Siirry sisältöön

Vinkki

Pitkän tähtäimen suunnitelma varmistaa pitkän iän Molok®-jätepisteelle

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Pitkän tähtäimen suunnitelma varmistaa pitkän iän Molok®-jätepisteelle</span>

Taloyhtiöt koosta ja kotipaikasta riippumatta ovat velvoitettuja tekemään vuosittain selvityksen pitkän aikavälin kunnossapitotarpeista . Pitkän tähtäimen suunnitelmissa huomioidaan tavallisesti niin lämpö-, sähkö- ja ilmastointitekniikan kuin julkisivun ja yhteisten piha-alueiden parannustarpeet, mutta vain harva suunnitelma kattaa jätehuollon.

Molok®-jätepisteelle tehtävä pitkän tähtäimen suunnitelma säästää euroja, nostaa kiinteistön arvoa ja vähentää isännöitsijän työtaakkaa. Ammattilaisen tekemän suunnitelman avulla taloyhtiö välttyy yllättäviltä korjauskustannuksilta, ja hallituskin muistaa huomioida jätehuollon tarpeet tilinpäätöskokouksessa esitettävässä kunnossapitotarveselvityksessä.

Tässä artikkelissa selvitämme, miksi Molok®-jätepiste tarvitsee oman pitkän tähtäimen suunnitelman, mitä se pitää sisällään ja mitä konkreettisia etuja suunnitelmallisuudesta taloyhtiölle on.

Miksi Molok®-jätepiste tarvitsee oman suunnitelman?

L&T on Molok Oy:n valtuutettu huoltokumppani Suomessa ja suorittaa taloyhtiöiden jätepisteiden huoltotarkastuksia kautta Suomen. Tarkastusten yhteydessä on käynyt ilmi, että jätepisteet jäävät usein kokonaan vaille huolenpitoa, vaikka pihapiiri olisi muilta osin siisti ja huoliteltu. Laiminlyönneistä johtuen vain noin puolet pitkään käytöissä olleista Molok®-jätesäiliöistä on täysin moitteettomassa kunnossa.

Arviolta 30 prosenttia jätesäiliöistä vaatii pieniä korjaustoimenpiteitä, jotka saadaan kuntoon suhteellisen pienillä kustannuksilla. Kuitenkin jopa viidesosa jätesäiliöistä on päässyt huolenpidon puutteen vuoksi niin huonoon kuntoon, että niiden käyttö voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa vaaratilanteen joko asukkaalle tai Molok®-jätesäiliöt tyhjentävälle jätehuollon ammattilaiselle.

Suunnitelmallisuuden puute näkyy väistämättä ylimääräisinä kustannuksina. Pienestäkin korjaamattomasta viasta voi nopeasti kasvaa jätepisteen käytön estävä ongelma, joka voi keskeyttää koko jätehuollon. Korjauskelvottomaan kuntoon ajautuneiden jäteastioiden uusinta tulee moninkertaisesti säännöllistä kunnossapitoa kalliimmaksi.

Toinen huomioitava seikka on kuntien jätehuoltomääräykset, jotka tiukentuvat parin vuoden välein. Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelmassa huomioidaan myös tulevaisuuden tarpeet, minkä ansiosta taloyhtiössä ei ajauduta umpikujaan, kun kerättävien jätejakeiden määrä jälleen lisääntyy.

Mitä Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelma tarkoittaa käytännössä?

L&T:n taloyhtiölle tekemässä pitkän tähtäimen suunnitelmassa huomioidaan aina taloyhtiön nykytilanne, huoltohistoria, tulevaisuuden korjaustarpeet, kehitys- ja huoltotarpeet sekä kustannusarvio. Molok®-jätepisteen tarkastuksen yhteydessä L&T:n asiantuntija dokumentoi nykytilanteen valokuvin ja kirjoittaa kattavan raportin, joka kattaa kaikki yllä mainitut osa-alueet.

Kaikki nämä tiedot syötetään L&T:n KIITO+-tietojenhallintajärjestelmään , johon kirjautumalla isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen jäsenet pääsevät tarkkailemaan tietoja missä ja milloin tahansa. Näin osapuolilla on aina saatavilla ajantasaista faktatietoa siitä, mitä muutoksia ja korjaustarpeita Molok®-jätepiste lähitulevaisuudessa vaatii ja miksi, eikä päätöksiä enää tarvitse pohdiskella hallituksen kokouksissa silmät ummessa.

