Siirry sisältöön

Asiakastiedote

Henkilötietojen käsittely EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta käsin

  • 1 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj haluaa kehittää tietohallinnon toimintamalliaan parantaakseen liiketoimintojen kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia. Tämän tueksi L&T solmi yhteistyösopimuksen Tiedon kanssa toukokuussa 2019 koskien tietohallintopalveluiden osittaista ulkoistusta. Yhteistyösopimukseen kuuluvia palveluita ovat infrapalvelut (tukipalvelut, palvelinpalvelut, laitteiden elinkaaripalvelut), sovellusten ylläpito ja pienkehitys. Palvelut siirtyvät vaiheittain Tiedon vastuulle.

L&T rekisterinpitäjänä käsittelee mahdollisuuksien mukaan henkilötietoja itse, mutta käyttää apunaan myös erilaisia palveluntuottajia. L&T pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä.

L&T:n palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta käsin. Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Yhdysvalloista tai Intiasta käsin. Näistä tietojen siirroista on tehty palvelutoimittajien kanssa sopimukset noudattaen Privacy Shield -järjestelyä ja EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Privacy Shield -järjestelyyn voit tutustua osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN ja mallisopimuslausekkeisiin osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Lisätietoja: Petri Ojala, tietohallintojohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj, 040 546 3626, petri.ojala@lassila-tikanoja.fi