Siirry sisältöön

Vinkki

Kysymyksiä ja vastauksia vaarallisten jätteiden kierrätyksestä

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kysymyksiä ja vastauksia vaarallisten jätteiden kierrätyksestä</span>

Voiko vaarallisia jätteitä kierrättää -webinaarimme keräsi ison määrän hyviä kysymyksiä siitä, miten vaarallisten jätteiden kanssa tulee toimia ja mitä niiden varastoinnissa ja lajittelussa pitää ottaa huomioon. Kokosimme kysymykset ja vastaukset yhteen napakkaan nippuun.

Miten määritellään vaarallisen jätteen varastoinnin erottaminen vaarallisen jätteen tilapäisestä säilyttämisestä? Onko jotain aikarajaa, milloin tilapäinen säilytys muuttuu varastoinniksi? Molemmille tarvitaan vähintään jonkinlainen jätekirjanpito jätteen tuottajalla? Lasketaanko lukittavaksi varastotilaksi esim. tehdastilassa oleva jätesäiliö, jos tehdastila itsessään on lukittu? Vai pitäisikö lukitussakin työtilassa olevat vaaralliset jätteet säilyttää erikseen lukitussa säilössä?

Vaarallisen jätteen varasto tulee olla lukittava ja sinne toimitetuista jätteistä tulee pitää varastokirjanpitoa. Vaarallisen jätteen asianmukainen hävittäminen tulee jätelain mukaan tehdä vähintään kerran vuodessa. Seuranta jätteiden varastointiajasta on mahdollista tehdä varastokirjanpitoa seuraten.

Vaarallisissa jätteissä tulee aina huomioida jätteen vaaraominaisuudet ja haitallisuus. Riippuen jätteen laadusta on huomioitava paloturvallisuus ja ympäristöturvallisuusnäkökannat. On myös suositeltavaa tehdä omakohtainen riskienarviointi jätteen tilapäisestä säilyttämisestä ennen sen varastointia. Viime kädessä tulee noudattaa alueellisen paloviranomaisen ohjeistusta.

Esimerkiksi päivittäisessä käytössä oleva keräysastia aerosolijätteelle voidaan sisätiloissa sijoittaa lähelle jätteen syntypaikkaa. Tyhjennys voidaan tilata suoraan täydelle astialle tai varastoida se odottamaan seuraavaa noutoajankohtaa. Tässä on kuitenkin huomioitava jätelain velvoite vähintään kerran vuodessa tehtävästä asianmukaisesta hävittämisestä. Tilapäinen säilyttäminen tulee tehdä asianmukaisesti;  jätteelle sopivaan keräysastiaan pakattuna ja merkittynä kerättävälle jätejakeelle sekä huomioiden, ettei jäte aiheuta ympäristölle haittaa tai ole ulkopuolisten saatavissa.

Onko LT:llä ohjeistusta esim. rakennustyömaille POP-jätteistä?

L&T on laatinut POP-ohjeen asiakkaille . Rakennustyömaiden osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää varsinkin purkutyömaakohteissa, joissa mahdollisia POP-yhdisteitä löytyy lähinnä purettavista rakennusmateriaaleista.

Jos kerää vaarallista jätettä omiin astioihinsa, niin mitä kemikaalin tietoja tarvitsee vähintään pakkauksiin merkitä? Tarvitseeko jätehuoltoyrityksellä olla pääsy hävitettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin?

Seuraavat merkinnät olisi hyvä muistaa:

  • Jätteen haltijan nimi
  • jätteen nimi
  • turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset
  • Aineen vaarallisuutta osoittavat merkit CLP-asetuksen mukaan

Mikäli jäte täyttää vielä VAK/ADR kriteerit – eli ovat vaaralliseksi luokiteltuja aineita tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Astian tulee olla YK-tyyppihyväksytty, eikä astian tule olla viittä vuotta vanhempi (koske muovisia astioita).
  • Pakkauksessa tulee olla varoituslipuke tai lipukkeet rinnakkain sekä ympäristölle vaarallinen varoitusmerkki.
  • Myös YK-numero tulee löytyä etuliitteellä UN. YK-numeron avulla pystytään tunnistamaan minkälainen vaarallinen aine on kyseessä.
  • Siirtoasiakirjaan näistä tulee tehdä jätelain vaatimien merkintöjen lisäksi myös ADR:n mukainen merkintä.

Vaarallinen jäte tulee olla luokiteltu, pakattu ja merkitty oikein ennen kuljettamista ja tiedot jätteistä on löydyttävä kyseisestä siirtoasiakirjasta.

Käyttöturvallisuustiedote tulisi olla aina saatavilla, sillä se sisältää tietoa käsiteltävän kemikaalin vaaroista, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä. Huolellinen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukainen säilytys, käsittely ja hävittäminen takaa oman ja toisten turvallisuuden. On hyvä muistaa, että jätteen haltija on jätelain mukaan selvilläolovelvollinen oman jätteen vaaraominaisuuksista sekä velvollinen antamaan tarvittavat tiedot jätteestä eteenpäin.

Nyt kun meillä on käytössä lasikuituvahvisteisia kaasukanavia ja putkistoja, niin on keskusteltu paloa hidastavan hartsin käytöstä. Eli silloin on kyseessä POP-jäte. Nykyäänkin on ongelmallista hävittää normihartsijäte, varsinkin kun kuituihin on jäänyt prosessissa kulkevia vaarallisia epäpuhtauksia. Miten on jatkossa tuon jätteen laita, jos on vielä lisäksi kyseessä POP -jäte?

Tällaisessakin tapauksessa käsittelyvaihtoehdot lähtevät POP-yhdisteen/yhdisteiden pitoisuuksista sekä jätteen luokitteluun vaikuttavien vaarallisten aineiden tai yhdisteiden pitoisuuksista. Ensimmäisenä olisi hyvä varmistaa, että palosuojan antava yhdiste on todella POP-yhdiste. Mikäli näin on, seuraavana ohjaavana tekijänä on POP-yhdisteen/yhdisteiden pitoisuudet.

Mikäli pitoisuus jää alle POP-asetuksessa annetun alemman pitoisuusrajan, jätettä ei tarvitse luokitella POP-jätteeksi. Mikäli pitoisuus on yli alemman pitoisuusrajan, mutta alle ylemmän, voi jätteelle olla polttokäsittelyn lisäksi joissakin tapauksessa mahdollista saada lupa sijoittamiseen kaatopaikalle. Jos pitoisuus on yli ylemmän pitoisuusrajan, on polttokäsittely käytännössä ainoa vaihtoehto. Vaarallisten aineiden tai yhdisteiden pitoisuudet määrittävät minkä tyyppisessä polttolaitoksessa hävitys voidaan tehdä. POP-jätteelle mahdollisesti tarvittava esikäsittely, kuten murskaus ennen polttoa, on POP-asetuksessa sallittu.


Saimme kysymyksen myös webinaarin esittämisestä oppilaitostyössä. Webinaaritallenteen pääsee kuka tahansa lataamaan maksutta täältä .

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.