Siirry sisältöön

UPM Timber ja Lassila & Tikanoja kierrättävät sahatavarakääreitä yhteistyössä

  • 3 minuutin lukuaika

Mediatiedote
13.9.2022 klo 14.00

UPM Timber ja Lassila & Tikanoja ovat ottaneet käyttöön uuden pakkausmateriaalin kierrätyskonseptin, jossa käytetyt muoviset sahatavarakääreet noudetaan asiakkailta ja kierrätetään uudeksi pakkausmateriaaliksi. Asiakkaat saavat myös reilun hyvityksen yhteistyöstä.

Uusi kierrätyskonsepti otettiin käyttöön kesän 2022 aikana, ja se on saanut erittäin positiivisen vastaanoton asiakkaiden keskuudessa. Kierrätyksen pilotoinnissa on mukana myös hirsitalovalmistaja Honkarakenne. Kierrätyskonseptin laajentamista ulkomaisille vientiasiakkaille selvitetään.

UPM Timberin tavoitteena on olla sahateollisuuden edelläkävijä ympäristövastuullisuudessa. Yhtiöllä on kunnianhimoiset tavoitteet päästöjensä pienentämiseksi ja vastuullisuutensa parantamiseksi sekä tahtotila irtautua fossiilisista raaka-aineista kokonaan. UPM haluaa edistää aktiivisesti myös kumppaniensa vastuullisuustyötä, missä yhtenä keinona on sahatavarakääreiden kierrättäminen.

”Uuden kierrätyskonseptin ansiosta sahatavarakääreet muuttuvat jätteestä raaka-aineeksi. Aikaisemmin energiajätteeseen ohjautuneet muovikääreet kerätään nyt erilleen ja noudetaan hyvitystä vastaan suoraan asiakkaalta jatkokäsittelyyn L&T:n kierrätyslaitokselle. Materiaali pääsee kiertämään suljettuna kiertona yhä uudelleen uusiksi sahatavarakääreiksi”, kertoo L&T:n asiakkuuspäällikkö Marko Turunen.

Kiertotaloudella merkittäviä parannuksia vastuullisuuteen
”Yhteistyö L&T:n kanssa on käynnistynyt erinomaisesti, ja jatkotoimista on sovittu jo useiden sahatavaraa ostavien asiakasyritystemme kanssa”, kertoo UPM Timberin liiketoimintajohtaja Antti Koulumies tyytyväisenä.

Yksi ensimmäisistä kierrätysprojektiin mukaan lähteneistä yrityksistä oli hirsitalovalmistaja Honkarakenne.

”Muovin kierrätyskonsepti UPM:n ja L&T:n kanssa toimii todella sujuvasti ja edesauttaa myös meidän vastuullisuustavoitteitamme. Haluamme pienentää oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja edistää materiaalien kierrätettävyyttä. On hienoa, että sahatavarakääreet saadaan uusiokäyttöön”, sanoo toimitusjohtaja Marko Saarelainen Honkarakenteelta.

Kierrätykseen soveltuvat kaikki tavanomaiset muoviset sahatavarakääreet, jotka pakataan rahtivalmiiksi paaleiksi asiakkaan omalla tontilla ja toimitetaan L&T:n alueterminaalin kautta muovikierrätyslaitokselle Merikarvialle. Laitoksella materiaali pestään ja uusioidaan kierrätysgranulaatiksi, joka käytetään samaisten sahatavarakääreiden uusiovalmistamiseen.

Tavoitteena fossiilivapaa tulevaisuus
Kierrätyskonsepti toimii aluksi Suomessa, mutta selvityksessä on myös sen laajentaminen ulkomaisten vientiasiakkaiden palvelemiseksi. Muovikääreiden kierrätys tuokin merkittävät hyödyt koko ketjulle.

”Poltettavan jätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee. Käytännössä jätteenkäsittely muuttuu rahalliseksi hyödyksi kierrättämällä. Samalla tuemme kotimaista teollisuutta ja parannamme kaikkien toiminnassa mukana olevien vastuullisuutta”, Antti Koulumies kertoo.

UPM Timber siirtyi aiemmin tänä vuonna kokonaan kierrätysmuovia sisältävään sahatavarakääreeseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on luopua fossiilisesta muovista kokonaan.

”Vaihtoehtoisten materiaalien löytäminen on iso haaste, mutta teemme kaikkemme ollaksemme edelläkävijä ympäristövastuullisuudessa ja kehittääksemme omaa toimintaamme koko ajan. Tulevaisuudessa sahatavarakääreet voisivatkin olla jopa puuraaka-aineesta valmistettuja kalvoja, muita biomuoveja tai näiden yhdistelmiä. Askel askeleelta etenemme kohti tavoitettamme”, Koulumies summaa.

Lisätietoja:
Antti Koulumies, UPM Timber, liiketoimintajohtaja, antti.koulumies@upm.com, p. 045 675 1986 Marko Turunen, Lassila & Tikanoja, asiakkuuspäällikkö, marko.turunen@lassila-tikanoja.fi, p. 050 385 0727

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Sahojemme tuotanto pyörii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-ainetta suomalaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,4 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on noin 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi

*UPM Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi**