Siirry sisältöön

Asiakastiedote

93 % L&T:n teollisuuspalveluiden asiakkaista tyytyväisiä

  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >93 % L&T:n teollisuuspalveluiden asiakkaista tyytyväisiä</span>

L&T:n Teollisuuspalvelut -toimialan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet usean vuoden ajan erinomaisia ja suunta on yhä nouseva. Tärkeä menestyksen osa-alue on se, ettei työturvallisuudesta tingitä ja luvatut asiat myös tehdään.

L&T:n Teollisuuspalvelut -toimialan asiakastyytyväisyyskysely kertoi jälleen hyviä uutisia: keväällä 2021 tehdyssä kyselyssä peräti 93 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä palveluun. Kyselyyn vastasi Teollisuuspalveluiden osalta 225 vastaajaa ja he antoivat yhteensä 300 arviota Teollisuuspalveluiden toiminnasta. L&T:n asiakkaat pääsevät muutaman kerran vuodessa antamaan palautetta L&T:n suoriutumisesta. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu säännöllisesti yli kymmenen vuotta ja tulokset ovat olleet nousujohteisia.

Teollisuuspalveluissa erityistä kiitosta saivat työturvallisuusasioiden hyvä hoitaminen, työntekijöiden palvelualttius sekä palveluiden sisällön vastaavuus sovitun kanssa. Nämä kolme asiaa ovat saaneet kiitosta myös menneinä vuosina ja pitkäjänteinen työ työturvallisuuden sekä asiakkaiden laadukkaan palvelemisen eteen kantavat hedelmää.

Korkea ammattitaito näkyy kasvaneina asiakkuuksina

Asiakastyytyväisyyden kasvaminen on näkynyt Teollisuuspalveluissa myös asiakkuuksien määrän kasvuna. Teollisuuspalvelut on saanut viimeisten kuuden kuukauden aikana vastuulleen uusia merkittäviä teollisuuskohteita.

- Etenkin L&T:n prosessipuhdistuspalvelut ovat saaneet paljon uutta vastuuta teollisuusasiakkaissamme. Tinkimätön turvallisuusasioihin paneutuminen ja korkea ammattitaito palveluiden tuottamisessa ovat valttikorttimme. On hienoa nähdä miten pitkäjänteinen työmme palkitaan, kertoo L&T:n Teollisuuspalveluiden asiakkuusjohtaja Rami Koskinen.

L&T:n Teollisuuspalvelut koostuu neljästä eri palvelulinjasta ja toimipaikkoja on lukuisia ympäri Suomea. Viemärihuolto on viemärijärjestelmien puhdistamista ja kuvaamista, prosessipuhdistus pitää teollisuuden prosessit puhtaana ja on merkittävässä roolissa esimerkiksi huoltoseisokin aikana. Vaarallisten jätteiden kierrätyspalvelut pitää huolen siitä, että asiakkaan ympäristölle haitalliset jätteet käsitellään ja kierrätetään turvallisesti. Ympäristörakentaminen taas huolehtii, että teollisuuden sivuvirroille, kuten tuhkalle tai pilaantuneille maa-aineksille löydetään hyötykäyttöä.

Yhteistä näille erilaisille palveluille on työturvallisuuden vakavasti ottamisen lisäksi se, että palveluita johdetaan valtakunnallisesti suhteellisen samalla tavalla.

- Yhtenäinen johtamismalli mahdollistaa korkean palvelun laadun valtakunnallisesti. Iso kiitos korkeasta asiakastyytyväisyydestä kuuluu meidän työntekijöille, jotka palvelut asiakkaillemme tuottavat, summaa Koskinen.

Menetelmäkehitys tukee työturvallisuuden parantamista

Työturvallisuus tulee Teollisuuspalveluissa aina ykkösenä. Jokaisella Teollisuuspalveluihin kuuluvalla henkilöllä on tavoitteet ennakoivien työturvallisuustoimien tekemiseen ja ennakoivan työturvallisuustoiminnan toteutumista seurataan niin työntekijä-, yksikkö- kuin koko yrityksenkin tasolla.

- Tavoitteenamme on aina nolla tapaturmaa, ei yhtään vähempää. Se on selkeä ohjenuora, jota toteutamme päivittäisessä arjessamme. Haluamme varmistaa, että kaikki työtehtävät hoidetaan turvallisesti. Toinen tärkeä asia meille on, että asiakkaidemme oma tuotanto pyörii ilman häiriöitä, Rami Koskinen sanoo.

L&T:llä tehdään aktiivisesti menetelmäkehitystä, jotta palvelut pystytään toteuttamaan turvallisemmin ja tehokkaammin. Hyvä esimerkki tästä on räjäytyspuhdistus, joka on Teollisuuspalveluiden oman kehitystyön tulosta. Modernille menetelmälle on myönnetty patentti. Räjäytyspuhdistus on tehokas ja turvallinen tapa puhdistaa erilaisia teollisuuden ja voimalaitosten kattiloita kuten sooda-, jäte- ja biokattiloita. Lisäksi menetelmä soveltuu sähkösuodattimien, siilojen ja savukaasukanavien puhdistamiseen.

Räjäytyspuhdistus tekee puhdistustyöstä entistä turvallisempaa, koska puhdistustyö pystytään tekemään pienestäkin reiästä ilman, että isoja huoltoluukkuja tarvitsee avata. Menetelmän iso etu on myös se, että räjäytyspuhdistus pystytään tekemään prosessia häiritsemättä ilman, että tuotantoa tarvitsee ajaa alas.

- Räjäytyspuhdistus on jälleen yksi osoitus Teollisuuspalveluissa meneillään olevasta hyvästä tekemisen meiningistä. Emme jää lepäilemään laakereillemme, vaan haluamme jatkuvasti parantaa tekemistämme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä turvallisemmin ja paremmin. Tässä porukassa on mahtava olla mukana, kiittelee Koskinen.

Voimmeko auttaa yritystäsi teollisuuden tukipalveluissa? Ota meihin yhteyttä »