Siirry sisältöön

Vinkki

Oikein huollettu öljynerotuskaivo suojaa vesistöjä ja säästää rahaa

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Oikein huollettu öljynerotuskaivo suojaa vesistöjä ja säästää rahaa</span>

Öljyvahinkojen haitoista ja niiden torjunnasta on viime vuosikymmeninä saatu entistä enemmän tietoa. Öljyvuotojen haitat luonnolle ja henkilöille ovat ihmisillä jo hyvin tiedossa, valistuksen ja öljyonnettomuuksia koskevan uutisoinnin kautta.

”Öljyä käsitellään nykyään Suomessa paljon vastuullisemmin kuin ennen. Vesistöjen ja muun luonnon arvo ymmärretään paremmin ja öljyvuotojen haitat tunnetaan hyvin”, kommentoi Lassila & Tikanojan teollisuuspalveluiden yksikönpäällikkö Henri Liukkunen .

Kaikista vastuuntuntoisillemmekin öljyn käsittelijöille voi kuitenkin sattua vahinkoja ja pieniltä öljyvuodoilta ei aina pysty välttymään teollisessa toiminnassa. Esimerkiksi tulipalot voivat johtaa yllättäviin öljypäästöihin, jotka sammutusveteen sekoittuessaan lähtevät valumaan viemäreitä kohti. Yksi tehokkaimmista öljyvahinkojen ehkäisijöistä onkin kiinteistön öljynerotuskaivo.

Öljynerotuskaivo minimoi riskit ja ehkäisee vahingot

Öljynerotuskaivon asennus vaaditaan kaikkiin paikkoihin, joissa öljyä voi mahdollisesti päätyä viemäriin tai hulevesiin. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista paikoista on teollisuuskiinteistöt, kuten hallit, korjaamot, varastot sekä katsastus- ja muut laitokset. Öljynerotuskaivo vaaditaan myös kaikille paikoille, joissa on suuri asfalttipinta-ala, ajoneuvoista valuvien pienien ja suurien öljypäästöjen varalta.

”Monet unohtavat, että omaan autotalliinkin tarvitaan öljynerotuskaivo”, muistuttaa L&T:n teollisuuspalveluiden kehityspäällikkö Samuli Hautanen .

Valtaosa öljynerotuskaivoista on painovoimallisesti toimivia. Yksinkertaisessa mekanismissa, öljynerotuskaivon säiliöön valunut vesi erottuu pinnalla kelluvaan öljyyn, jäteveteen ja pohjalle tippuvaan sakkaan. Oikein toimiessaan, vain keskimmäisestä öljynerotuskaivon nestekerroksesta vesi pääsee virtaamaan eteenpäin viemäriin tai ojaan.

Öljynerotuskaivo vaatii kuitenkin jatkuvaa tarkkailua ja huoltoa sen toiminnan varmistamiseksi.

”Kun tarkastus tilataan meiltä kerran tai kaksi vuodessa, voi öljynerotuskaivon omistaja elää huolehtimatta riskeistä”, Samuli jatkaa.

Ympäristöluvat, sijainti pohjavesialueella muut lupa-asiat sekä öljynerotuskaivoon kohdistuvan kuormituksen määrä voivat vaatia tätäkin tiheämpää tarkastusväliä.

Öljynerotuskaivon huollon yhteydessä, kaivon vedenpinta sekä öljyn ja sakan määrät mitataan. Mikäli öljyn tai sakan määrä on liiallinen, tyhjennetään kaivo haitallisista aineista. Öljynerotuskaivosta kerättävät nesteet voidaan kierrättää asianmukaisesti, muuntaen mahdollinen ympäristövahingon aiheuttaja arvokkaaksi kierrätysmateriaaliksi.

Samalla huollon yhteydessä tarkastetaan öljynerotuskaivoa valvovien sensorien toimivuus. Lopuksi tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja asiakkaan käyttöön.

Tuhansien järvien maa on altis öljyvahingoille

Mikäli öljynerotuskaivoa ei tarkasteta ja huolleta ammattimaisten toimesta säännöllisesti, voivat vahingot luonnolle ja omaisuudelle olla merkittäviä.

