidaan toteutuvan hieman viimevuotista  
alemmalla tasolla.                               

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa markkinanäkymät ovat edelleen vakaat.    
Kilpailutilanne pysyy kuitenkin haasteellisena ja talouden epävarmuus voi    
heijastua tilaustöiden määrään. Toimialan ulkomaantoimintojen tuloksen     
arvioidaan paranevan, mutta jäävän vielä tappiolliseksi. Kiinteistö- ja     
käyttäjäpalveluiden operatiivisen toiminnan koko vuoden liikevoiton arvioidaan 
jäävän jonkin verran viimevuotisesta tasosta korkeampien sosiaalikustannusten  
vuoksi.                                     

Teollisuuspalveluiden kysynnän voimakkaat vaihtelut jatkunevat myös vuoden   
viimeisellä neljänneksellä ja tuotannon sopeuttamistoimia jatketaan.      
Katsauskauden jälkeen on päätetty lopettaa toimialaan kuuluva tappiollinen   
maanpesuliiketoiminta. Tästä kirjataan viimeiselle vuosineljännekselle noin 2,6 
miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Toimialan operatiivisen toiminnan     
liikevoitto jää viimevuotisesta tasosta.                    

Toiminnan pääpaino on kannattavuuden parantamisessa. Investoinnit jäävät    
edellisvuotista alemmalle tasolle.                       


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €           |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|               |  2008 |  2007 |  2008 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  17,6 |  15,5 |  50,6 |  36,7 |  48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Salvorin           |    |  0,5 |     |   1,8 |  2,3 |
| kaatopaikkaliiketoiminnan  |    |    |     |     |     |
| myyntitappio ja muun     |    |    |     |     |     |
| toiminnan integrointi    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja        |    |  0,4 |     |   0,4 |  0,4 |
| käyttäjäpalvelujen Venäjän  |    |    |     |     |     |
| toiminnan          |    |    |     |     |     |
| uudelleenorganisointi    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin    |    |    |  -14,3 |     |     |
| osakkeiden myynnistä     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset       |  -1,3 |  0,5 |   0,1 |   2,1 |  2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan   |  16,3 |  16,9 |  36,4 |  41,0 |  54,3 |
| liikevoitto         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2008                      

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä  
2007. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa hyväksyttyjä     
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Tulevat muutokset on selostettu tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteissa vuosikertomuksessa 2007. Kirjatut tuloverot perustuvat  
ilman Ekokemin osakkeiden verovapaata myyntivoittoa arvioituun vuoden      
keskimääräiseen tuloveroasteeseen.                       
                                        
