Siirry sisältöön

Vinkki

3 + 1 vinkkiä datan hyödyntämiseen kiinteistöhuollossa

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 + 1 vinkkiä datan hyödyntämiseen kiinteistöhuollossa</span>

Tiedolla johdettu kiinteistöhuolto on ketterä muuttumaan. Kiinteistöstä mitatun datan perusteella pystytään jatkuvasti päättelemään mikä on kiinteistön kunnon sen hetkinen tilanne, ja tilanteeseen reagoimaan tarvittavalla tavalla – parhaimmillaan jopa ennaltaehkäisevästi .

Tärkeämpää kuin pelkkä tiedon mittaaminen on kuitenkin tiedon hyödyntäminen; miten tietoa analysoidaan, mitkä ovat toimenpide-ehdotukset ja valvotaanko, että tiedon indikoimat tehtävät hoidetaan loppuun asti.

Mitä kiinteistöstä sitten kannattaa mitata, ja ennen kaikkea mihin mittaustuloksia kannattaa hyödyntää? Listasimme 3 + 1 mittaria ja niiden tuomaa hyötyä.

1: Kiinteistön sisäilman laatu

Kiinteistön sisäilmaa voidaan mitata erilaisilla kiinteistöön asennettavilla antureilla. Anturit kykenevät tuottamaan dataa esimerkiksi sisäilman fysikaalisista ominaisuuksista sekä ilmassa mahdollisesti esiintyvistä epäpuhtauksista.

Olosuhteiden merkitys kiinteistön tuottavuuteen on yllättävän suuri. Kun sisäilma on raikasta ja puhdasta, myös kiinteistön käyttäjät pysyvät terveenä. Heilahtelut sisäilman laadussa heijastuvat ennen pitkää kiinteistön käyttäjätyytyväisyysmittauksiinkin.

Sisäilmaongelmien taustalta löytyy usein kiinteistön puutteellinen ylläpito. Sisäilman säännöllistä mittaamista kannattaakin hyödyntää ennen kaikkea ongelmakohtien kartoittamiseen sekä suunnitelmallisen kiinteistöhuollon tueksi. Esimerkiksi säännöllisellä siivouksella on sisäilmaan merkittävä vaikutus, ja sen rytmittämistä on helpompi suunnitella tehokkaaksi ja tarpeenmukaiseksi kun mittaristo on kunnossa.

2: Kiinteistön lämpötila

Lämpötilojen mittaaminen kiinteistöissä on jo arkipäivää ja lämpötilan vaikutus työtehokkuuteen selvä. Nykyään lämpötilan tarkkaileminen ja saadun datan hyödyntäminen ei rajoitu pelkästään ajankohtaiseen, mitattuun lämpötilaan; älykäs termostaatti lukee myös sääennusteen ja osaa varautua vaihteleviin lämpötiloihin jo ennakkoon.

Liian kuumat tai liian kylmät työskentelyolosuhteet voivat häiritä työntekoa merkittävästi. Aktiivisella olosuhteiden valvonnalla ja toimenpiteillä voidaan huonojakin olosuhteita kuitenkin parantaa merkittävästi, ja tämän tulisikin olla jatkuvasti mittaamisen tavoitteena.

Toimistokiinteistöissä lämpötilan mittaamisesta syntyvää dataa kannattaa hyödyntää ennen kaikkea energiansäästön eduksi. Älykkäästi säädeltävä lämpötila mahdollistaa esimerkiksi lämpötilojen laskemisen viikonloppuna toimiston ollessa tyhjä. Toisaalta kiinteistön viileämpiä osia voidaan lämmittää tehokkaammin, kun datan perusteella on tieto siitä, mitkä huoneet tai huoneen osat ovat vetoisia ja kaipaavat lisälämmitystä.

3: Kiinteistön sähkönkulutus

Energiamittareiden etäluenta on nykyään jo arkipäivää. Mittausten mennessä yhä tarkemmalle tasolle, pystymme jo laitetasoisesti määrittämään käyttääkö laite optimaalisen määrän energiaa tuottaakseen halutut olosuhteet.

Kiinteistön sähkönkulutusta mittaamalla voidaan indikoida esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuutta. Sähkönkulutusta kartoittamalla pystytään selvittämään kiinteistön sähkösyöpöt ja tätä kautta optimoimaan energiankulutusta tehokkaammaksi.

Tehokkaasti mitattu ja suunniteltu energiankulutus voi auttaa säästämään kiinteistön kokonaisenergiapotista jopa 30% . Tämä näyttäytyy tietysti positiivisesti paitsi kiinteistön sähkölaskussa, niin myös esimerkiksi vähenevinä kasvihuonepäästöinä.

+1: Kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys

Kiinteistöhuollon tulisi olla perusajatukseltaan ennen kaikkea lopputuloskeskeistä yksittäisten suoritteiden sijaan . Lopputuloskeskeisen kiinteistöhuollon keskiössä on kiinteistön käyttäjä, ja hänen tarpeensa ja kokemuksensa kiinteistön käyttämisestä.

Useat kiinteistön olosuhteisiin liittyvät tekijät ovat säädeltävissä käyttäjäkokemuksen mukaan. Käyttäjien tarpeet pystytään huomioimaan tehokkaimmin kun yhteistyö on sujuvaa ja käyttäjäkokemusta seurataan paitsi säännöllisillä kyselyillä niin myös teknologia-avusteisesti.

Useimmiten käyttäjäkokemuksen huomioiminen tarkoittaa lopulta myös säästöä kiinteistön kustannuksissa. Kun esimerkiksi kiinteistön lämpötiloja mitataan teknologia-avusteisesti ja niihin reagoidaan kiinteistön käyttäjien tarpeet huomioiden, kohenee myös kiinteistön energiatehokkuus käsi kädessä positiivisen käyttäjäkokemuksen kanssa.

Älä osta kiinteistöhuollon palveluja vanhanaikaisesti

Moderni kiinteistöhuolto on paljon muuta kuin pihojen lakaisua. Yksittäiset suoritteet ovat vanhanaikainen tapa ostaa kiinteistöhuollon palveluita – ne eivät tue kiinteistön eivätkä sen käyttäjien hyvinvointia pitkäjänteisesti eivätkä välttämättä edes mukaudu kiinteistön tarpeisiin kovin hyvin.

KIITO on meidän uusi tapamme toimittaa kiinteistöhuollon palveluita entistä suunnitelmallisemmin ja läpinäkyvämmin. Lue lisää siitä, kuinka tämän käytännössä varmistamme.

Tutustu KIITOON täällä!

 

Mitä kannattaa huomioida, kun kilpailuttaa kiinteistönhoitoa?

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.