Siirry sisältöön

Vinkki

Ympäristövastuullinen siivous ilman kemikaaleja – vettä ja energiaa säästäen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ympäristövastuullinen siivous ilman kemikaaleja – vettä ja energiaa säästäen</span>

Siivousala työllistää Suomessa noin 50 000 henkilöä, joista L&T:n siivousammattilaisia on lähes 4 000. Siksi se, millä aineilla, välineillä, menetelmillä ja vastuullisuusajattelulla puhdasta jälkeä tehdään, on ratkaisevan tärkeää niin siivouksen laadun kuin ympäristökuormituksen kannalta. Tästä syystä me L&T:llä loimme Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman, jossa ympäristövastuulla on keskeinen rooli. Avainasemassa ovat kemikaalikuorman vähentäminen ja puhdistusaineiden kulutuksen minimointi. Näin kehitämme sekä oman että asiakkaamme toiminnan vastuullisuutta.

Oikein ajoitettu pintojen puhdistus on tärkeä osa terveellisen, turvallisen ja hyvinvoivan kiinteistön ylläpitoa. Siivouksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ei kuitenkaan käy kieltäminen: kuluu energiaa, vettä ja kemikaaleja, syntyy jätteitä ja jätevesiä sekä kemikaalipäästöjä ja energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä jne. Lisäksi siivouskohteiden välillä kuljettaessa syntyy liikennepäästöjä. Kaikkeen tähän, ja paljon muuhunkin L&T:n siivouspalvelut pystyy nyt vaikuttamaan päivittäin Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman kautta. Siivouksen ympäristövastuun kanssa käsi kädessä kulkevat myös toiminnan sosiaalinen ja laadullinen kestävyys. Tavoite on kova: maailman vastuullisin siivous.

Siivouksen hiilijalanjälkeä pienentämällä petrataan myös asiakkaan toiminnan vastuullisuutta

Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelmassa kehitetään ja testataan jatkuvasti uusia siivousmenetelmiä, -koneita, -välineitä ja -aineita, joilla pystytään konkreettisesti pienentämään siivouksen hiilijalanjälkeä asiakaskohteissa. Modernit, yhdenmukaiset ja tehokkaat siivoustavat ovat jopa täysin kemikaalittomia, ja ne vähentävät mm. energian ja veden kulutusta sekä jätteen ja jätevesien määrää.

Hyvätkään konstit eivät kuitenkaan toimi, ellei niitä noudateta tai niiden merkitystä ymmärretä. Siksi L&T:n Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelmaan kuuluu laaja vastuullisuuskoulutus, jonka suoritettuaan L&T:n siivoojat ja esimiehet ymmärtävät, mistä siivouksen vastuullisuudessa on kyse ja miten oma työpanos siihen vaikuttaa. Näin myös oman työn merkityksellisyys lisääntyy.

”Vastuullisuuspassin suorittanut siivooja pystyy vähentämään työssään myös asiakkaan toiminnan ympäristövaikutuksia, esimerkiksi ratkomalla kierrätyksen haasteita asiakkaan kiinteistössä. Se on merkittävä etu, sillä jätteenlajittelun ongelmat voivat aiheuttaa kiinteistölle suuria kuluja. Onneksi meillä on paljon hyvää ympäristötietoutta”, sanoo L&T:n siivous- ja tukipalvelujen liiketoimintajohtaja Erja Heiskanen .

L&T:n siivouspalvelujen uudet asiakaskohteet otetaan pääsääntöisesti suoraan Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman piiriin, ja nykyisiä kohteita auditoidaan kehitysohjelman mukaisiksi jatkuvalla tahdilla. Mukana on jo lähes 300 asiakaskohdetta. ”Monille asiakkaillemme toiminnan vastuullisuus ja ympäristönäkökulma ovat tärkeitä. Kun molemmat osapuolet ovat saman asian takana, ollaan win-win-tilanteessa. Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelma on merkittävä satsaus koko alan vastuullisuuteen, ja samalla vahva investointi asiakkuuksiin ja työntekijöihin”, Heiskanen jatkaa.

ympäristöystävällinen siivousmenetelmä twister

Tehokasta puhtautta uudistetuilla ja testatuilla menetelmillä sekä moderneilla välineillä

Jotta uusien, modernien siivousmenetelmien, -koneiden, -välineiden ja -aineiden käyttöönotto sujuisi mutkattomasti ja jotta L&T voi taata siivouksen tehokkuuden ja laadun, Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman objektiivinen menetelmä- ja tuoteraati tekee jatkuvaa pilotointia, testausta ja valintaa. Asiantuntijaraati huomioi kaikissa valinnoissa ympäristömyötäisyyden, turvallisuuden ja tarpeenmukaisuuden. Tärkeimpiä edistysaskeleita on otettu siivouksen kemikaalittomuudessa sekä veden ja energian säästössä.

