Siirry sisältöön

Blogi

Miten toteuttaa yritysten kuormalavojen kierrätys käytännössä?

Jonas Martin | Ympäristömanageri
Jonas Martin | Ympäristömanageri
  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Miten toteuttaa yritysten kuormalavojen kierrätys käytännössä?</span>

Kuormalavoilla on tärkeä rooli tavaroiden toimituksessa ja varastoinnissa ja parhaimmillaan kuormalava on myös pitkäikäinen. Kun k uormalavat saadaan kerättyä erikseen ja toimitettua korjattavaksi ja uudelleenkäytettäviksi, toimitaan jätelaissakin keskiössä olevan etusijajärjestyksen mukaan. Seniori ympäristömanagerimme Jonas Martin auttaa yrityksiä toteuttamaan käytännönläheistä kiertotaloutta, jossa varmistetaan, että jo tuotetut materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

Yleisimmin yritystoiminnassa käytettävät kuormalavat ovat standardisoituja tai kertakäyttöisiä puulavoja, mutta käytössä on myös erilaisia muovilavoja. Kuormalavatyyppejä ja kokoja on useita erilaisia, joista tunnetuimpia ovat standaroidut FIN- ja EUR-lavat. FIN-lava on lähinnä Suomessa käytetty standardisoitu kuormalava ja EUR-lava vastaavasti Euroopassa käytetty standardisoitu kuormalava, kuten nimestäkin saattaa päätellä. Kertakuormalavat puolestaan vastaavat kooltaan yleensä standardisoituja lavoja, mutta ovat tarkoitettu niitä kevyempään käyttöön.

Erilaiset kuormalavat ovat hyvin uudelleenkäytettävissä ja ehjän ohella myös rikkoutunut kuormalava saadaan yleensä hyvin kunnostettua uudelleen käyttöön. Yleinen ongelma kuitenkin on, että kuormalavoja päätyy esimerkiksi puujätteen joukkoon, jolloin ne päätyvät uusiokäytön sijaan hakkeeksi energiantuotantoon. Polttoon päätyvät lavat paitsi lisäävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä myös tuottavat hiilidioksidipäästöjä. L&T:n kuormalavapalveluissa pidetään kuormalavat kierrossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että L&T kerää asiakkaidemme ehjät ja rikkinäiset FIN-lavat, EUR-lavat ja kertakuormalavat, minkä jälkeen ne korjataan, kunnostetaan ja tarvittaessa myös varastoidaan asiakkaan puolesta.

L&T_2022_ToniEskelinen-08764

Kuormalavat kierrättämällä puujätteen määrä pienemmäksi

Ympäristömanagerin työ on välillä salapoliisin roolissa toimimista asiakkaan jätehuollossa. Erään asiakkaan kohdalla kiinnitimme huomiota asiakkaalla syntyvän sekalaisen puujätteen poikkeuksellisen suureen määrään. Kentällä tehtyjen havaintojen mukaan sekalaisen puun vaihtolavalle päätyi suuria määriä ehjiä sekä rikkinäisiä kertakuormalavoja. Asiakaskohteessa oli erilliskeräys EUR- ja FIN-lavoille, mutta erikokoiset kertakuormalavat päätyivät edelleen puujätteen joukkoon. Y leisesti käytetty kertalava-termi on itse asiassa todella harhaanjohtava, sillä yhtä lailla myös kertalavat pystytään kierrättämään takaisin käyttöön. Tehtävänä oli siis selvittää, kuinka myös asiakkaan kertakuormalavat saataisiin kiertoon, minkä jälkeen myös niiden erilliskeräys aloitettiin asiakkaan tiloissa.

Kuormalavojen keräyksen laajentaminen edellytti asiakkaalta käytännössä kuormalavojen keräykseen sopivan hyvin merkityn paikan löytämistä ja uuden käytännön läpikäyntiä henkilökunnan kanssa. Lopputuloksena 5 % toimipisteen kokonaisjätemäärästä saatiin ohjattua pois sekalaisen puujätteen joukosta. Tämä vastasi asiakkaan jätemäärissä noin 8 tonnia 6 kuukauden ajalta. Kuormalavat saatiin näin pois polttoon päätyvistä jätejakeista ja ohjattiin korjattaviksi ja uudelleen käytettäviksi, mikä nosti samalla myös asiakkaan kierrätysastetta.

Asiakas koki kuormalavojen erilliskeräyksen hyvin helpoksi. Noudot saatiin myös yhdistettyä asiakkaalta noudettaviin muihin kappaletavaranoutoihin, mikä tehosti jätehuollon logistiikkaa ja vähensi samalla ajoista syntyviä päästöjä ja kuluja.


L&T_2022_ToniEskelinen-09557

Kuinka saada kuormalavat polton sijaan uudelleenkäyttöön?

Harmittavan monessa yrityksessä kuormalavat päätyvät kuitenkin edelleen puujätteen joukkoon. Kuormalavojen erilliskeräys korjattavaksi ja ohjaus uudelleenkäyttöön on helppo kiertotalousteko, jossa polttoon päätymisen ja sen myötä materiaalin elinkaaren päättymisen sijaan kuormalavan elinkaarta saadaan jatkettua. Elinkaaren ennenaikaisen päättymisen lisäksi kuormalavojen päätyminen puujätteen joukkoon aiheuttaa yritykselle myös lisäkustannuksia, sillä puujätteestä joutuu maksamaan tonni-/kuormakohtaista hintaa, kun taas kuormalavoista asiakkaan on mahdollista saada jopa hyvitystä.

Kuormalavojen erilliskeräys kannattaa järjestää, vaikka lavoja ei kertyisikään suuria määriä. Pienempien kuormalavaerien nouto saadaan onnistumaan esimerkiksi pahvipaalien tai muun jätehuollon toiminnan yhteydessä. Kuormalavat tulee yrityksen tiloissa varastoida sellaiseen paikkaan, josta lavat päästään noutamaan esteettömästi pumppukärryillä. Suositeltavaa olisi kerätä kuormalavat mahdollisuuksien mukaan omiin pinoihinsa lavatyypeittäin. K uormalavojen keräys koon perusteella on kuljetusturvallisuuskysymys, sillä jos pinossa on monta erikokoista kuormalavaa, saattaa lavanippu huojua tai kaatua kuljettaessa. Yhden lavanipun maksimikorkeus on 17 kuormalavaa. L&T:n kuormalavapalvelu tarkistaa ja lajittelee kaikki saapuvat lavat yksitellen käyttötarkoituksen, koon ja laadun mukaisesti.

Me kiertotalousosaajat katsomme asiakkaan jätehuoltoa ja kierrätystä kokonaisuutena ja autamme löytämään keinoja kohti korkeampaa kierrätysastetta.

Ota yhteyttä L&T:n kiertotalousosaajiin!

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.