Siirry sisältöön

Blogi

Kiertotalous rakennusalalla: nykytila ja tulevaisuus

Henrik Ojala | Ympäristömanageri
Henrik Ojala | Ympäristömanageri
  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kiertotalous rakennusalalla: nykytila ja tulevaisuus</span>

Rakennusala kuluttaa tunnetusti luonnonvaroja, ja rakentamisessa syntyy myös iso määrä jätettä. Kuinka kiertotalous on otettu tällä hetkellä käyttöön rakennusalalla? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia on edessä? Erityisesti rakennusalan kiertotalousratkaisuihin perehtynyt L&T:n ympäristömanageri Henrik Ojala pohtii tässä blogissa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Rakennusala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävässä luonnonvarojen käytössä niin Suomessa kuin globaalistikin. Rakennusala käyttää 32 prosenttia maailman luonnonvaroista ja tuottaa neljäsosan kaikesta syntyvästä kiinteästä jätteestä. Jos rakentamista jatketaan perinteisen lineaarisen mallin mukaisesti, näiden lukujen voidaan olettaa vain kasvavan, sillä väkiluvun kasvun ja elintason nousun myötä seuraavan 40 vuoden aikana pitäisi arvioiden mukaan rakentaa saman verran kuin mitä viimeisen 4000 vuoden aikana on rakennettu.

Kiertotalous on talousmalli, jonka keinoin pyritään kestävämpään talouskehitykseen. Se pyrkii vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, irtikytkemällä ympäristöpaineet talouskasvusta. Kiertotalouden ympäristövaikutuksia on tutkittu melko laajasti, koska juuri ympäristövaikutukset ovat avaintekijöitä kiertotalouden ja lineaarisen talousmallin välillä. Onkin selvää, että ympäristön näkökulmasta kiertotalous on ylivertainen vaihtoehto perinteiseen lineaariseen talousmalliin verrattuna. Jotta kiertotalous voisi täysin korvata lineaarisen mallin, tulee sen kuitenkin olla yrityksille myös taloudellisesta näkökulmasta kannattavampi vaihtoehto.

Rakennusala avainasemassa kiertotalouden toteutumisessa

Mallin kasvavasta suosiosta huolimatta kiertotalouden käyttöönotto rakennusalalla on kuitenkin vasta alussa. Kokonaisvaltaisesti kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi kiertotalouden mukaisten käytäntöjen jalkauttaminen rakennusalalle on avainasemassa.

Tutkin Jyväskylän yliopistolle Yritysten ympäristöjohtamisen oppiaineeseen tekemässäni maisterintutkielmassa Suomessa toimivien rakennusyritysten käyttöönottamia kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja sekä niiden taloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksessa haastattelin useita rakennusyrityksissä vastuullisuuden parissa työskenteleviä henkilöitä. Tutkimustulokset kuvaavat hyvin kiertotalouden tämänhetkistä tilaa rakennusalalla ja erityisesti rakennusvaiheessa:

  • Jätehuoltoon liittyvät toimenpiteet nähtiin yleisesti keskeisimpinä konkreettisina kiertotalouteen liittyvinä ratkaisuina. Rakennusalan yritykset pyrkivät aktiivisesti kehittämään työmaiden kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä sekä minimoimaan syntyvän jätteen määrää.

  • Vastuullisuuden huomiointi hankinnoissa nousi myös esiin lähes jokaisessa haastattelussa. Kierrätysmateriaaleista valmistettuja rakennusmateriaaleja on kuitenkin vielä niukasti tarjolla, ja materiaalien laatuvaatimukset ovat kovat.

  • Monet alan yritykset panostavat tällä hetkellä käytännön ratkaisujen tutkimiseen ja yhteistyön syventämiseen eri sidosryhmien kanssa. Kiinnostus neitseellisistä raaka-aineista valmistettujen rakennusmateriaalien korvaamiseksi kierrätysmateriaaleilla on kova. Myös L&T kehittää jatkuvasti kiertotalouden käytännön ratkaisuja alalle.

Kiertotalouden taloudellisista vaikutuksista

Kiertotalousratkaisujen taloudelliset vaikutukset koettiin tutkimukseen osallistuneiden rakennusyritysten toimesta pääosin myönteisinä, etenkin pitkällä aikavälillä. Taloudelliset hyödyt liittyvät pääasiassa lisääntyneisiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jätehuollon kustannussäästöihin, sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. Kustannukset taas liittyivät pääasiassa tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, vastuullisempien rakennusmateriaalien korkeisiin kustannuksiin ja henkilöstön koulutuskustannuksiin.

Kiertotalousratkaisujen taloudellisten vaikutusten seuraamiseen liittyviä mittauskäytäntöjä on toistaiseksi käytössä vielä hyvin niukasti, mikä hankaloittaa kiertotalouden taloudellisten vaikutusten hahmottamista. Jätehuolto on tähän kuitenkin poikkeus, sillä jätehuoltoon liittyviä kustannuksia on helppo seurata esimerkiksi L&T:n Ympäristönetti-palvelusta , jossa kustannuksia voi verrata suhteessa saavutettuun kierrätysasteeseen tai hiilijalanjälkeen.

Jos haluat tutustua rakennusalan kiertotalouteen syvemmin, maisterintutkielmani löytyy kokonaisuudessaan täältä .

 

Ota yhteyttä L&T:n kiertotalousosaajiin!

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.