Siirry sisältöön

Tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja Oyj nostaa vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Sisäpiiritieto
23.10.2020 klo 13.30

Tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja Oyj nostaa vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan

Lassila & Tikanoja Oyj pitää liikevaihtoennusteensa ennallaan ja nostaa liikevoittoennusteensa vaihteluväliä.

Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun 2020 alustava liikevaihto oli 552 miljoonaa euroa, alustava liikevoitto 18,3 miljoonaa euroa ja alustava oikaistu liikevoitto 29 miljoonaa euroa.

Uusi näkymä on:

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 35-43 miljoonaa euroa (40,5).

Aiemmin 28.7.2020 puolivuosikatsauksessa julkaistu näkymä oli:

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

Oikaistu liikevoitto uusi vaihtoehtoinen tunnusluku

Lassila & Tikanoja on ottanut syyskuussa 2020 käyttöön oikaistun liikevoiton uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Oikaistun liikevoiton laskentaan eivät sisälly olennaiset liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja liiketoimintojen lopettamisista aiheutuneet kulut.

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona tammi-syyskuussa 2020 on Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 10,4 miljoonan euron kulukirjaus sekä liiketoimintojen yhtiöittämisen valmistelusta aiheutuneet 0,3 miljoonan euro kulut. Liiketoimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet kulut liittyvät tammikuussa 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä tiedotettuun suunnitelmaan yhtiöittää Lassila & Tikanoja Oyj:n liiketoiminnat omiksi juridisiksi yhtiöiksi 1.1.2021 alusta alkaen.

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona tilikaudella 2019 on L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin positiivinen 4,5 miljoonan euron tulosvaikutus.

Yhtiö on pystynyt sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja asiakastarpeisiin

Koronaviruspandemia on vaikuttanut kaikkiin Lassila & Tikanojan liiketoimintoihin ja palveluiden kysyntä on ollut paikoin vaikeasti ennustettavaa. Yhtiö on pystynyt sopeuttamaan palvelutuotantoaan ja tarjoomaansa muutoksiin asiakastarpeissa ja markkinassa. Alkuvuodesta siirtyneet teollisuuden vuosihuoltotyöt on saatu toteutettua suunnitellussa laajuudessa kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Uusi näkymäarvio olettaa, että Lassila & Tikanojan palvelutuotanto jatkuu koronaviruspandemiasta huolimatta nykyisellä tasollaan.

Lassila & Tikanoja julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020 tiistaina 27.10.2020.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749


Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.lt.fi