Siirry sisältöön

Sisäpiiritieto: Lassila & Tikanoja Oyj päivittää strategiansa keskittyen kiertotalousliiketoimintoihin

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Sisäpiiritieto
25.10.2023 klo 19.30

Sisäpiiritieto: Lassila & Tikanoja Oyj päivittää strategiansa keskittyen kiertotalousliiketoimintoihin sekä käynnistää Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -liiketoimintojensa strategisen arvioinnin

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt konsernin päivitetyn strategian. Päivitetyssä strategiassa yhtiön Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin. Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla.

”Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseen tarvitaan kiertotaloustekoja yhteiskunnalta sekä yrityksiltä ja tämä tarjoaa L&T:n liiketoiminnalle mahdollisuuksia. Tarvitaan uusia ratkaisuja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi ja materiaaliarvon kasvattamiseksi sekä rakennetun ympäristön ennallistamiseen”, sanoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.   

Lassila & Tikanoja Oyj kertoo tarkemmin päivitetystä strategiasta pääomamarkkinapäivillä, jotka järjestetään 23.11.2023.

Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -liiketoimintojen strateginen arviointi aloitetaan

Hallitus on päättänyt arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista.

Kiinteistöpalvelut Suomi parantaa asiakkaiden kiinteistöjen arvoa siivouksen, kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palveluilla. Kiinteistöpalvelut Ruotsi tarjoaa siivouksen ja kiinteistötekniikan palveluja asiakkaille. Kiinteistöpalvelut Suomi -toimialan liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan 140 miljoonaa euroa vuonna 2022.

”Kiinteistöpalveluliiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa ovat liikevaihdoltaan merkittävän kokoisia, ja niillä on vahva asema isoilla markkinoilla. Nyt on oikea hetki tarkastella, mikä on liiketoiminnan kehittymisen ja arvonluonnin kannalta paras seuraava askel toimialoille”, sanoo Hautaniemi.

Strategisella arvioinnilla ei ole välitöntä vaikutusta Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen päivittäiseen toimintaan tai asiakastyöhön.

Arviointi oletetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Arviointi ei välttämättä johda toimenpiteisiin ja Lassila & Tikanoja tiedottaa asiasta lisää jos ja kun se on ajankohtaista.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi