Siirry sisältöön

Vinkki

Suuren yrityksen energiakatselmus voi tuoda isoja säästöjä

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Suuren yrityksen energiakatselmus voi tuoda isoja säästöjä</span>

Energiatehokkuuslaki vuodelta 2015 velvoittaa suuret yritykset tekemään katselmuksen neljän vuoden välein, joten se on pian taas ajankohtainen. Energiakatselmus auttaa yrityksiä löytämään konkreettisia parannuskohteita ja tekemään energiaa säästäviä valintoja. L&T:n energiapalveluiden valtuutetut asiantuntijat auttavat mielellään!

Mikä on suurten yritysten energiakatselmus?

 • Yli 250 henkilöä työllistävien tai liikevaihdoltaan yli 50 miljoonaa euroa olevien yritysten lakisääteinen, neljän vuoden välein tehtävä katselmus, jota hallinnoi Energiavirasto .
 • Energiakatselmuksia suorittavat koulutetut ja valtuutetut vastuuhenkilöt.
 • Energiakatselmuksessa:
  • selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili.
  • tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön tekemällä yksittäisiin, asetuksen ohjeiden mukaisiin kohteisiin kohdekatselmuksia.
 • Kohdekatselmusten avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.
 • Energiasertifioidun yrityksen ei tarvitse tehdä katselmusta.

Suurten yritysten energiakatselmuksessa voi löytyä huomattavia säästökohteita

Kiinteistötyypistä riippuen energiakustannukset kattavat jopa 40 prosenttia kaikista kiinteistön kustannuksista. Keskimäärin kiinteistöissä on mahdollista pienentää energiankulutusta noin 20 prosenttia, joten energiakatselmuksessa voi löytyä huomattavia säästökohteita. Energiatehokkuuden parantamisella on keskeinen merkitys ylläpitokustannusten ja riskien hallinnassa.

Energiakatselmuksen avulla yritys saa luotettavan kuvan kokonaisenergiatehokkuudestaan ja sen parantamismahdollisuuksista. Katselmuksen raportista selviää konkreettisesti myös säästön suuruusluokka ja takaisinmaksuaika, joten tulokset on helppo esittää myös sidosryhmille.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan keräämät tiedot energiakatselmuksista Suomessa osoittavat, että energiakatselmukset tuottavat lähes aina hyviä energiansäästötuloksia.

Lue, miten suurten yritysten energiakatselmuksesta alkunsa saanut yhteistyö Pauligin Vuosaaren kahvipaahtimon ja L&T:n välillä johti energiahankkeeseen, jonka avulla ostoenergian tarve pystyttiin jopa puolittamaan .

Energiatehokkuuteen panostaminen säästää rahaa, parantaa viihtyvyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa

Kiinteistön omistajalle energiatehokas kiinteistö tarkoittaa kiinteistön arvon nousua, parempaa vuokratuottoa ja vuokrattavuutta brändihyödyn kautta. Kiinteistöissä, joissa panostetaan energiatehokkuuteen, on aina kiinnitetty huomiota myös tekniikan toimivuuteen. Myös korjausvelkaa on vähemmän ja korjauksia voidaan osittain rahoittaa energiatukien avulla.

Energiakatselmuksessa olosuhteita seurataan tarkemmin, jolloin pystytään tunnistamaan ja minimoimaan energiahukka. Katselmuksen tuottamien suuntaviivojen avulla yrityksen on myös helppoa tehdä oikeanlaisia energiatehokkuusvalintoja, joiden kautta kiinteistön käyttäjien viihtyvyys paranee. Samalla olosuhteet tasaantuvat eli vaihtelu pienenee, mikä lisää kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä.

Energiatehokas kiinteistö on vähäpäästöisempi ja näin myös ympäristöystävällisempi, joten se houkuttaa vuokralaisia yrityksistä, joille vastuullisuus- ja ilmastoasiat ovat tärkeitä.

Energiakatselmuksen jälkeen L&T auttaa saamaan kustannussäästöt käyttöön

L&T toimittaa Energiavirastolle kohdekatselmusten siirtotiedostot, joissa eritellään kohdekatselmoitujen toimipisteiden ja rakennusten projektikohtaiset säästöpotentiaalit, kustannusarviot ja takaisinmaksuajat ja muita liitännäisiä tietoja.

Mitä sitten, kun energiakatselmus on tehty ja raportti jätetty? Yksin ei tarvitse jäädä, sillä L&T:n energiapalveluyksikön huippuosaajat ovat valmiina auttamaan. L&T:n ammattilaiset osaavat katselmuksen toimitettuaan kertoa, millä konkreettisilla toimenpiteillä yritys pääsee energiatehokkuustavoitteisiin. Motivan keräämä data osoittaa, että yleensä jo pelkästään olemassa olevien laitteiden säädöllä ja optimoinnilla saavutetaan isoja säästöjä – ilman suuria investointeja.

L&T:n osaaminen kattaa myös energiahankkeiden toteutuksen ja koordinoinnin avaimet käteen -palveluna. Tarvittaessa L&T:n energiapalveluiden asiantuntijat tuottavat esimerkiksi energiatehokkuussopimusten vaatimaa raportointia asiakkaan puolesta, jolloin seuraavan suurten yritysten energiakatselmuksen aikaan voit olla turvallisin mielin.

Katselmuksen tilaajan muistilista


 1. Tiedä mitä tilaat : vain niin voit vertailla palveluntarjoajia.
 2. Huolellinen tarjouspyyntö auttaa sinua määrittämään tarpeet.
 3. Valitse asiantunteva ja pätevöity katselmoija .
 4. Ajoita katselmus lämmityskaudelle , jotta säästökohteet on helpompi löytää.
 5. Varaa riittävästi aikaa työhön osallistumiselle , sillä katselmoija tarvitsee apuasi.
 6. Vaadi laatua , koska muuten maksat turhasta.
 7. Kuittaa kustannussäästöt heti käyttöön : usein säästöt eivät vaadi suuria investointeja.
 8. Käytä tuloksia oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen säästöjen maksimoimiseksi.
 9. Ylläpidä ja kehitä energiatehokkuutta jatkuvasti , siitä hyötyvät luonto ja kukkarosi.

Tutustu energiatehokkuuden asiantuntijapalveluihimme ja tilaa energiakatselmus »

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.