Siirry sisältöön

Artikkeli

Työperäisen maahanmuuton hanke mahdollisti työpaikan yli 50 filippiiniläiselle

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Työperäisen maahanmuuton hanke mahdollisti työpaikan yli 50 filippiiniläiselle</span>

Työvoiman saatavuus ja pysyvyys ovat varsinkin palvelualoilla keskeisiä haasteita. L&T:llä haasteet kohdistuvat erityisesti siivoustyöhön. L&T käynnisti keväällä 2023 hankkeen, jonka tavoitteena oli palkata työntekijöitä siivoustehtäviin Filippiineiltä. Hankkeen avulla on työllistetty vuoden 2023 aikana jo yli 50 filippiiniläistä.   


”Suomessa työperäisen maahanmuuton rooli on erityisen merkittävä aloilla, joilla vaihtuvuus on suurta ja työvoiman saaminen haasteellista, kuten juuri siivousalalla. Suomalaisille siivous on usein työtä, jota tehdään pätkissä tai tietyssä elämänvaiheessa. Hankkeen avulla pyrimme saamaan L&T:n siivouspalveluihin sitoutunutta ja pitkäaikaista työvoimaa”, kertoo L&T:n kiinteistöpalvelujen henkilöstöjohtaja Jami Pohja.

L&T:llä on selvitetty jo pitkään työperäisen maahanmuuton mahdollisuuksia ja riskejä osana sosiaalisen vastuun kehittämistä, ja sen eteen on tehty perustavaa ja kattavaa pohjatyötä ennen hankkeen aloittamista.

Hanketta varten tuli esimerkiksi löytää sopiva yhteistyökumppani, joka huolehtisi palkattavien henkilöiden kotouttamisesta Suomeen.

”Meille oli tärkeää löytää kumppani, johon voimme luottaa ja jonka toiminta noudattaa eettisiä tarkoitusperiä. Alalla on valitettavan paljon toimijoita, jotka perivät niin sanottuja kynnysrahoja Suomeen työllistettäviltä henkilöiltä. Mediassakin on ollut esillä tapauksia, joissa työvoimaa on hankittu kyseenalaisin menetelmin. Emme halunneet ottaa mitään riskiä tämän suhteen”, kertoo L&T:llä työllistämishankkeista vastaava HR-projektipäällikkö Terhi Raisio.

Monimuotoinen työyhteisö 8 - 2352x1568 - Vastuullisuus
Suomessa työperäisen maahanmuuton rooli on erityisen merkittävä aloilla, joilla vaihtuvuus on suurta ja työvoiman saaminen haasteellista, kuten juuri siivousalalla. Suomalaisille siivous on usein työtä, jota tehdään pätkissä tai tietyssä elämänvaiheessa. Hankkeen avulla pyrimme saamaan L&T:n siivouspalveluihin sitoutunutta ja pitkäaikaista työvoimaa.
Jami Pohja HR-johtaja, kiinteistöpalvelut Lassila & Tikanoja

Kokoaikaiset, toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset

Vaikka poikkeamia ei löytynyt, nousi haastatteluissa muutamia hyviä kehitysehdotuksia vastaisuuden varalle.

”Työntekijät esimerkiksi toivoivat, että olisivat päässeet nopeammin työhön kiinni Suomeen tultuaan. Tämä huomioitiin jo ensimmäisen ryhmän saapuessa maaliskuussa, mutta olemme tehneet myös lisää toimenpiteitä sen eteen, että työn aloitus onnistuisi mahdollisimman ripeästi”, Raisio kertoo.

Tarkastelussa nousi esiin myös uralla eteneminen sekä perheen yhdistäminen. Raision mukaan filippiiniläiset ovat olleet kiinnostuneita urakehityksestä ja vaativimmista työtehtävistä.

