Siirry sisältöön

Vinkki

Tunnetko työturvallisuuden mittarit?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tunnetko työturvallisuuden mittarit?</span>

Selkeät mittarit ohjaavat työturvallisuuden onnistumista. Näin varmistetaan tavoitteellinen kehitystyö työtapaturmien vähentämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi.

Työtapaturmia voidaan vähentää erilaisin keinoin. Työturvallisuuden parantamiseen kannattaakin panostaa – työpaikalla tapahtuvista tapaturmista koituu kallis lasku niin yksilöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnalle.

Tavoitteellisuus on keskeistä tapaturmien vähentämisessä, ja sen avulla varmistetaan askeleet kohti parempaa työturvallisuutta. Selkeillä mittareilla kehitystä voidaan seurata järjestelmällisesti.

Kun mittareita valitaan, tärkeää on, että niitä sovelletaan koko työpaikan laajuisesti, kaikissa toimipisteissä samalla tavalla. Tärkeää on myös seurata kehitystä ajan mittaan – älä siis vaihda mittareita.

Minkälaisia mittareita työturvallisuuden mittaamisessa tulisi käyttää, jotta seurataan oikeita asioita?

1. Suomessa yleisin mittari

Yleisin Suomessa käytetty mittari on tapaturmien taajuus eli LTA (lost time accidents) suhteessa miljoonaan työtuntiin. Tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä.

Vuotta 2023 koskevien tilastojen mukaan Suomessa tapaturmataajuus on noin 25,9. L&T:n LTA-luku oli 14 vuonna 2023, millä tasolla se on pysytellyt viimeiset vuodet.

L&Tn turvallisuuskehitys 2006-2023

2. Kansainvälinen TRIF-mittari

Kansainvälisesti käytetympi mittari on TRIF (total recordable incident frequency). Tämä mittari ottaa huomioon myös tapaturmat, jotka vaativat esimerkiksi käynnin ensiavussa, mutta eivät aiheuta poissaoloa työstä. Mittari kertoo tapaturmien määrän suhteutettuna tehtyihin työtunteihin.

L&T:llä olemme onnistuneet laskemaan TRIF-lukua vuoden 2006 vajaasta 100:sta 23:een.

3. Ennakoiva työturvallisuusmittari

Ennakoivat työturvallisuusmittarit ottavat huomioon myös työturvallisuuden eteen tehdyn työn ja niiden avulla tarkkaillaan työturvallisuusjärjestelmän vaatimusten mukaisuutta sekä turvallisuusjohtamisen ja työympäristön tasoa.

Hyvän työturvallisuustoiminnan merkkejä ovat vaaratilanteista ilmoittaminen, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, turvallisuuskoulutus, turvallisuuskierrokset eli safety walkit, hyvä järjestys ja siisteys, jatkuva parantaminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen.

L&T:llä ennakoivan työturvallisuustoiminnan toteutumista seurataan niin työntekijä-, yksikkö- kuin koko yrityksenkin tasolla. Ennakoivaan työturvallisuustoimintaan kuuluvat tavoitteet niin yksilö- kuin yksikkötasolla osallistumisesta turvallisuustuokioihin, riskeistä ja epäkohdista ilmoittamiseen sekä turvallisuushavaintojen tekemiseen safety walkeilla.

Juoksuvauhtimittarilla seurataan tavoitteiden toteutumista kuukausitasolla, ja varmistetaan, että kaikki ovat sitoutuneet ennakoivaan työturvallisuustoimintaan tasaisesti läpi vuoden.

Myös ennakoivan toiminnan osallistumisaktiivisuutta seurataan henkilötasolla mittaamalla osallistumista turvallisuustuokioihin ja safety walkeihin. L&T:n ennakoivan toiminnan laatumittari mittaa safety walkeilla tehtyjen havaintojen määrää ja laatua sekä kirjattujen turvallisuushavaintojen määrää ja laatua.

Turvallisuushavainnot tehdään kännykkäsovellukseen, jonka avulla varmistetaan myös havaintojen tekemisen aktiviisuus. Automaatiota hyödynnetään myös tavoitteiden seurannassa – mikäli tavoitteet jäävät saavuttamatta, muistutetaan siitä automaattisesti sovelluksen avulla.

Ennakointi ja seuranta onkin ollut isossa roolissa työtapaturmien merkittävässä vähenemisessä L&T:llä. Tapaturmat ovat vähentyneet sitä mukaa, kun ennakoivat toimenpiteet ja havainnot ovat lisääntyneet.

Turvallisuushavaintoja, safety walkeja, turvallisuustuokioita ja riskien arviointeja tehtiin vuonna 2023 koko L&T:n tasolla noin 100 000 kappaletta.

Lue lisää työturvallisuuden kehittämisestä Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivulta - ja katso myös kokonaisratkaisut tehdasalueille -kokonaisuutemme teollisuusyrityksille.

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.