Siirry sisältöön

Vinkki

10 kysymystä ja vastausta Molok®-jätesäiliöiden huollosta

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >10 kysymystä ja vastausta Molok®-jätesäiliöiden huollosta</span>

Kaksi johtavaa kiertotalouden ammattilaista, Molok®-jätesäiliöitä valmistava Molok Oy ja Lassila-Tikanoja Oy, löivät kättä päälle ja solmivat sopimuksen Molok®-jätesäiliöiden valtakunnallisesta huoltoyhteistyöstä. Mikä yhteistyön myötä muuttuu, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten siitä hyötyvät Molok®-jätesäiliöitä käyttävät taloyhtiöt?

Tässä artikkelissa selvitämme kaiken, mitä taloyhtiöiden on syytä tietää Molok®-jätesäiliöiden huollosta ja kunnossapidosta.

1 - Miksi Molok Oy ja L&T aloittivat huoltoyhteistyön?

Molok Oy :llä ja L&T:lla on paljon yhteistä. Molemmat yritykset ovat 100-prosenttisesti kotimaisia kiertotalouden edelläkävijöitä ja jakavat saman arvomaailman: halun tehdä maailmasta puhtaampi ja parempi paikka meille kaikille.

Helpoin yksittäinen keino, jolla tavalliset ihmiset voivat taistella muuttuvan ilmaston hyväksi, on laittaa kodin arjessa syntyvät jätteet kiertoon. Molok Oy:n ja L&T:n yhteistyön myötä jätteiden lajittelu on entistä helpompaa, miellyttävämpää, laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa. Kun yksi valtakunnallinen toimija huoltaa kaikki käytössä olevat Molok®-jätesäiliöt, voivat jäteastioiden haltijat kautta Suomen luottaa huoltotöiden korkeaan ja tasaiseen laatuun.

L&T:n tarjoama jatkuva huoltosopimus pidentää Molok®-jätesäiliöiden käyttöikää entisestään. Tästä kiittävät sekä ympäristö että taloyhtiöiden pienet budjetit.

2 - Molok®-jätesäiliöt tunnetaan helppoudestaan – miksi ne tarvitsevat säännöllistä huoltoa?

Molok®-jätesäiliöt on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä, mistä kertovat myös valmistajan myöntämät pitkät takuuajat. Jätesäiliöt sisältävät kuitenkin liikkuvia ja normaalikäytössä kuluvia osia, jotka vuosia ja jopa vuosikymmeniä palveltuaan tulevat lopulta tiensä päähän.

Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastian haltija on velvollinen huolehtimaan sen kunnossapidosta ja säännöllisestä pesusta. Kun koulutettu ammattilainen huoltaa Molok®-jätesäiliöt valmistajan ohjeistusten ja ylläpitosuunnitelmien mukaan, voi jäteastian haltija olla varma siitä, että Molok®-jätesäiliöt pysyvät uudenveroisina ilman taloyhtiön asukkaiden tai isännöitsijän vaivannäköä.

Lue viisi vinkkiä, joilla pidentää Molok®-jätesäiliöiden käyttöikää entisestään.

3 - Eikö Molok®-jätesäiliöitä voisi tarkistaa ja huoltaa tyhjennyksen yhteydessä?

Molok Oy:n valtuutettuna huoltokumppanina L&T hoitaa Molok®-jätesäiliöiden kuntotarkastukset, pesun ja huoltotoimenpiteet huolimatta siitä, mikä jäteyhtiö taloyhtiön Molok®-jätepisteen tyhjentää.

Jotta valmistajan myöntämät takuuajat pysyisivät voimassa, ei Molok®-jätesäiliöiden korjaus- ja muutostöitä saa antaa muiden kuin valtuutetun toimijan tehtäväksi ja huollossa tulee käyttää vain alkuperäisiä Molok®-varaosia. Molok Oy:n tuotekoulutusten ja ylläpitovaatimusten mukaan tehdyt tarkistukset, vaahtopesut ja muut huoltotoimenpiteet vaativat ammattitaitoa ja erikoiskalustoa, jotka hallitsee vain valmistajan valtuuttama huoltoyhteistyökumppani.

4 - Miksi en tilaisi Molok®-jätesäiliön tarkistusta, pesua tai huoltoa vasta, jos huomaan jonkin olevan vialla?

Sekin on mahdollista. L&T palvelee Molok®-jätesäiliöitä käyttäviä taloyhtiöitä joustavasti ja tarpeen mukaan, myös yksittäistapauksissa. Yksittäin tilatut Molok®-jätesäiliöiden kuntokartoitukset, vaahtopesut ja korjaustoimenpiteet vaativat kuitenkin taloyhtiön edustajilta enemmän vaivannäköä.

