Siirry sisältöön

Vinkki

Näin tunnistat vastuullisen toimijan – 6 tuntomerkkiä

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Näin tunnistat vastuullisen toimijan – 6 tuntomerkkiä</span>

Yhteiset pelisäännöt, kaikilta vaadittavat perehdytykset, laadukas kalusto ja menetelmäkehitys ovat kaikki hyviä tapoja varmistaa turvallinen työympäristö teollisuusalueella.

Turvallisuuteen panostaminen kielii vastuunsa tuntevasta toimijasta, jonka tunnistaa näistä kuudesta tuntomerkistä:

1. Yleinen perehdytys

Vastuullinen toimija pitää huolen siitä, että jokainen teollisuusalueella työskentelevä osallistuu ennen työskentelyn aloittamisesta perehdytykseen, jossa käydään läpi vähintään seuraavat asiat:

 • Teollisuusalueen yleiset säännöt ja tapa toimia
 • Mahdolliset alueella esiintyvät vaaralliset aineet ja vaaran aiheuttajat joiden kanssa teollisuudessa ei olla päivittäin tekemisessä
 • Alueen kirjautumiskäytännöt sekä poikkeamatilanteista ilmoittaminen
 • Käytännöt, miten toimia onnettomuuden tai tapaturman sattuessa
 • Työlajikohtaiset opastukset
 • Työohjeet: tämä voi olla yleinen ohjeistus tai suora ohje yhden tietyn työn suorittamiseen
 • Työlupakäytännöt
 • Tehtäväkohtainen riskinarviointi ja -hallinta
 • Työn aloittamisen ja lopettamisen raportointi

Näin varmistetaan, että kaikki työntekijät toimivat poikkeuksetta samalla tavalla ja tietävät, miten toimia hätätilanteessa.

2. Muut vaadittavat perehdytykset

Työturvallisuuskortti on tänä päivänä oltava kaikilla, mutta mitä muita perehdytyksiä teollisuusalueella työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan? Miten varmistetaan, että vaadittavat perehdytykset on suoritettu ja voimassa?

Muita vaadittavia koulutuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Tulityökortti
 • Hätäensiapu / EA1 / EA2 / EA3
 • Alkusammutuskoulutus
 • Trukki- tai nosturiajokortit
 • Hygieniakortit
 • Ympäristöturvallisuuskortit
 • Korkeapainevesityö koulutus
 • Erilaiset ajokortit tai kuljetettavaan materiaaliin liittyvät sertifikaatit

3. Kaluston laadun ja kunnon varmistaminen

Kolmas merkki vastuullisuudesta on hyväkuntoiset työkalut sekä kalusto. Käytössä olevien laitteiden käyttö on turvallista ja niitä on tarpeeseen nähden riittävästi palveluvasteen takaamiseksi.

Toimittajan laitteiden ja työkoneiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus kannattaa varmistaa jotta yhteisellä työpaikalla on käytössä vain turvallisia laitteita.

Tämä huomio siksi että kaikkien valmistajien tapa rakentaa laitteita ei aina täytä suomalaisten lakien ja asetusten mukaisia vaatimuksia.

Esimerkkejä puutteista on muun muassa turva- ja hätä-pysäytyslaitteet, radio-ohjauslaitteet sekä tahattoman käynnistyksen esto.

4. Työluvat ja valvonta

Vastuullinen toimija huolehtii siitä, että työn valvonnasta sovitaan etukäteen. Onko palveluyrityksellä omat valvojat vai hoitaako tilaajan organisaatio työn valvonnan? Entä kenen vastuulla on raportointi? Kuka asettaa ja varmistaa työkohteet turvalliseen tilaan?

Työlupakäytännöt on hyvä ottaa esiin ennen yhteistyön aloittamista, jotta palveluyritykselle on selvää, miten työlupaprosessi tehdasalueella etenee, kuka luvat hakee ja kauanko sen saaminen kestää jotta kohteen henkilöstöä voidaan tiedottaa työn statuksesta.

On sovittava etukäteen, kuka asettaa laitteet tilaan, jotta niiden läheisyydessä voidaan työskennellä turvallisesti sekä varmistetaan että laitteelle on lukitusmahdollisuus työtä tekeville henkilöille. Näin vältytään turhilta viivästyksiltä työn alkamisen suhteen ja varmistetaan tahattoman käynnistyksen estämisestä oikein.

Tärkeää on myös sopia työn aloitus- ja lopetuskäytännöistä: kuka tekee, mitä tekee ja missä järjestyksessä niin, että työ saadaan valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti ja ennen kaikkea turvallisesti.

5. Jätteenkäsittely

Vastuullisuus näkyy myös sopimusneuvotteluissa. Niiden aikana on hyvä käydä läpi teollisuusalueen käytännöt jätteidenkäsittelyyn. Tällä varmistetaan, että oikea jätejae kulkeutuu oikeaan paikkaan, siitä on asianmukainen dokumentaatio ja tilaaja saa itselleen tarvittavan raportoinnin omaan ympäristö- ja viranomaisraportointiin.

6. Menetelmäkehitys

Työmenetelmien jatkuva kehittäminen vaatii investointeja, mutta on pitkällä tähtäimellä panostusten arvoista. Menetelmäkehitystä tehdään entistä turvallisemman työympäristön luomiseksi, työtehtävien läpimenoajan nopeuttamiseksi, tai paremman laadun takaamiseksi.

Menetelmäkehityksen tulee olla kaksisuuntaista työtä, ja se vaatii mahdollisia toimintatapojen muutoksia molemmilta osapuolilta. Kehitysideoiden hakemiseen kannattaa sopia yhteiset pelisäännöt. Joskus myös kohteen ulkopuolisen näkemyksen kysyminen johtaa parhaaseen lopputulokseen.

Hyviä vinkkejä vastuullisempaan tapaan toimia saat myös Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivulta, jonne pääset alta. Muista teollisuudelle suunnatuista palveluistamme voit lukea lisää täältä.

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!
Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.