Siirry sisältöön

Vinkki

Työturvallisuus on kaikkien asia – ja jokapäiväistä jatkuvaa työtä

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Työturvallisuus on kaikkien asia – ja jokapäiväistä jatkuvaa työtä</span>

L&T:n jätehuolto- ja kierrätyspalveluissa on tehty pitkälti toistakymmentä vuotta määrätietoista työtä henkilöstön työturvallisuuden eteen. Turvallisuus on L&T:llä yhteinen asia ja tavoitteena on aina nolla työtapaturmaa – joka päivä, kelissä kuin kelissä.

Arjen turvallisuustyö kuuluu L&T:llä jokaiselle ja sitä tehdään joka päivä jokaisen työtehtävän roolin mukaan. Turvallisuutta edistetään itsenäisesti, tiimeissä sekä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

L&T:llä jäteautonkuljettajien työturvallisuutta parannetaan kattavilla suojavarusteilla ja talvella esimerkiksi vakiovarusteena olevilla nastakengillä . Myös muiden ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden avulla turvallisuuden riskit huomioidaan ja kehitystarpeet huomioidaan ennen työn aloittamista. Ennakoivien toimenpiteiden avulla voidaan ehkäistä vaaratilanteita ja tapaturmia merkittävällä tavalla.

Jäteautonkuljettajat tekevät arjessa havaitsemistaan turvallisuusriskeistä vuosittain tuhansia turvallisuushavaintoja. Havainnot kirjataan ylös mobiililaitteella käytettävään Toyme-turvallisuusjärjestelmään. Tyypillinen turvallisuushavainto on esimerkiksi kynnys astian kuljetusreitillä tai huonokuntoinen tai kokonaan puuttuva luiska.

Talviaikaan myös talvikunnossapidon puutteiden aiheuttamat turvallisuusriskit kirjataan samaan mobiilijärjestelmään, josta ne näkyvät työkavereille ja etenevät kootusti yhtä kanavaa pitkin myös esimiehille tiedoksi ja käytännön toimenpiteiksi.

LT jäteautonkuljettajan talvivarusteet suojakengät

Riskit syyniin ja korjaavat toimenpiteet käyntiin

Esimiesten tehtävänä on niin ikään tehdä havaintoja, mutta laittaa myös korjaavia toimenpiteitä käyntiin.

- Kuljettajat ovat usein jo työturvallisuusilmoitusta tehdessään miettineet, miten kyseisen riskin voi jatkossa välttää tai kokonaan ratkaista. Hyvin usein korjaavan toimenpiteen toteutus edellyttää toimintaa myös asiakkaidemme puolelta, joten keskusteluyhteys asiakkaaseen on myös turvallisuuden kannalta tärkeää, Kajander kertoo.

L&T:llä esimiehet tekevät säännöllisesti myös kohde-, reitti- ja kalustokohtaisia riskienarviointeja sekä SafetyWalk-havainnointikierroksia. Vuositasolla tuhansissa arvioinneissa arvioidaan niin kaluston, asiakaskohteiden kuin käytännön työnteon turvallisuutta. Tarvittaessa näiden perusteella otetaan toteutukseen lisää korjaavia toimenpiteitä, jotta työntekijöillä on aina mahdollisuus päästä terveenä kotiin työpäivän jälkeen.

Työturvallisuus on yhteistyötä niin L&T:n sisällä kuin asiakkaan kanssa

Jätehuollon yksiköiden viikoittaisissa työturvallisuustuokioissa käydään porukalla läpi kohteiden turvallisuushavaintoja sekä niiden edellyttämiä ja jo toteutuneita toimenpiteitä. Myös jos yksikössä sattuu tapaturma, se käsitellään yhteisessä erillisessä tuokiossa.

- Työturvallisuus on yhteispeliä, ja on tärkeää pysähtyä yhdessä säännöllisesti pohtimaan, millä keinoin tapaturmat ovat estettävissä. Näin tapaturmakierre voidaan katkaista heti alkuunsa, Kajander sanoo.

Jätepisteiden turvallisuuden kehittäminen kannattaa - ei pelkästään jätehuoltokumppanin vaan myös asiakkaan kannalta. Kun jätepisteen turvallisuutta kehitetään, paranee myös pistettä käyttävien asiakkaiden turvallisuus.

Turvallinen jätehuolto on pienestä kiinni Lassila Tikanoja

Pitkäjänteinen turvallisuustyö tuottaa toivottuja tuloksia

L&T:llä työturvallisuuden eteen tehty työ myös näkyy tilastoissa: turvallisuushavaintoja tehdään aktiivisesti ja niiden määrän kasvu korreloi vähentyneinä tapaturmina. Myös tehtyjen havaintojen, pidettyjen turvallisuustuokioiden sekä korjaavien toimenpiteiden määrää seurataan tarkasti.

Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta, ja esimerkiksi tapaturmataajuutta mittaava luku LTA (Lost Time Accidents), eli työpaikkatapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia vastaan oli ympäristöpalveluiden toimialalla 21 vuonna 2021. Tapaturmavakuutuskeskuksen vuoden 2020 tilastojen mukaan tapaturmataajuus oli suomalaisessa jätehuollossa keskimäärin 22,5.

LTA:n lisäksi L&T:llä seurataan myös toista työtapaturmien taajuuden mittaria, TRIFiä (Total Recordable Incident Frequency), jossa huomioidaan myös sellaiset tapaturmat, jotka vaativat esimerkiksi ensiapukäyntiä, mutta eivät aiheuta poissaoloa työstä. Tapaturmien määrä suhteutetaan tehtyihin työtunteihin samalla tavalla kuin LTA:ssa. TRIF on kansainvälisesti suosittu mittari, josta koko Suomen tasolla ei ole saatavilla dataa.

- Jätehuollon ja kierrätyksen toimialalla TRIF-luku on kymmenessä vuodessa onnistuttu pudottamaan 70:stä 27:ään. Tehty työ on siis kantanut hedelmää, mutta vielä on matka jäljellä, jotta jätehuollossa pääsemme tavoitteeseemme, nollaan tapaturmaan. Myös asiakkaamme voivat auttaa meitä onnistumaan tekemällä jätepisteellä pieniä turvallisuustekoja ja lisäämään näin jätepisteen turvallisuutta ja jätehuollon sujuvuutta, Kajander nyökkää.

Tutustu kierrätys- ja jätehuoltopalveluihimme

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.