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €          | 7-9/200 | 7-9/200 | 1-9/200 | 1-9/200 | 1-12/2007 |
|             |    8 |    7 |   8 |   7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 151 243 | 138 569 | 452 938 | 406 441 |  554 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita   | -129 01 |  -116 | -396 75 |  -348 | -478 151 |
| vastaavat kulut     |    6 |   792 |    6 |   719 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate        | 22 227 | 21 777 | 56 182 | 57 722 |  76 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  2 016 |  1 044 | 17 888 |  2 672 |   3 834 |
| tuotot          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin | -3 491 | -3 156 | -11 711 | -10 866 |  -14 616 |
| kulut          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     | -2 941 | -2 797 | -9 232 | -8 686 |  -11 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  -228 | -1 393 | -2 510 | -4 166 |  -5 291 |
| kulut          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 17 583 | 15 475 | 50 617 | 36 676 |  48 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   373 |   258 |  1 189 |  1 037 |   1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      | -1 719 | -1 552 | -4 625 | -4 107 |  -5 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   | 16 237 | 14 181 | 47 181 | 33 606 |  44 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -4 303 | -3 499 | -8 745 | -9 074 |  -12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    | 11 934 | 10 682 | 38 436 | 24 532 |  32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton    |     |     |     |     |      |
| jakautuminen:      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 11 929 | 10 680 | 38 432 | 24 278 |  31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      |    5 |    2 |    4 |   254 |    258 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e |  0,31 |  0,28 |  0,99 |  0,63 |   0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  0,31 |  0,27 |  0,99 |  0,63 |   0,82 |
| osakekohtainen tulos, e |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   |  9/2008 |  9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  | 119 498 | 120 167 | 119 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista   |  26 081 |  32 324 |  30 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |  12 270 |  9 425 |  11 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 157 849 | 161 916 | 162 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                 |  3 690 |  3 519 |  3 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat         |  38 218 |  37 950 |  39 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto              | 109 693 |  98 168 | 103 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet         |   114 |   275 |    82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  |  26 582 |  6 098 |  4 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 178 297 | 146 010 | 151 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat          |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä         |     |    3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |   502 |  2 978 |   410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |  4 827 |  3 605 |  3 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |  1 373 |   596 |   924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                |   644 |   252 |   236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  7 346 |  7 434 |  5 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        | 343 492 | 315 360 | 319 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |  17 261 |  14 197 |  14 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |  84 827 |  87 259 |  71 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset             |  1 069 |   440 |  1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                |  2 994 |  2 068 |   774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |  5 988 |  1 996 |  21 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |  8 883 |  8 495 |  9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        | 121 022 | 114 455 | 118 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ               | 464 514 | 429 815 | 438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   |  9/2008 |  9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |  19 399 |  19 376 |  19 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |  50 673 |  50 115 |  50 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |   -757 |    -3 |  14 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |  97 556 |  86 166 |  86 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |  38 432 |  24 278 |  31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 205 303 | 179 932 | 202 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |   189 |   186 |   187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             | 205 492 | 180 118 | 202 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |  29 952 |  29 504 |  29 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet              |   632 |   510 |   542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |  1 128 |   928 |   953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |  78 425 |  65 276 |  81 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   870 |   488 |   500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 111 007 |  96 706 | 113 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |  54 092 |  56 335 |  35 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |  92 601 |  95 022 |  85 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat               |  1 078 |   440 |   897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |   244 |  1 044 |   794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |     |   150 |   102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 148 015 | 152 991 | 122 733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               | 259 022 | 249 697 | 235 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        | 464 514 | 429 815 | 438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA                                
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                     | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                | 38 436 | 24 532 | 32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut       |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                      | 8 745 |  9 074 | 12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset           | 28 067 | 24 540 | 33 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 3 436 |  3 070 | 4 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset                |   81 | 2 215 | 2 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto             |  -14 |     |     |
|                         |  258 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |  -906 |  -583 |  -859 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta    | 63 601 | 62 848 | 84 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   |  -14 | -17 965 | -4 903 |
|                         |  113 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos            | -2 925 | -6 135 | -6 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos     | 8 525 |  6 385 | -1 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              | -8 513 | -17 715 | -13 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 | -3 554 | -2 424 | -5 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                  | 1 093 |   747 | 1 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |  -10 | -9 056 | -12 041 |
|                         |  858 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta          | 41 769 | 34 400 | 55 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta             |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat    |  -420 | -39 716 | -37 050 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat     |    |     | 1 878 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    |  -53 | -32 157 | -49 109 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin           |  285 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien          | 1 734 |  3 777 | 2 261 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit       |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin  |  -110 |   -75 |  -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos     |   -6 |   26 |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten sijoitusten  | 16 813 |   942 | 1 098 |
| myynnit                     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista         |   3 |    1 |   4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |  -35 | -67 202 | -81 064 |
|                         |  271 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut           |  206 |  2 561 | 2 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos         | 7 365 | 24 488 | 23 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot         | 20 000 | 30 000 | 50 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     |  -11 | -17 092 | -39 909 |
|                         |  864 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |  -21 | -21 361 | -21 360 |
|                         |  315 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           | -5 608 | 18 596 | 14 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos          |  890 | -14 206 | -10 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa        | 14 008 | 24 790 | 24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus       |  -35 |   -92 |  -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten sijoitusten  |   8 |   -1 |     |
| käyvän arvon muutos               |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa   | 14 871 | 10 491 | 14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------