"On hienoa, että työntekijöillämme on motivaatiota kehittyä työssään ja haluamme ehdottomasti kannustaa heitä tässä asiassa. Otimme urapolkuasian esiin heti seuraavissa kehityskeskusteluissa tarkastelun jälkeen.  Myös perheen yhdistäminen on meillä vahvana kehityskohteena, sillä se parantaa työntekijöiden kotoutumista Suomeen", Raisio kertoo. 

Raision mukaan kaikille Filippiineiltä tulleille tehtiin kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Filippiiniläiset ovat myös olleet innokkaita oppimaan suomen kieltä, ja tähän tartuttiin kartoittamalla erilaisia kielikoulutusvaihtoehtoja. Näillä näkymin kielikoulutukset alkavat vuoden 2024 alkupuolella. Kurssi toteutetaan Työpaikkasuomi-koulutuksena.

Tällä hetkellä filippiiniläiset työskentelevät pääasiassa siivoustehtävissä toimisto- ja kauppakohteissa pääkaupunkiseudun ja Päijät-Hämeen alueen asiakkuuksissa.

”Pieniä haasteitakin meillä on ollut, mutta niistä on opittu. Esimerkiksi haja-asutusalueilla kohteesta toiseen siirtyminen on osoittautunut hankalaksi niille työntekijöille, joilla ei ole ajokorttia. Tähän olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja kohdesuunnittelun avulla ja pohtimalla tarkemmin, millaisiin kaupunkeihin työntekijät on järkevä sijoittaa”, Raisio kertoo.

Kaiken kaikkiaan hanke on ollut erittäin positiivinen kokemus ja rekrytoinnit onnistuneita. On mahtavaa huomata, miten olemme onnistuneet rikkomaan ennakkoluuloja ja näyttämään, että työperäinen maahanmuutto voi onnistuessaan tuoda hyötyjä kaikille osapuolille: työtä tarvitsevat pääsevät töihin, asiakas saa tiloihinsa motivoinutta ja oma-aloitteista työvoimaa ja me saamme pitkäaikaisia ja sitoutuneita työntekijöitä.

Terhi Raisio | HR-projektipäällikkö, kiinteistöpalvelut | Lassila & Tikanoja


Hyvää palautetta asiakkailta

Usealle työntekijälle on hyvän työnjäljen ansiosta pystytty tarjoamaan jo vaativampia työtehtäviä esimerkiksi elintarvikehygieniasta, mikä tarkoittaa myös palkkatason nousua. 

Myös asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta sekä työn jäljestä että henkilöiden työasenteesta.

”Kaiken kaikkiaan hanke on ollut erittäin positiivinen kokemus ja rekrytoinnit onnistuneita. On mahtavaa huomata, miten olemme onnistuneet rikkomaan ennakkoluuloja ja näyttämään, että työperäinen maahanmuutto voi onnistuessaan tuoda hyötyjä kaikille osapuolille: työtä tarvitsevat pääsevät töihin, asiakas saa tiloihinsa motivoinutta ja oma-aloitteista työvoimaa ja me saamme pitkäaikaisia ja sitoutuneita työntekijöitä”, Raisio sanoo.

Vuoden aikana palkatuista filippiiniläisistä vain yksi on halunnut palata takaisin kotimaahansa. Muut ovat kotiutuneet Suomeen hyvin. Kokemusten perusteella Raisio uskoo, että projektista tulee kiinteä osa L&T:n työperäisen maahanmuuton edistämistyötä.

”Tämän vuoden aikana olemme työllistäneet noin 50 työntekijää Filippiineiltä ja ensi vuoden suunnitelmia tehdään parhaillaan. Tämä vuosi on ollut meille kaikille opettelua, mutta nyt meillä alkaa olla hyvät toimintamallit, joita noudattamalla pystymme tarjoamaan Suomeen muuttaville työntekijöille parhaan mahdollisen työympäristön ja sitä kautta vastaamaan myös alan saatavuushaasteisiin”, Raisio sanoo.