Jatkuvan huoltosopimuksen ansiosta jokaista toimenpidettä ei tarvitse tilata ja maksaa erikseen. Asukas harvoin osaa ennakoida ja havaita pieniä epäkohtia, jotka voivat hoitamattomana kasvaa jätepisteen käyttöä vaikeuttaviksi ongelmiksi. Jätesäiliöissä on myös osia, joiden kuntoa ei ilman ammattikalustoa ole mahdollista tarkistaa, kuten osittain maan alle upotettavan Molok®-syväkeräyssäiliön sisässä oleva nostosäkki.

Jatkuva huoltosopimus mahdollistaa suunnitelmallisuuden, mikä takaa taloyhtiöille kautta Suomen kustannustehokkaan ja entistä laadukkaamman palvelun.

5 - Mitä Molok®-jätesäiliöiden jatkuva huoltosopimus pitää sisällään?

Molok®-jätesäiliöiden huoltotarve vaihtelee taloyhtiön mukaan, ja siksi myös huoltosopimuksen sisältö räätälöidään taloyhtiökohtaisesti. Huolimatta huoltosopimukseen sisällytettävien palvelujen määrästä ja tyypistä, huoltosopimukseen sisältyy aina Molok®-jätesäiliöiden huolellinen kuntokartoitus sekä vaahtopesu sovituin väliajoin. Pienet huoltotoimenpiteet, kuten löystyneet ruuvit tai saranat, korjataan aina tarkastuksen yhteydessä.

Lisäpalvelujen tarve kartoitetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Huoltosopimukseen voidaan sisällyttää räätälöidysti myös suuremmat korjaus- ja muutostyöt, kuten kerättävien jätejakeiden lisäykset, ohjekylttien uusinnat, graffitien poistot ja kuluneiden tai rikkoontuneiden verhoilulautojen korjaukset. Kuntokartoituksen yhteydessä L&T huolehtii jätepisteen ympäristön siisteydestä, jotta Molok®-jätepiste pysyy viihtyisänä ja sen käyttö voi jatkua keskeytyksettä.

Voisiko Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimus ratkaista taloyhtiön jätepisteen ongelmat? Lue lisää täältä.

6 - Mistä tiedän, mikä on meidän taloyhtiölle sopiva huoltoväli?

Pienissä taloyhtiöissä Molok®-jätesäiliöiden kuntokartoitus ja pesu kerran vuodessa riittää. Varsinkin kesähelteillä biojäteastia voi vaatia pesun myös tätä useammin. Suurissa taloyhtiöissä, joissa jätesäiliöt joutuvat kovemmalle koetukselle, tiheämpi huoltoväli on tavallisesti tarpeen.

Jokainen taloyhtiö on erilainen, ja siksi L&T:n tarjoamat Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimuksetkin räätälöidään aina tarpeeseen sopivaksi. Huoltosopimusten lisäksi L&T:n palveluihin kuuluvat Molok®-jätepisteiden pitkän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmallisuus auttaa varautumaan tulevaisuuden huolto-, korjaus- ja muutostarpeisiin, säästää selviä euroja ja nostaa samalla koko kiinteistön arvoa.

Lue, millä eri tavoin taloyhtiönne hyötyy Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelmasta.

7 - Mitä konkreettisia etuja Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimuksesta taloyhtiöllemme on?

Taloyhtiön käytössä olevalla Molok®-jätepisteellä päivittäinkään asioiva asukas ei välttämättä osaa kiinnittää huomiota epäkohtiin, elleivät ne selvästi vaikeuta Molok®-jätesäiliöiden käyttöä. Löystynyt sarana, törröttävä ruuvi, kulunut kyltti tai pienen pieni halkeama ei välttämättä tunnu kovin suurelta murheelta, mutta ajan saatossa pienistäkin vioista kasvaa isoja ongelmia, mikäli niitä ei korjata. Luukun lähellä sojottava ruuvi voi repäistä vaatteen tai tehdä haavan, kun taas nostosäkkiin ilmestynyt repeämä voi aiheuttaa jätesäiliötä tyhjentävälle ammattilaiselle työturvallisuusriskin.