”Pintojen ylläpitosiivous ja lattioiden hoito onnistuu hygieenisesti, täysin ilman kemikaaleja, niin kouluissa kuin vaikkapa korkeaa hygieniaa vaativalla kaupan palvelutiskillä . Se on parempi ratkaisu myös kiinteistön sisäilman kannalta. Kun sisäilmassa ei ole kemikaalien hajua, tilat ovat turvallisemmat ja viihtyisämmät myös kiinteistön käyttäjille. Samalla myös siivoojamme työturvallisuus paranee, eikä hänen tarvitse käsitellä kemikaaliliuoksia. Energiansäästöä puolestaan saadaan siivousvälineiden matalalämpöpesun kautta sekä ottamalla käyttöön uudet energiatehokkaat koneet tai robotit, jotka optimoivat energiankulutuksensa”, kertoo L&T:n kehityspäällikkö Paula Silvennoinen.


ympäristöystävällinen siivousmenetelmä twister timanttilaikka

Hyviä tuloksia kemikaalittomasta siivouksesta on saatu jo lukuisissa asiakaskohteissa, joissa L&T:n asiantuntijat ovat tehneet kehitystyötä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaamme Tuusulan kunnan kanssa on kemikaaleja lähdetty vähentämään asteittain niin, että lattianpesussa käytettävät kemikaalit on korvattu Twister-timanttilaikoilla . Toinen hyvä esimerkki on espoolainen Meritorin koulu, jossa puhdistetaan lattioiden lisäksi muutkin pinnat kemikaalittomasti, ultrapuhtaalla vedellä , saniteettitiloja lukuun ottamatta”, Silvennoinen kertoo.

ympäristöystävällinen siivousmenetelmä ultrapuhdas vesi

Uusilla siivoustavoilla L&T on onnistunut vähentämään myös siivouskohteiden veden kulutusta ja parantamaan siivouksen kustannustehokkuutta. ”Olemme laskeneet, että esimerkiksi kaupan palvelutiskin tiskauksessa voidaan vuodessa säästää noin 55 000 litraa vettä. Uusilla työtavoilla sekä yhtenäisillä ja yksinkertaisemmilla siivousmenetelmillä on puolestaan onnistuttu säästämään yksittäisen siivoojan työaikaa esivalmistelujen ja jälkitöiden osalta jopa 48 %. Silloin siivooja ehtii hoitaa varsinaisen siivoustyön laadukkaammin ja työ on mielekkäämpää”, Silvennoinen havainnollistaa.

Siivousta sinne, missä sitä tarvitaan – moderni teknologia auttaa siivoamaan tarpeenmukaisesti ja optimoidusti

Uusinta teknologiaa hyödynnetään L&T:n siivouskohteissa jo nyt, aina, kun se on asiakkaan ja kohteen kannalta tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. Ohjelmoitavista lattianpesuroboteista on tullut myös tärkeä vastuullisuudesta kertova imagotekijä monille asiakkaillemme.

Vastuullisuuden edelläkävijänä L&T pilotoi myös parhaillaan sensoriteknologian hyödyntämistä siivouksessa. Niin sanottu dataohjattu siivous on vastikään otettu käyttöön useammassa asiakaskohteessa. Dataohjatussa siivouksessa toimitiloihin asennetut sensorit näyttävät siivoojan mobiililaitteella, mitkä tilat ovat käytössä ja mikä on niiden siisteysaste.