 

Monimuotoinen työyhteisö rikastaa

L&T:llä monimuotoisuuden edistäminen työyhteisössä on tärkeä osa yrityksen sosiaalista vastuuta. Tutkimuksetkin osoittavat, että monimuotoisuus työyhteisössä lisää yrityksen sisäistä ongelmanratkaisukykyä, innovatiivisuutta sekä kykyä palvella asiakkaita paremmin.

L&T:llä työskentelee ihmisiä monista eri kulttuuritaustoista ja jopa 90 eri kansalaisuudesta. Yrityksen tavoitteena on tarjota työtä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. Maahanmuuttajien lisäksi L&T työllistää muun muassa ihmiskaupan uhreja, syrjäytymisvaarassa olevia sekä osatyökykyisiä.

”Haluamme, että meille kuka vain voi tulla töihin taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta. Työtehtävämme ovat usein sellaisia, joissa asenteella on ratkaiseva merkitys. Kaiken muun me voimme opettaa”, Pohja sanoo.

 

Monimuotoinen työyhteisö 9 - 2352x1568 - Vastuullisuus
Työtehtävämme ovat usein sellaisia, joissa asenteella on ratkaiseva merkitys. Kaiken muun me voimme opettaa.
Jami Pohja HR-johtaja, kiinteistöpalvelut Lassila & Tikanoja
Filippiiniläiset_Abigael

Pidän Suomen luonnosta

"Tulin Suomeen maaliskuussa 2023 muiden Filippiineiltä rekrytoitujen kanssa. Kylmyys oli aluksi pieni shokki, mutta nyt olen jo tottunut. Tällä hetkellä työskentelen Lahdessa päivittäistavarakaupassa siivoten myymälätiloja, varastoja, WC-tiloja ja toimistotiloja.

Lisäksi siivoan mökkejä läheisessä lomakylässä. Parasta työssäni ovat kivat työkaverit ja asiakkaat. Olen myös oppinut paljon uutta, kuten ajamaan siivouskonetta. Se on tällä hetkellä lempityötehtäväni.

Parasta Suomessa on mielestäni luonto. Minusta on mukavaa samoilla metsässä ja kerätä marjoja, kuten mustikoita. Kotona Filippiineillä minulla on 15-vuotias poika. Hän asuu nyt vanhempieni luona ja pidämme päivittäin yhteyttä Messengerissä. Tykkään asua Suomessa ja toivon, että jossain vaiheessa saan myös poikani tänne."

ABIGAEL FERNANDEZ, siivooja, Lassila & Tikanoja

Filippiiniläiset_Hazel 1x1

Parasta työssäni on työkaverit

"Hain Lassila & Tikanojalle töihin nähtyäni heidän työnhakuilmoituksensa Facebookissa. Halusin hyödyntää tilaisuuden, sillä minulle on tärkeää haastaa itseäni ja oppia uusia asioita. Tulin Suomeen maaliskuussa 2023.

Siivoustyö oli minulle ennestään tuttua, sillä olen työskennellyt Filippiineillä hotelli- ja ravintola-alalla siivous- ja taloudenhoitotehtävissä. Tällä hetkellä siivoan Lahdessa päivittäistavarakaupassa. Pidän erityisesti vihannesosaston siivoamisesta, koska siellä on paljon ihmisiä ja vilkasta.

Työssäni parasta ovat mahtava työporukka, hyvä tiimihenki ja kiva esihenkilö. Vapaa-aikaa vietän muiden Filippiineiltä tulleiden ystävieni kanssa. Yökyläilemme toistemme luona, teemme ruokaa ja käymme luonnossa liikkumassa. Filippiineillä minulla on 4-vuotias tytär, josta vanhempani ja sukulaiseni pitävät tällä hetkellä hyvää huolta."

HAZEL PAMINTUAN, siivooja, Lassila & Tikanoja

 

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.