Siirry sisältöön

Vinkki

Poikkeusajan huoltoseisokki vaatii huolellista suunnittelua

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Poikkeusajan huoltoseisokki vaatii huolellista suunnittelua</span>

Huoltoseisokit ovat isoja operaatioita, joihin osallistuu usein monen toimijan työntekijöitä, ja tehtaan alueella saattaa olla paljon enemmän ihmisiä kuin normaalisti. Poikkeusaikana turvavälit mahdollistetaan porrastamalla esimerkiksi työhöntuloaikoja, taukoja ja ruokailuja.

Myös työlupaprosessi on hyvä miettiä tältä kannalta. Ennakkohuoltoja tihentämällä ja mahdollisuuksien mukaan pyrkimällä osittaisiin seisokkeihin vähennetään tehtaan alueella toimivan henkilökunnan määrää ja säästetään myös kustannuksissa.

Tavallisesti tehtaan huoltoseisokkiin osallistuu paljon työntekijöitä, ja tehtaan alueella saattaa olla usean eri toimijan työvoimaa. Tehtaan koosta ja huoltotoimien laajuudesta riippuen seisokki saattaa kestää päivistä jopa viikkoihin. Työtä tehdään ympäripyöreitä päiviä, ja tehtaan alueella on ihmisten lisäksi väliaikaista infraa ja huoltotoimissa tarvittavia laitteita ja koneita. Huoltoseisokki on aina poikkeustila tehtaan normaaliin arkeen.

Työturvallisuudesta on siis pidettävä erityistä huolta ja turvalliset työskentelyolosuhteet on varmistettava seisokin aikana. Siksi huolellinen suunnittelu onkin tärkeää. Ennen seisokkia kaikki työntekijät käyvät läpi tehtaan turvallisuusperehdytyksen ja huoltoseisokin aikaisista tehtävistä ja huoltokohteesta tulisi olla riskiarvioinnit tehtynä.

Myös koronan aiheuttaman riskin varalta tulisi olla huoltoseisokin aikainen suunnitelma:

 • Mitä tehdään, jos työntekijöiden keskuudessa havaitaan sairastapaus?
 • Entä mitä tapahtuu siinä tapauksessa, jos työntekijät joutuvat karanteeniin jo ennen työn alkamista, onko kumppanilla resursseja suorittaa huoltoseisokin aikaiset työt tästä huolimatta?

Erilaiset skenaariot on syytä käydä läpi ja tehdä suunnitelma niiden varalle.

Osittainen seisokki parantaa työturvallisuutta

Usein huoltoseisokit tehdään kerralla, ja kaikki tuotantolinjat pysäytetään yhtäaikaa. Monin paikoin asian sanelee se, että tuotantolinjastoja on mahdoton pysäyttää toisistaan riippumatta.

Poikkeusaikana kannattaa kuitenkin tutkia mahdollisuuksia myös osittaisten huoltoseisokkien järjestämiseen koronan leviämisen riskin ehkäisemiseksi. Osittaisten seisokkien etuna on myös, että osa tuotannosta pystytään pitämään käynnissä samaan aikaa. Seisokki, jossa vain osa tehtaasta suljetaan kestää vähemmän aikaa.

Osittaisen seisokin huoltotoimiin tarvitaan vähemmän henkilöstöä, jolloin mahdollisuus ruuhkien syntymiseen ja kohtaamisiin on vähäisempi. Osittainen seisokki voi hoitua helposti tehdasaluetta muutenkin huoltavan kumppanin kanssa kun henkilökuntaa tarvitaan vähemmän, eikä työntekijöitä tarvitse kutsua tehtaan ulkopuolelta. Tutut työntekijät tuntevat alueen, tehtaan käytännöt ja toisensa, jolloin turvallisuus paranee.

Myös kustannuksissa säästetään, kun henkilöstöä tarvitaan vähemmän. Mikäli huoltotoimet voidaan suorittaa tutun porukan kesken, säästöihin voidaan laskea myös turvallisuus- ja muihin perehdytyksiin kuluvan ajan verran.