Säännöllinen pesu takaa sen, että jätepiste pysyy jatkossakin siistinä ja hygieenisenä. Hajuhaittoja ei synny, jätteet päätyvät niille tarkoitettuihin astioihin ja koko taloyhtiön kierrätysinto kasvaa . Pienten parannusten avulla kierrätyksestä tulee entistä tehokkaampaa: kunnan jätemääräysten muuttuessa Molok®-jätesäiliöön voidaan lisätä useamman jätejakeen keräysmahdollisuus, ohjekyltit opastavat oikeaoppiseen kierrätykseen ja värillisten luukkujen ansiosta lapsetkin oppivat lajittelun jalon taidon jo pienestä pitäen.

Mikä tärkeintä, jatkuvalla huoltosopimuksella Molok®-jätesäiliöt pysyvät uudenveroisina ilman taloyhtiön asukkaiden vaivannäköä. Näin taloyhtiö välttyy yllättäviltä korjauskustannuksilta, ja rahaa jää sukanvarteen muita kiinteistön korjaustöitä varten.

8 - Mitä Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimus maksaa taloyhtiölle?

Huoleton arki ei ole yhtä kuin korkea hinta. Taloyhtiöille suunnattujen Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimusten matalat vuosihinnat tuovat ennakoitavuutta taloyhtiölle. On hyvä muistaa, että ennakoiva huolenpito on aina äkillisiä korjaustarpeita edullisempi vaihtoehto, korjauskelvottomaan kuntoon ajautuneiden jätesäiliöiden uusimisesta puhumattakaan.

Kuten kaikessa muussakin, myös Molok®-jätepisteen huollossa suunnitelmallisuus säästää euroja. Jatkuva huoltosopimus mahdollistaa huolto- ja korjaustoimenpiteiden ennakoinnin, jolloin taloyhtiö nauttii huoltopalveluista entistä vaivattomammin ja kustannustehokkaammin.

9 - Mitä voi tapahtua, jos kukaan ei huolehdi Molok®-jätepisteestämme?

Rikkoontuneiden osien tai terävänä törröttävien ruuvien aiheuttamien vaaratilanteiden lisäksi heitteille jätetyt Molok®-jätesäiliöt aiheuttavat selvän viihtyvyyshaitan. Jätepiste sijaitsee usein pihan parhaalla paikalla ja on ensimmäinen asia, johon ulkopuolinen huomionsa kiinnittää. Epäsiisti ja rikkinäinen jätepiste luo huonon kuvan koko taloyhtiön tilasta, mikä voi vaikeuttaa huomattavasti kaupantekoa, jos joku taloyhtiön osakkaista on myymässä omaa asuntoaan tai etsimässä vuokralaista.

Jos Molok®-jätepiste jää vuosikausiksi vaille minkäänlaista huolenpitoa, voivat hoitamattomat ongelmat keskeyttää koko jätehuollon. Pahimmassa tapauksessa jätepiste on päästetty niin huonoon kuntoon, että ainoa ratkaisu on uusien jätesäiliöiden hankkiminen. Koska Molok®-syväkeräyssäiliöt kaivetaan osittain maan alle, ei jätesäiliön vaihto käy sormia napsauttamalla. Jos jätepisteellä on useampi laiminlyöty Molok®-syväkeräyssäiliö, kohoavat jätepisteen uusimisen kustannukset helposti tuhansiin euroihin.

10 - Haluamme tarkistaa Molok®-jätesäiliömme kunnon itse. Miten me sen teemme?

Molok®-jätepistettä kannattaa pitää silmällä aina roskienviennin yhteydessä, vaikka huoltosopimus olisikin voimassa. Ilkivallan kohteeksi joutuneen jätesäiliön kyljessä voi yllättäen koreilla kirjava graffiti, ruohonleikkuri tai aurauskalusto saattaa kolauttaa rikki verhoilulaudan tai jätepisteen luvaton käyttö voi luoda tarpeen lukitusjärjestelmälle.

Jos taloyhtiönne haluaa hoitaa täydellisen kuntotarkastuksen ilman ammattilaisen apua, olemme luoneet siihen tarkastusta helpottavan työkalun. Lataamalla maksuttoman tarkistuslistan Molok®-jätesäiliöille helpotat jätepisteen kunnon tarkkailua ja opit tunnistamaan pienetkin viat, jotka voivat hoitamattomana vaikeuttaa jätepisteen käyttöä.Haluatko tietää lisää Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimuksesta ja sen hyödyistä? Tai haluatko kysyä muovinkeräyksen järjestämisestä? Tiedätkö, miten taloyhtiösi Molok®-jätepiste muunnetaan helposti ja nopeasti vastaamaan muuttuvia jätehuoltomääräyksiä? Me autamme! Soita meille numeroon 010 636 6400 ja kysy lisää tai ota yhteyttä tämän lomakkeen kautta .

Lue lisää ja pyydä tarjous

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.