Siirry sisältöön

Asiakastiedote

Kelirikko vaikuttaa jätekuljetuksiin

  • 1 minuutin lukuaika

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Yleisellä painorajoitetulla tiellä saa kiellosta huolimatta ajaa esimerkiksi jäteautolla, mutta painorajoitetulla yksityistiellä jäteautolla ajo ei ole sallittua ilman poikkeusta.

Yleisellä tiellä painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia, joita ovat hälytysajoneuvojen lisäksi myös esimerkiksi jätekuljetukset sekä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sako- ja umpikaivojen tyhjennykset.

Yksityistiellä olevaa painorajoitusta tulee noudattaa, jos kyltissä ei ole erikseen mainintaa ”ei koske jäteautoa” tai vastaavaa. Asiakkaan kannattaakin laittaa painorajoituskyltin yhteyteen vastaava lisäkyltti. Tienpitäjä huolehtii itse lisäkyltin painorajoituskyltin yhteyteen.

Vaihtoehtona on, että asiakas siirtää kelirikkokaudella jäteastian toiseen paikkaan niin, ettei painorajoitetulle tielle ole tarvetta ajaa. Astian paikan vaihdosta tulee ilmoittaa L&T:n asiakaspalveluun. Myös painorajoituskauden päättyminen on ilmoitettava, jotta astiatyhjennykset lähtevät taas normaalisti käyntiin.

Jos astian sijaintipaikkaa ei ole mahdollista muuttaa, eikä painorajoitustielle ole lupaa ajaa, jää astia kelirikkokaudella tyhjentämättä.