Jatkuvalla huoltosopimuksella huoletonta kierrätystä

Pitkän tähtäimen suunnitelman lisäksi L&T:n palveluvalikoimaan kuuluu Molok®-jätepisteen jatkuva huoltosopimus taloyhtiöille. Huoltosopimus pitää sisällään Molok®-jätesäiliöiden säännöllisen kuntotarkastuksen, valmistajan ohjeistuksen mukaan suoritetun pinta- ja vaahtopesun sekä jätepisteen ympäristön siistimisen.

Huolellisella kuntotarkastuksella varmistetaan , että jäteastioiden pinta, kyltit, tarrat, luukut, saranat, kannet, säkki ja nostomekanismi ovat kunnossa. Kuntotarkastuksen yhteydessä havaitut epäkohdat korjataan ja kirjataan KIITO+-järjestelmään yhdessä mahdollisten toimintaehdotusten kanssa. Tällä tavoin taloyhtiölle tehty pitkän tähtäimen suunnitelma pysyy aina ajan tasalla.

Molok®-jätesäiliöiden huoltosopimus on taloyhtiölle helppo ja huoleton vaihtoehto, sillä kuntotarkastuksia ja pesuja ei tarvitse muistaa tilata erikseen. L&T huolehtii Molok®-jätepisteen kunnosta ja varmistaa, että kaikki toimii kuten pitääkin. Näin taloyhtiössä voidaan olla varmoja siitä, että lain edellyttämä lajittelu ja jätehuolto toimivat ongelmitta jatkossakin.

Jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelmasta hyötyvät kaikki

Pitkän tähtäimen suunnitelman ansiosta taloyhtiöllä on aina tieto siitä, missä kunnossa Molok®-jätesäiliöt ovat ja millaisia korjaustoimenpiteitä ne lähitulevaisuudessa vaativat. Näin huoltotoimenpiteet osataan huomioida tulevan vuoden budjetin laadinnassa, eikä odottamattomia kustannuksia koidu osakkaiden maksettavaksi.

Näillä konkreettisilla tavoilla osapuolet hyötyvät Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelmasta:

1 - Taloyhtiön jätepiste on aina lainmukainen

Kuntien jätehuoltomääräykset muuttuvat muutaman vuoden välein, ja taloyhtiöiden velvollisuus on reagoida muutoksiin vaaditussa ajassa. Tällä hetkellä monilla alueilla siirrytään muovinkeräykseen , josta tulee lähitulevaisuudessa pakollista vähintään suurissa taloyhtiöissä kautta Suomen. Mitä pidemmälle jätteenkäsittely ja kotitalousjätteiden jatkohyödyntäminen kehittyy, sitä tarkemmin niitä tulevaisuudessa lajitellaan.

Vielä ei ole tiedossa, mitä seuraava muutos pitää sisällään. Huolimatta siitä, onko parin vuoden kuluttua vuorossa sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), ongelmajäte, tekstiilijäte vai jokin muu, varmaa on, että jätehuoltomääräykset jatkavat muutosten tuulissa. Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelma auttaa taloyhtiötä mukautumaan ja valmistautumaan ennakolta tuleviin muutoksiin huomioimalla kerättävien jätejakeiden lisäämisen taloyhtiön jätepisteessä.

Huomioi tämä:

Kukin kunta päättää muuttuvista jätemääräyksistään itse. Kiertotalouden ammattilaisena L&T saa tiedon muutoksista ensimmäisten joukossa, jolloin taloyhtiölle jää rutkasti aikaa reagoida uusiin säädöksiin.

2 - Jätepisteen muutostyöt helpottuvat

Asennuksen yhteydessä Molok®-jätesäiliöt kaivetaan osittain maahan, mistä johtuen uusien jäteastioiden lisäys ei käy sormia napsauttamalla. Perinteisiä pinta-astioita käyttävässä taloyhtiössä jätepiste on usein piilotettuna ahtaaseen katokseen, jonka käyttö on hankalaa jo nykyisellä jäteastioiden määrällä. Vuosien saatossa tehtävät pihapiirin parannustyöt saattavat myös omalta osaltaan vaikuttaa jätepisteen käyttöön tai kuntoon.

Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelmassa huomioidaan nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet, jolloin muutostyöt pystytään toteuttamaan suunnitelmallisesti ja ammattilaisen asiantuntija-avun tuella. Hallituksen kokouksessa hätiköiden ja ilman kunnollisia taustatietoja tehdyt päätökset ovat usein huonoja ja koituvat kalliiksi.

Huomioi tämä:

Molok®-jätesäiliöiden ehdoton etu on muuntautumiskyky. Kunnan jätemääräysten muuttuessa olemassa oleva Molok®-jätesäiliö voidaan jakaa useammalle eri jätejakeelle, eikä uusiin jäteastioihin tarvitse investoida.

