Siirry sisältöön

Vinkki

Entistä kattavampi jätedata auttaa jätehuollon hallinnassa

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Entistä kattavampi jätedata auttaa jätehuollon hallinnassa</span>

Ympäristönetti on helppokäyttöinen työkalu jätehuollon johtamiseen , kehittämiseen ja raportointiin . Kehitämme palvelua jatkuvasti L&T:n jätehuollon asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen , ja n yt uuden päivityksen myötä Ympä ristönetti tarjoaa entistäkin monipuolisemmin tietoa jätehuollon kehittämisen tueksi .

" A lkuvuoden aikana olemme tuoneet Ympäristönettiin jopa neljä uutta, asiakkaiden toivomaa ja raportointia helpottavaa ominaisuutta. Niiden myötä palvelu on entistäkin käyttäjäystävällisempi ja ti etoja voi tarkastella aiempaa tarkemmall a tasoll a" , kertoo tuotespesialisti Roope Koitola L&T:n Ympäristöpalveluiden Digitaaliset kiertotalousratkaisut -tiimistä.

" Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaamme saavat jätehuollon datasta yhä enemmän irti ja että meillä on tarjota helppokäyttöinen ja koko ajan kehittyvä digi palvelu lukujen ymmärtämisen tueksi . Eikä kehitys siis suinkaan lopu tähän päivitykseen, vaan lisää asiakkaitamme hyödyttäviä toiminnallisuuksia on jo kehityspöydällä", Koitola jatkaa.

Tammi-helmikuun aikana Ympäristönettiin päivitet tiin seuraavat uudet ominaisuudet , joista jokainen helpottaa käyttäjän arkea ja tekee jätehuollon lu vu t läpinäkyväm miksi ja lukujen analysoinn in entistä kattavam maksi.

Vertaile kohteiden ja raporttikoosteiden tietoja

Uusi vertailu toiminto mahdollistaa omien kohteiden ja raporttikoosteiden vertailun valitulla ajanjaksolla. Näin esimerkiksi yrityksen eri toimipaikkojen jätehuollon lukujen v oi vertailla yhdellä silmäyksellä .

"Monet asiakkaamme haluavat selvittää, miten esimerkiksi eri toimipisteiden kierrätys- ja hyötykäyttöasteet eroavat toisistaan. Nyt näiden tietojen vertailu on helppoa, kun jopa kuuden toimipisteen tiedot saa kerralla samaan näkymään", Koitola kertoo.

Vertailussa on mahdollista tarkastella mm. jätehuollon avainlukuja sekä jätemääriä niin taulukossa kuin visuaalisina graafeina. Tiedot voi myös ladata pdf-muodossa omalle koneelle.

Tutki aiempaa reaaliaikaisempaa dataa

Tähän asti Ympäristönetistä on voinut tarkastella ainoastaan varmennettua laskutusdataa, ja tästä syystä kunkin kuukauden tiedot ovat tulleet Y mpäristönettiin vasta seuraavan kuun 16. päivä.

Nyt palvelussa voi klikata päälle ja tarkastella myös tilausdataan perustuvia jätteiden painotietoja - jo 2-7 päivää tehdyn tyhjennyksen jälkeen. Näin toteutuneita jätemääriä voi tarkastella jo kuluvan kuukauden aikana. Kustannukset päivittyvät edelleen vahvistetun laskutusdatan perusteella seuraavan kuun 16. päivä.

"Jätemäärätietojen saaminen palveluun aiempaa reaaliaikaisemmin on ollut asiakkaidemme puolelta todella toivottu ominaisuus . Teknisesti datan reaaliaikaistaminen vaati ison jumpan konepellin alla, mutta olemme erittäin tyytyväisiä, että pystymme viimein vastaamaan tähän kin toiveeseen", Koitola hymyilee .

Sukella jätejaetasolle Jätekertymät-taulukossa

Ympäristönetin etusivulta löytyvää Jätekertymät-taulukkoa on uudistettu siten, että jätejakeisiin voi nyt porautua vielä ylätason raportointinimikettä syvemmin. Esimerkiksi Vaaralliset jätteet -nimikkeen alta löy tyy nyt kaikki vaarallisten jätteiden eri jakeet , esim erkiksi paristot, liuotinjäte tai aerosolit, ja niiden tiedot erikseen jaoteltuina.

Aiemmin jätekertymien seuraaminen tarkan jätejaenimikkeen tasolla on ollut mahdollista ainoastaan erikseen ladattavan jätekirjanpidon kautta . N yt sama onnistuu siis suoraan palvelun etusivulta.

" Lisäksi tämän ominaisuuden tuominen suoraan käyttöliittymään mahdollistaa myös jätejakeista aiheutuvien kustannusten s eurannan tarkemmalla tasolla ja intuitiivisemmin. Aiemmin esimerkiksi kaikki vaaralliset jätteet niputtuivat yhteen, mutta uudistuksen myötä yksittäisiä jakeita , vaikkapa paristoja, aerosoleja tai liuotinjätteitä, pystyy tarkastelemaan erikseen" , Koitola selvittää.

Tarkastele kuormakohtaisia painoja

P uristimien ja vaihtolavojen kuormakohtaiset painot ovat nyt mukana Jätekertymät-taulukosta ladattavassa Excel-raportissa. Kuormakohtaiset painot löytyvät Excelistä omalta välilehdeltään, josta voi tarkastella kohteen yksittäisten puristimien ja vaihtolavojen tyhjennystilausten toteutuneita painoja.

"Kuormakohtaisten painojen seuranta mahdollistaa myös esimerkiksi p uristimen tyhjennysrytmin optimoinnin. Jos huomataan, että puristinta on tyhjennetty vajaana tai puristimen tyhjennys painot ovat laskenee t normaalia alhaisemm i ksi , voi puristimen tyhjenny s rytmiä olla syytä miettiä uudelleen . Harjaantunut käyttäjä voi myös tunnistaa luvuista katsomalla, milloin puristime n huol lon tilaaminen o n ajankohtai sta" , Koitola vinkk aa.

Uudet ominaisuudet löytyvät jo Ympäristöneti s t ä, eli nyky iset käyttäj ät pääsevät tutustumaa n niihin saman tien !

Tutustu Ympäristönetti-palveluun

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.