Siirry sisältöön

Vinkki

Edelläkävijäyritysten jätehuollon hiilijalanjälki on pyöreä nolla

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Edelläkävijäyritysten jätehuollon hiilijalanjälki on pyöreä nolla</span>

Lassila & Tikanojan tarjoama hiilineutraali jätehuolto -palvelu tarkoittaa, että tehokkaasti ja vähäpäästöisesti toteutetun jätehuollon hiilijalanjälki mitataan ja jäljelle jääneet päästöt neutraloidaan ostamalla mitattuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia pois käytöstä EU:n virallisesta päästökauppajärjestelmästä.

Jätehuollon hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteesta, palvelusta tai toiminnasta syntyy. Jätehuollon hiilijalanjälki on yksi niistä päästökategorioista , joiden tiedostamista ja raportoimista sidosryhmät odottavat vastuullisesti toimivilta yrityksiltä.

Yritys voi suoraan pienentää jätehuollon hiilijalanjälkeään vähentämällä jätteiden määrää ja parantamalla jätteiden lajittelua. Tätä edesauttavat esimerkiksi:

Koska suuri osa päästöistä aiheutuu jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä, myös jäteoperaattorin on oltava valmis kehittämään omaa toimintaansa hiilineutraalimpaan suuntaan. Lajittelun tehostamisen lisäksi hiilijalanjäljen pienentämiseen pyrkivän yrityksen kannattaakin kiinnittää huomiota jäteoperaattorin valintaan.

Jäteoperaattorin valinnalla on väliä

Jätteiden keräyksessä ja kuljetuksessa CO2e-päästöjä vähennetään aktiivisesti muun muassa parantamalla jäteautojen reittitehokkuutta, kehittämällä kuljettajien ajotapaa sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon. Mitä vähemmän kuljetussuoritetta jätehuolto vaatii ja mitä suurempi bio-osuus jäteauton käyttämässä polttoaineessa on, niin sitä alhaisemmaksi fossiiliset CO2e-päästöt jäävät.

Kierrätyslaitoksilla jätteet käsitellään uusioraaka-aineiksi tai -polttoaineiksi, esimerkiksi pahvit ja paperit laadutetaan ja paalataan, kun taas puujätteestä tehdään mursketta, josta metallit on eroteltu kierrätykseen.

Lajitteluprosesseja optimoidaan jatkuvasti tehokkaammiksi ja tarkemmiksi. L&T:n kierrätyslaitosten prosessit käyvät uusiutuvalla energialla tuotetulla vihreällä sähköllä, mutta työkoneiden polttoaineiden kulutus aiheuttaa CO2e-päästöjä.

Kierrätyslaitoksen jälkeiset CO2e-päästöt eivät enää kuulu jätteistään raportoivalle yritykselle, vaan ne rajautuvat GHG Protocol – raportointistandardin mukaisesti arvoketjun seuraaville vaiheille, eli esimerkiksi uusien tuotteiden valmistuksen tai energiantuotannon alle.

Päästökauppa ja hiilineutraali jätehuolto

EU:n päästökauppa on kehitetty takaamaan todellisia päästövähennyksiä valvotusti, kontrolloidusti, laaja-alaisesti ja kustannustehokkaasti. Päästökaupan piiriin kuuluu voimalaitoksia ja teollisuutta koko Euroopan laajuisesti. Näistä laitoksista monien hiilidioksidipäästöt piipuista ovat miljoonia tonneja joka vuosi. Tällaisissa kohteissa CO2e-vähennykset voidaan tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti järkevästi.

Kun yrityksen jätehuollon mitattua hiilijalanjälkeä vastaava määrä päästöoikeuksia ostetaan pois markkinoilta, ne poistuvat EU:n suurimpien päästäjien käytöstä. Näin vastaavaa määrää päästöjä ei voida päästää ilmakehään jossain päästökauppaan kuuluvassa laitoksessa, jolloin kokonaispäästöt Euroopassa vähenevät.

Jokainen vähennetty CO2e-tonni on ilmaston kannalta yhtä arvokas riippumatta siitä, missä ja miten vähennys toteutetaan. Yritys saa jätehuollon päästöjen neutraloinnista virallisen yksilöidyn sertifikaatin sekä ” Hiilineutraali jätehuolto ” -tunnuksen käyttöönsä.

Valitsemalla hiilineutraalin jätehuollon yrityksestä tulee edelläkävijä, jonka jätehuollon hiilijalanjälki on tietoisesti ja vastuullisesti pyöreä nolla.

P.S. Oletko kuullut hiilikädenjäljestä? Se kertoo tuotteen tai palvelun ilmastohyödystä ja positiivisesta ympäristövaikutuksesta. Entä mitä se tarkoittaa jätehuollon näkökulmasta? Aiheesta lisää kesälomien jälkeen.

Kirjoittajat:

Janne Hannula , L&T

Eemeli Tsupari , CO2Esto

TUTUSTU HIILINEUTRAALIIN JÄTEHUOLTOON

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.