Siirry sisältöön

Tapaturmataajuus on laskenut L&T:llä 66 % 15 vuodessa – Raahen toimipisteessä jo 14 vuotta ilman tapaturmia

  • 1 minuutin lukuaika

Mediatiedote
6.7.2023 klo 08.30


Lassila & Tikanojalla tavoitellaan nollaa työtapaturmaa. Monessa L&T:n toimipisteessä tämä on ollut totta jo monta vuotta: esimerkiksi Raahessa on vietetty jopa 14 vuotta ilman tapaturmia. Toimipisteessä ei saa käyttää kiire-sanaa, sillä se lisää kiireen tuntua ja siten myös huolimattomuutta.

”Päämääränämme on oppia ajattelemaan ja toimimaan niin, että kaikki työtapaturmat ovat vältettävissä”, sanoo L&T:n turvallisuudesta vastaava johtaja Tuomo Tikander.
L&T:llä työturvallisuutta on onnistuttu kehittämään pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä. Tällä hetkellä L&T:llä on noin 22 työtapaturmaa suhteessa miljoonaan tehtyyn työtuntiin. Viimeisen 15 vuoden aikana luku on laskenut 66 %. Merkittävä rooli työtapaturmien määrän vähenemisessä on ollut ennakoivilla työturvallisuustoimilla, turvallisuushavainnoilla, safety walkeilla sekä turvallisuustuokioilla. Myös henkilöstön osallistumisaktiivisuus on nousut ja yhä useampi tekee aktiivista ennakoivaa työturvallisuustyötä.

”Viime vuonna teimme yli 92 000 ennakoivaa toimenpidettä, joiden määrä on viidessä vuodessa kasvanut 94 %. Kannustamme jokaista osallistumaan ennakoivaan turvallisuustyöhön roolista riippumatta, esimerkiksi turvallisuushavaintoja tekemällä”, Tikander kertoo.

L&T:llä on useita toimipisteitä, joissa työturvallisuus on erinomaisella tasolla. Esimerkiksi Vaasassa on vietetty viisi tapaturmatonta vuotta, Porissa seitsemän ja Raahessa jopa 14.

Tällä hetkellä L&T:llä on käynnissä Turvallisuutta kypärän alta -koulutukset koko henkilöstölle. Koulutuksen on tähän mennessä käynyt noin 1200 L&T:läistä ja tavoitteena on, että vuoden 2024 aikana sen ovat suorittaneet kaikki yli 20 tuntia viikossa työskentelevät henkilöt.

”Koulutuksessa lähestytään työturvallisuutta uudesta kulmasta “perinteisen” turvallisuuskoulutuksen sijaan. Käymme läpi turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, esimerkiksi moniajon eli multitaskauksen haittoja sekä sitä, millaiset asiat vaikuttavat ihmisen keskittymiskykyyn ja sen puutteeseen. Koulutus on saanut henkilöstöltä erittäin hyvää palautetta”, Tikander kertoo.

Työturvallisuus on osa L&T:n kulttuuria

L&T on sitoutunut työturvallisuudessa jatkuvaan parantamiseen ja nolla tapaturmaa -ajatteluun. Työturvallisuustoimintaa L&T:llä ohjaa ISO 45001-standardin mukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä sekä työturvallisuuspolitiikka. Turvallisuus on kokousten asialistalla johtoryhmästä lähtien ja turvallisuuskehityksestä raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle ja hallitukselle sekä toimialoille yksikkötasoilla asti.

L&T:n turvallisuustyö on saanut kiitosta myös asiakkailta. Neste palkitsi L&T:n keväällä 2023 esimerkillisestä turvallisuustyöstä.

Lisätietoja:
L&T Viestintä
viestinta@lassila-tikanoja.fi