3 - Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelma säästää selviä euroja

Pitkän tähtäimen suunnitelman selvin säästö kertyy korjaustarpeen ennakoinnista ja sen myötä odottamattomien kustannusten välttämisestä. Molok®-jätesäiliöiden monikäyttöisyyden ansiosta taloyhtiölle kertyy myös pitkän aikavälin säästöjä.

Jakamalla jäteastian useammalle jakeelle – myös sellaisille, joita kunnan jätemääräykset eivät vielä ehdottomasti vaadi – taloyhtiön maksamat jätteenkäsittelymaksut pienenevät. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että mitä tehokkaammin taloyhtiössä kierrätetään, sen edullisemmaksi jätehuolto tulee: jätteenkäsittelylaitokselle vietävällä sekajätteellä on aina kalliimpi jätteenkäsittelymaksu, kun taas lajitellulla jätteellä maksu on pienempi tai sitä ei ole laisinkaan.

On hyvä muistaa, että jokainen jätehuollossa säästetty euro tuo enemmän varoja taloyhtiön muihin korjaustarpeisiin, kuten julkisivu-, putki- tai kattoremonttiin.

Huomioi tämä:

Molok®-jätesäiliöiden käyttöikä on perinteisiä pinta-astioita pidempi. Säännöllisellä huolenpidolla varmistat, että ne kestävät käytössä entistä pidempään. Lue viisi vinkkiä Molok®-jätesäiliöiden käyttöiän pidentämiseen.

4 - Hyvin huollettu jätepiste nostaa kiinteistön arvoa

Jätepiste sijaitsee usein pihan paraatipaikalla ja on yksi ensimmäisistä asioista, johon ulkopuolisen katse kiinnittyy. Jos asunnon ostoa harkitseva henkilö saa ensimmäisenä vastaansa epäsiistin ja rempallaan olevan jätepisteen, syntyy hänelle herkästi huono vaikutelma koko taloyhtiön tilasta.

Jätepisteen estetiikka ja hygieenisyys ovat asioita, joiden merkitystä osataan ajatella taloyhtiössä vain harvoin. Kukin osakas kuitenkin haluaa ensisijaisesti ylläpitää ja jopa korottaa oman kodin ja asuinympäristön arvoa, erityisesti tilanteessa, jossa asunnon myynti tai vuokraus tulee ajankohtaiseksi. Molok®-jätepisteen huoltosopimuksen ja aina ajan tasalla olevan pitkän tähtäimen suunnitelman avulla suurenkin taloyhtiön jätepiste pysyy huolitellussa ja hygieenisessä kunnossa ilman vaivannäköä.

Huomioi tämä:

Molok®-jätesäiliöiden ulkoasua voidaan muokata verhoilemalla ne erilaisilla materiaaleilla. Vaihtamalla jäteastioihin värilliset luukut kierrätys helpottuu myös lasten silmissä, kun kullekin jätejakeelle on oma värinsä. Muuntautumiskykynsä ansiosta säiliöt voidaan sulauttaa osaksi ympäröivää pihapiiriä ja rakennuskantaa, mikä lisää koko asuinalueen viihtyvyyttä – kiinteistön arvoa unohtamatta.

5 - Taloyhtiön hiilijalanjälki pienenee

Muuttuva ilmasto ja ympäristön hyvinvointi ovat tämän hetken kuumimpia puheenaiheita ja vaativat tulevaisuudessa entistä enemmän toimenpiteitä niin päättäjiltä kuin kansalaisiltakin.

Kierrättäminen ja materiaalivirtojen hyödyntäminen ovat helpoimpia arjen tekoja, joilla jokainen meistä voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Pienempien jätehuoltomaksujen lisäksi huoli ympäristön tilasta antaa taloyhtiöille aihetta mahdollisimman tehokkaaseen kierrätykseen. Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelma on siis samalla investointi paremman huomisen puolesta.

Huomioi tämä:

Molok®-jätesäiliöiden säännöllinen kunnossapito takaa sen, ettei jätehuolto keskeydy ja että jäteastiat pysyvät käyttökelpoisina jopa vuosikymmenien ajan. Käyttökelvottomaan kuntoon ajautuneen jätepisteen uudelleenrakentaminen aiheuttaa piikin taloyhtiön hiilijalanjälkeen.

Molok®-jätepisteen pitkän tähtäimen suunnitelma on ennakoiva ja euroja säästävä ratkaisu niin pienen kuin suuren taloyhtiön tarpeisiin. Pyydä taloyhtiönne tarpeisiin räätälöity tarjous jo tänään tai soita meille numeroon 010 636 6400 ja kysy lisää.

Lue lisää ja pyydä tarjousUutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.