Sellaisilla tehtailla, joissa edellisen tuotantolinjan lopputuloksena syntyy seuraavan raaka-ainetta, osittainen seisokki voi olla mahdollinen porrastamalla kiinni olevia tuotantolinjoja. Jos huoltokohde on irrallaan muista tehtaan prosesseista, kuten vaikkapa sahalaitoksen tukkien lajittelupaikka, osittainen seisokki voi tulla hyvinkin kyseeseen.

Ehkäise korona-tartuntoja huoltoseisokkien aikana

Koronan leviämistä ehkäistään seisokkienkin aikana hyvällä käsihygienialla ja pitämällä turvavälit. Seisokin aikana etenkin turvavälien ylläpitäminen voi olla kuitenkin haastavaa jo siitä syytä, että tehtaan alueella on paljon ihmisiä.

Ruuhkaa pukuhuoneissa ehkäistään porrastamalla työhöntuloaikoja. Työlupien saamisen aikatauluja porrastamalla ja järjestelemällä tilat niin, että jonoja ei synny ahtaisiin paikkoihin mahdollistetaan turvavälien pitäminen työlupia haettaessa.

Myös ruokailujen aikatauluja voidaan porrastaa, jotta vältetään isojen joukkojen oleskelu samassa tilassa yhtä aikaa. Työtehtävien huolellisella aikataulutuksella vähennetään edelleen ihmiskohtaamisia.

Vinkit koronan leviämisen ehkäisyyn huoltoseisokin aikana:

 • Tutki mahdollisuus osittaiseen huoltoseisokkiin
 • Porrasta työhöntuloaikoja ja työlupien noutoa ruuhkien välttämiseksi
 • Vältä työlupien noudon ja ruokailujen järjestämistä ahtaissa sisätiloissa
 • Aikatauluta ruokailut porrastaen, jotta vähemmän ihmisiä on ruokailutilassa samaan aikaan
 • Aikatauluta huoltoseisokin aikana tehtävät huoltotoimet huolellisesti, jotta kohtaamisia syntyy mahdollisimman vähän

Näillä keinoilla tehostat seisokin aikana tehtäviä huoltotoimia

Huolehtimalla ennakkohuolloista riittävän usein vähennetään huoltoseisokin aikana tarvittavia toimenpiteitä. Seisokin aikana tehtäviä toimia huolellisesti suunnittelemalla parannetaan paitsi työturvallisuutta, nopeutetaan myös huolto- ja puhdistustoimia. Tehtaan nopeasti takaisin käyntiin saaminen ja tuotannon jatkuminen normaalisti kampittaa tuotantokatkoksesta koituvia kustannuksia.

Erityisesti suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon, miten eri työvaiheet aikataulutetaan. Yhdenkin laitteen huoltotoimissa on monta liikkuvaa osaa – ensin laite tai linjasto pitää tehtaan operaattorin toimesta sammuttaa ja tehdä turvalliseksi, jotta huoltotoimet voidaan suorittaa, ja sen jälkeen kone tyhjennetään, pestään ja huolletaan. Mitä enemmän tähän osallistuu eri toimijoita, sitä huolellisemmin suunnittelutyö kannattaa tehdä, jotta työaikaa ei kulu edellisen työvaiheen valmistumisen odotteluun.

Tehtaan huoltoseisokin ajankäyttöä voidaan edelleen tehostaa huolehtimalla, että tehtaan omat resurssit riittävät hoitamaan operaattorien tehtävät sekä työluvat ja huoltotoimet pääsevät alkamaan nopeasti. Tämä tuo myös kustannussäästöjä, kun työn aloittamisen odotusaikaa voidaan lyhentää.

Myös huoltoseisokin ennakkovalmistelu nopeuttaa töihin pääsyä. Jos huolto kohdistuu esimerkiksi hankalasti saavutettaviin kriittisiin putkilinjoihin, asentamalla jo ennakolta imu- tai vesipaineletkut paikoilleen päästään huoltotöihin käsiksi nopeammin.

Näin tehostat huoltoseisokkia:

 • Ennakkovalmistele huoltoseisokin aikana tehtävät työt
 • Porrasta työlupien nouto
 • Huolehdi riittävistä resursseista työlupien saamiseksi nopeasti
 • Aikatauluta työvaiheet huolellisesti niin, että työaikaa ei kulu odotteluun

Tutustu ratkaisuihimme teollisuusyrityksille

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.