Likvidit varat                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                     | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                    | 8 883 |  8 495 |  9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitus- ja yritystodistukset         | 5 988 |  1 996 |  4 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    | 14 871 | 10 491 | 14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €    | Osake | Yli- | Arvon- | Kerty |   Emo- | Vähem- |  Oma |
|       | -pääo | kurssi | muu- |  - |  yhtiön | mistön | pääoma |
|       |  ma |   - | tos- | neet | omista- | osuus |  yh- |
|       |    | rahas- |  ja | voitt |  jille |    | teensä |
|       |    |  to | muut |  o- | kuuluva |    |    |
|       |    |    |  ra- | varat |   oma |    |    |
|       |    |    | has- |    |  pääoma |    |    |
|       |    |    |  tot |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 | 50 474 | 14 055 |  118 |  202 157 |  187 |  202 |
| 1.1.2008   |  392 |    |    |  236 |      |    |  344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahas |    |    |  -46 |    |    -46 |    |  -46 |
| to, käyvän  |    |    |    |    |      |    |    |
| arvon muutos |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |  -14 |    |  -14 233 |    |  -14 |
| olevat    |    |    |  233 |    |      |    |  233 |
| lyhytaikaise |    |    |    |    |      |    |    |
| t      |    |    |    |    |      |    |    |
| sijoitukset, |    |    |    |    |      |    |    |
| myynnistä  |    |    |    |    |      |    |    |
| johtuva   |    |    |    |    |      |    |    |
| käyvän arvon |    |    |    |    |      |    |    |
| muutoksen  |    |    |    |    |      |    |    |
| peruutus   |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |  -533 |     |   -533 |   -2 |  -535 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |  -14 |    |  -14 812 |   -2 |  -14 |
| omaan    |    |    |  812 |    |      |    |  814 |
| pääomaan   |    |    |    |    |      |    |    |
| kirjatut   |    |    |    |    |      |    |    |
| tuotot ja  |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |  38 |  38 432 |   4 | 38 436 |
| voitto    |    |    |    |  432 |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    |  -14 |  38 |  23 620 |   2 | 23 622 |
| kirjatut   |    |    |  812 |  432 |      |    |    |
| tuotot ja  |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-palkit |    |    |    |    |      |    |    |
| seminen   |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |   7 |  199 |    |    |    206 |    |  206 |
| 2005-optioil |    |    |    |    |      |    |    |
| la      |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |  643 |    643 |     |  643 |
| optioista  |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |  -21 |  -21 323 |     |  -21 |
|       |    |    |    |  323 |      |    |  323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 | 50 673 |  -757 |  135 |  205 303 |  189 |  205 |
| 30.9.2008  |  399 |    |    |  988 |      |    |  492 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 | 47 666 |  326 |  106 |  174 160 | 2 709 |  176 |
| 1.1.2007   |  264 |    |    |  904 |      |    |  869 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahas |    |    |   92 |    |    92 |    |   92 |
| to,     |    |    |    |    |      |    |    |
| käyvän arvon |    |    |    |    |      |    |    |
| muutos    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |   -9 |    |    -9 |    |   -9 |
| olevat    |    |    |    |    |      |    |    |
| lyhytaikaise |    |    |    |    |      |    |    |
| t      |    |    |    |    |      |    |    |
| sijoitukset, |    |    |    |    |      |    |    |
| käyvän arvon |    |    |    |    |      |    |    |
| muutos    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |  -412 |    |   -412 |   1 |  -411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |  -329 |    |   -329 |   1 |  -328 |
| omaan    |    |    |    |    |      |    |    |
| pääomaan   |    |    |    |    |      |    |    |
| kirjatut   |    |    |    |    |      |    |    |
| tuotot ja  |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |  24 |  24 278 |  255 | 24 533 |
| voitto    |    |    |    |  278 |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    |  -329 | 24 27 |  23 949 |  256 | 24 205 |
| kirjatut   |    |    |    |   8 |      |    |    |
| tuotot ja  |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-palkit |    |    |    |    |