Siirry sisältöön

Työurien pidentämiseen voi vaikuttaa johtamisella: L&T:llä viihtyvät kaikenikäiset

  • 2 minuutin lukuaika

Mediatiedote
8.7.2024 klo 9.00

Työnteon mahdollistaminen kaikenikäisille on tärkeä osa monimuotoisen työyhteisön rakentamista, mikä on yksi L&T:n sosiaalisen vastuun kulmakivistä. L&T:llä pisimmät työsuhteet ovat yli 40 vuoden mittaisia, ja keskimääräinen työsuhteen pituus on noin 8 vuotta. L&T osallistui vuonna 2023 Ilmarisen Pitkät työurat -tutkimukseen, jossa tunnistettiin keinoja edistää työntekijöiden halua jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään. Tutkimuksen mukaan yritysten tulisi vahvistaa työntekijöiden uskoa ja luottamusta omaan työkykyyn sekä lisätä heidän osallisuuttaan.

Ilmarisen tutkimuskyselyyn vastasi loppuvuonna 2023 noin 1 350 yli 55-vuotiasta työntekijää, joista 37 % oli L&T:ltä ja loput kuudesta muusta Ilmarisen asiakasyrityksestä kaupan ja hoivan sekä pankki- ja vakuutusaloilta.

Vastanneiden arviot omasta työkyvystä olivat parempia kuin yli 55-vuotiailla työssäkäyvillä suomalaisilla keskimäärin. Yli 60-vuotiaat vastaajat arvioivat oman työkykynsä varsin hyväksi siitä huolimatta, että valtaosa heistä työskenteli fyysisesti kuormittavissa töissä.

”Tutkimus osoitti sen, minkä olemme L&T:lläkin havainneet: 60 vuoden iässä työntekijöiden työkyvyssä ei tapahdu merkittävä laskua, vaan ikäryhmässä työkyky ja motivaatio töiden tekemiseen on keskimäärin hyvällä tasolla”, sanoo L&T:n työkyvystä vastaava kehityspäällikkö Päivi Tyni.

55–59-vuotiaiden ikäryhmässä tärkeä tekijä työuran jatkamiseen oli tutkimuksen mukaan se, miten työntekijä arvioi oman kykynsä selvitä muuttuvan työelämän haasteissa ja saada asioita aikaan. Tätä voidaan vahvistaa esimerkiksi tukemalla terveyttä, lisäämällä työn merkityksellisyyttä sekä kasvattamalla työntekijän motivaatiota ja osaamista.

Joka neljännellä tutkimukseen vastanneella myöhempää eläköitymistä tai eläkkeen ohella työskentelyä suunnittelevista oli lääkärin toteama työtä haittaava sairaus tai vamma. Se ei kuitenkaan vähentänyt heidän työmotivaatiotaan tai estänyt suunnitelmia tehdä töitä myös jatkossa. Kahdella kolmesta vastaajasta, joilla oli työntekoa haittaava sairaus tai vamma, työtä oli muokattu terveydentilalle sopivammaksi.

”Työn muokkaaminen silloin, kun sille on tarvetta sekä joustavien työaikojen tarjoaminen ovat selkeästi yhteydessä pitkiin työuriin”, Tyni sanoo.

Ikäjohtamisessa tulisi panostaa osallisuuden ja luottamuksen kasvattamiseen

Tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan työnantajien tulisi vahvistaa työntekijöiden uskoa ja luottamusta omaan työkykyyn sekä lisätä heidän osallisuuden kokemustaan.

”Kaikki meistä haluavat tuntea itsensä tarpeelliseksi ja tehdä merkityksellistä työtä. Ikä ei saa olla syynä sille, ettei henkilöä esimerkiksi koulutettaisi tai hänelle tarjottaisi uusia työtehtäviä”, Tyni sanoo.

Työpaikoilla tulisi käydä avointa keskustelua eläkesuunnitelmista ja mahdollisuuksista jatkaa työskentelyä eläkkeellä. Työn muokkaaminen tarvittaessa ja joustavien työaikojen tarjoaminen voivat edistää ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä.

”Pitkän työuran tehneillä työntekijöillä on usein valtava tietotaito ja osaaminen vuosien ajalta. Se pitäisi osata valjastaa käyttöön”, Tyni sanoo.

L&T:llä pisimmät työurat ovat yli 40 vuoden mittaisia

L&T:lle ovat tervetulleita kaikenikäiset ihmiset. Monimuotoisen työyhteisön rakentaminen on yksi yrityksen sosiaalisen vastuun kulmakivistä. Eri ikäiset ihmiset tuovat työyhteisöön rikkautta, monipuolista kokemusta sekä erilaisia näkökulmia.

”Teemme määrätietoista työtä henkilöstön keskimääräisen eläköitymisiän nostamiseksi, ja työuraa on mahdollista jatkaa osa- tai kokoaikaisesti myös eläkeiän saavuttamisen jälkeen”, Tyni kertoo.

Monipuolisten tukitoimien avulla eläköitymisikää, sisältäen vanhuuseläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet, on onnistuttu nostamaan Suomessa 64,6 vuoteen. Vuodesta 2005 nousua on tapahtunut jopa 5,2 vuotta. L&T:llä pisimmät työurat ovat lähes 40 vuoden mittaisia, ja keskimääräinen työsuhteen pituuskin on noin 8 vuotta.


 

Lisätietoja:

L&T:n viestintä
viestinta@lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.