Tukkeutuneen, täyttyneen tai muutoin virheellisesti toimivan öljynerotuskaivon ohi valuva öljy aiheuttaa luontoon päästessään mittavia ja helposti jäljitettäviä ympäristövahinkoja.

”Yksi litra öljyä riittää pilaamaan jopa miljoona litraa vettä. Viemäriin päässyt öljy häiritsee vedenpuhdistamon toimintaa, keskeyttäen vedenpuhdistuksen kokonaan joksikin aikaa. Luontoon, esimerkiksi ojaan tai lampeen, päätynyt öljy puolestaan tappaa kaloja ja muuta eliöstöä sekä tekee vedestä haisevan limaista. Jos öljyvahinko pitkittyy tai pahenee, leviävät luontovahingot pitkin vesireittejä järviin ja meriin asti”, Henri kuvailee öljyn ympäristöriskejä.

Tuhansien järvien maassa, vesistömme ovat tiiviisti linkittyneitä toisiinsa purojen, jokien ja soiden kautta. Näin paikallinen öljyvahinko voi levitä laajallekin alueelle nopeasti. Myös Suomen pohjavesialueet ovat laajoja ja toisiinsa yhteyksissä.

”Suuret ja puhtaat vesivarat ovat Suomelle oikea aarre, joiden arvo tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Puhdas vesi on suomalaisten ylpeys, josta myös tulevien sukupolvien täytyy päästä nauttimaan”, Henri vielä alleviivaa.

Öljyvahingot tulevat kalliiksi yrittäjille ja kiinteistöjen omistajille

Usein kuitenkin viallisen öljynerotuskaivon takia suodattamatta jäänyt öljy imeytyy vesistöjen sijaan päästön lähialueelle, esimerkiksi teollisuusalueen soraiseen maaperään.

”Jos öljy pääsee saastuttamaan maaperän, niin vahingon laskua ei mitata satasissa vaan tonneissa”, varoittaa Henri.

Pilaantunut maaperä joudutaan öljyvahingon seurauksena aina poistamaan ja erilliskäsittelemään. Mikäli maanperän pilaantuminen leviää rakenteiden alle, nousevat maaperän puhdistuksen kustannukset merkittävästi. Usein rakenteita ja rakennuksia joudutaan purkamaan osittain tai täysin.

Öljyvahingoista vastaa öljyvahingon aiheuttajan lisäksi kiinteistön omistaja. Tästä syystä myös teollisuuskiinteistöjä vuokraavien tahojen tulisi Henrin ja Samulin mukaan kiinnostua entistä tarkemmin kiinteistöillään harjoitetusta toiminnasta ja öljynerotuskaivojen toimivuudesta.

Suomessa öljypäästöjä jäljitetään tarkkaan ja ahkerasti. Esimerkiksi viemäriaukko, johon öljy on valutettu, voidaan helposti jäljittää putkistosta tehtävien mittausten avulla. Myös valuneen öljyn koostumus voidaan analysoida, ja näin päätellä mistä öljystä on kyse ja esimerkiksi mistä ajoneuvosta tai laitteesta se on valunut. Näin öljyvahingon aiheuttajat saadaan lähes poikkeuksetta kiinni, ja vastaamaan teoistaan.

Teesit öljyvahingon välttämiseksi

Öljyvahinkojen ehkäisyssä kannattakin pitää mielessä kolme ydinasiaa.
  1. Öljynerotuskaivot tulee hankkia kaikkiin kohteisiin, joissa öljyn tai öljyä sisältävien ajoneuvojen kanssa ollaan tekemisissä, myös omaan autotalliin.
  2. Öljynerotuskaivo tulee mitoittaa pitäen mielessä kiinteistön tulevaisuuden ja esimerkiksi liiketoiminnan kasvun seurauksena lisääntyvät öljymäärät.
  3. Ja öljynerotuskaivon ollessa jo toiminnassa, tulee sen säännöllisestä tarkastuksesta, tyhjennyksestä, ja huollosta sopia Lassila & Tikanojan kaltaisen ammattitahon kanssa.

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.