Siirry sisältöön

Vinkki

Siisti työmaa on harppauksen lähempänä nollaa tapaturmaa

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Siisti työmaa on harppauksen lähempänä nollaa tapaturmaa</span>

Siisteys ja järjestys ovat turvallisen työmaan perusedellytyksiä. Jos rakennusmateriaaleja lojuu työntekijöiden kulkureiteillä, loukkaantumisen riski kasvaa merkittävästi. Siksi keräysvälineiden määrään ja valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennustyömaan siisteyden kannalta on tärkeää, että jokaiselle syntyvälle jätejakeelle löytyy oma keräilyvälineensä. Koska eri työmaavaiheissa syntyy erityyppisiä jätejakeita, keräilyvälineet kannattaa valita työmaan vaiheen mukaan. Näin ne eivät vie turhaan tilaa muutenkin ahtaalta työmaalta.

Hyvin suunniteltu jätehuolto säästää tilaa, koska epämääräisten jätekasojen sijaan jakeet ovat siististi omilla paikoillaan, eikä niitä pääse kertymään työn sujumista haittaavia määriä. Riittävän usein tehdyt tyhjennykset pitävät huolen siitä, etteivät jätelavat ja astiat pursuile yli.

Ylitsepursuava jätelava on turvallisuusriski

Epäsiistin työmaan vaaroja ovat muun muassa liukastumiset, kompastumiset sekä kolhut ja viillot. Esimerkiksi turhan täyteen täytetty jätelava on riski useasta eri syystä:

 • Materiaalia saattaa pudota lavalta työntekijöiden kulkureitille, jolloin materiaaliin voi kompastua
 • Jos ennestään täynnä olevalle lavalle kuormataan koneellisesti lisää tavaraa, ohikulkeva työntekijä saattaa jäädä reunojen yli luiskahtavan materiaaliröykkiön alle
 • Reunojen ulkopuolella tai yläpuolella sojottavat naulat, puut, metallit tai lasit voivat aiheuttaa jäteauton kuljettajalle esimerkiksi viiltohaavoja, kun hän peittää lavaa kuljetusta varten. Tämän vuoksi on tärkeää, että lava kuormataan aina annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Edellä kuvatut ongelmat voi välttää riittävän tiheällä tyhjennysrytmillä, jolloin lava ei pääse täyttymään liikaa. Oikein täytettynä keräilyvälineet ovat turvallisia käyttää.

Sijoita keräilyvälineet oikein

Työmaan turvallisuutta voi parantaa myös keräilyvälineiden valinnalla ja niiden sijoittelulla. Rakennustyömaalle onkin tärkeä löytää juuri sopivat keräilyvälineet. Kompakti kippilava on erityisen kätevä esimerkiksi kantakaupungin ahtailla työmailla. Liian ahtaassa paikassa oleva jätepuristin on turvallisuusriski, jos laitteen nostamiseen tarkoitetun lenkin ohi ei pääse kulkemaan loukkaamatta itseään tai esimerkiksi jätettä puristimeen laitettaessa joutuu työskentelemään ergonomisesti huonossa asennossa.

Muista myös ottaa huomioon puristimen sähkönsyöttöön tarvittavat pistokkeet ja kaapelit. Niiden vaurioituminen voi johtaa sähköiskuun, joten harkitse tarkkaan, mihin kohtaan työmaata puristin kannattaa asettaa.

Turvallinen sijainti on oleellinen myös tyhjennyksissä: lavan edessä on oltava vähintään 10 metriä tyhjää tilaa, jotta auto pääsee peruuttamaan suoraa linjaa sen luokse. Lisäksi alustan on oltava mahdollisimman tasainen, jotta lavan lasku ja nosto onnistuvat turvallisesti.

Varmista turvallisuus myös tyhjennyksissä

Tyhjennyksissä päävastuu turvallisuudesta on toimittajalla, mutta huolellisuutta vaaditaan kaikilta. Jos lavaan tulee vaurioita kuormattaessa, tästä on hyvä tehdä ilmoitus toimittajalle, jotta tilanteeseen pystytään reagoimaan tarvittavalla tavalla ja korjaamaan lava taas turvalliseksi.

Erityisesti näihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota:

 • Lavan noudossa sen päällevetovaiheessa ei lavan takana saa olla. Luonnollisesti kuljettaja tarkkailee tilannetta koko ajan, mutta myös työmaan henkilöstön pitää olla tarkkana, jotta kukaan ei kulje vaaranpaikkaan.
 • Jos vaihtolava on varustettu nostokorvakkeilla ja lavaa nostetaan työmaalla, korvakkeiden kunto, kuten hitsaussaumat, mahdolliset vääntymät tai muodonmuutokset, pitää tarkistaa ennen jokaista nostoa. Jos poikkeamia havaitaan, ei nostoa saa suorittaa, vaan lava on korjattava ennen nostoa.
 • Lavavalmistajan määrittämiä korvakkeiden maksimikuormituksia ei saa ylittää.

Tarkkailemalla lavojen kuntoa säännöllisesti varmistamme, että lavat ovat aina turvallisia niin työmaakäytössä kuin kuljetuksessa.

Muista vähintään nämä

Työmaan turvallisuuden kannalta onkin tärkeää varmistaa, että:

 • Jokaiselle syntyvälle jätejakeelle on oma keräilyvälineensä
 • Helposti tai mahdollisesti itsekseen syttyvä jätejae ei vahingossakaan päädy väärään keräilyvälineeseen
 • Puristimet, lavat ja jäteastiat tyhjennetään riittävän usein
 • Keräilyvälineissä ei ole murtumia tai vääntymiä
 • Kaikki käyttäjät on koulutettu keräilyvälineiden käyttöön
 • Puristimen sähkösyöttöön tarvittavat kaapelit on sijoitettu turvalliseen paikkaan
 • Lavojen ja puristimien ympärillä on riittävästi kulkutilaa
 • Keräilyvälineet ovat sellaisessa paikassa, että ne on helppoa ja turvallista tyhjentää
 • Lajittelu tehdään huolella , jotta työmaa pysyy siistinä ja turvallisena.

Paras keino ehkäistä onnettomuuksia ja parantaa työturvallisuutta on työntekijöiden kouluttaminen. Kun kaikki osaavat käyttää keräilyvälineitä ja ymmärtävät, miksi siisteydellä on merkitystä, ollaan jo huomattavasti lähempänä Nolla tapaturmaa -tavoitetta.

Jos kaipaat lisää vinkkejä tai apua turvallisen jätehuollon toteutuksessa tai suunnittelussa, ota yhteyttä niin etsitään teille parhaat ratkaisut!

 

Tutustu L&T:n jätehuollon palveluihin rakennustyömaille

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.