”Muutos perinteisestä, palvelukuvauksen mukaisesta siivouksesta tarvepohjaiseen, dataan perustuvaan siivoukseen on suuri kehitysaskel kohti vastuullisempaa siivousta. Työ on tarkoituksenmukaisempaa ja tehokkaampaa, kun siivoja on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä työaikaa, vettä, välineitä ja energiaa hukata turhaan työhön, kuten käyttämättömän WC:n tai neuvotteluhuoneen siivoamiseen, Heiskanen selventää.

Robotiikkaa käytetään tällä hetkellä eniten L&T:n kaupan alan siivouskohteissa, kuten isoissa marketeissa, joissa on tuhansien neliöiden lattia-alat. Testejä robotiikan hyödyntämiseksi myös muilla aloilla on parhaillaan käynnissä muun muassa L&T:n teollisuusasiakkaiden kohteissa. Oli käyttökohde mikä hyvänsä, robotti ja siivooja ovat hyvä tiimi: robotti optimoi veden ja energiankulutuksen kierrättämällä ja suodattamalla vettä, ja tukee siivoojaa tämän työssä.

”Kun siivooja laittaa robotin ajamaan suurta alaa, tai lähettää sen huonolla kelillä siivoamaan kiinteistön sisääntuloaulan vaikka 10 kertaa päivässä, hän voi itse keskittyä siivouksen kriittisiin kohteisiin, mikä parantaa sekä siivouksen laatua että kustannustehokkuutta”, kertoo L&T:n siivouspalveluiden kehityspäällikkö Elina Hälikkä robotin ja siivoojan yhteistyöstä.

siivousrobotti

Todennettua kehitystä ­– siivouksen ympäristövastuulla on mittaristo

Kun tavoitteena on maailman vastuullisin siivous, kehitystä pitää voida mitata, jotta vastuullisuuden parantaminen ei jää sormituntuman varaan. L&T:n suunta pysyy selkeänä Siivouksen vastuullisuusindeksin (SVI) ansioista. ”Siivouksen vastuullisuusindeksi on kokonaisvaltainen mittari, joka on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja oman henkilökuntamme kanssa. Sen avulla tiedämme, missä mennään nyt ja mihin tavoitteemme on asetettu. Vastuullisuusohjelman tuloksia on kutsuttu valvomaan ja kehittämään erillinen henkilöstöstä, asiakkaista ja järjestösektorista koostuva ohjausryhmä”, Heiskanen kertoo.

Siivouksen ympäristökuormituksen mittareihin kuuluvat ympäristömerkittyjen aineiden osuus, siivousaineiden kulutus, työntekijöiden siirtymät kohteiden välillä, robottien ajotunnit sekä jätesäkkien ja roskapussien käyttömäärät. L&T:n asiakkaiden on mahdollista liittää indeksin mittareita myös omiin vastuullisuusmittaristoihinsa ja seurata siten vastuullisuustavoitteidensa kehittymistä.

Vaikka korona-aika on hidastanut esimerkiksi roskapussien ja jätesäkkien vähentämistahtia, myönteinen kehitys näkyy mittareissa selkeästi. ”Robottien ajotunnit ovat jo nyt ylittäneet 5 000 ajotunnin tavoitteen ja kymmenkertaistuneet aloitusvuodesta 2019. Myös siivouskohteiden välillä kulkemiseen käytettyä aikaa on saatu johdonmukaisesti supistettua suunnittelemalla reitit ja työjärjestelyt fiksummin. Yksi osoitus Lean-ajattelustamme on sekin, että siivoustuotteiden määrää pudotetaan tänä vuonna 300 tuotteella, summaa Heiskanen.

Siivouksen vastuullisuutta kehitetään Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman piiriin otetuissa asiakkuuksissa jatkuvasti. Monet ympäristöhyödyt toteutuvat sitä kautta, että siivoojan työ muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi, turvallisemmaksi ja mielekkäämmäksi. “Kehitysohjelmalla pystymme myös vastaamaan alan isoon haasteeseen, eli työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden ongelmiin. Kun siivoojan työ muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi ja oman työn suunnittelu helpottuu uudistettujen siivoustapojen myötä, tyytyväinen työntekijä pysyy työssään ja tekee parempaa ja laadukkaampaa jälkeä, kiteyttää L&T:n siivous- ja tukipalvelujen toimialajohtaja Erja Heiskanen.

Tutustu Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelmaan ja ota yhteyttä

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.