Siirry sisältöön

Blogi

Science Based Targets antaa yrityksille työkalun ilmastotavoitteiden asettamiseen

Oskari Raitanen | Energiatehokkuus- ja vastuullisuuspäällikkö
Oskari Raitanen | Energiatehokkuus- ja vastuullisuuspäällikkö
  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Science Based Targets antaa yrityksille työkalun ilmastotavoitteiden asettamiseen</span>

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yhä useampi yritys on käynnistänyt oman ilmastotyönsä ja ottanut ilmastotavoitteet osaksi omaa liiketoiminnan kehittämistyötään. Ilmastositoumukset antavat työkalut ja raamit siihen, että yritysten ilmastotavoitteet ovat linjassa tieteellisesti osoitettujen ja sitä kautta aidosti vaikuttavien toimien kanssa.

Tiedeyhteisön hyväksymä kansainvälinen Science-based targets (SBT) on ilmastositoumusaloitteista tunnetuin ja arvostetuin. Kysyimme L&T:n energiatehokkuus- ja vastuullisuuspäällikkö Oskari Raitaselta muutaman kysymyksen, miten oman ilmastotyön kanssa pääsee alkuun ja miten SBTi auttaa työn ohjaamisessa.

Mitä Science Based Targets tarkoittaa ja mikä sen tavoitteena on?

Science-based targets nojaa nimensäkin mukaan viimeisimpään tieteelliseen näyttöön ilmastonmuutoksesta ja se pohjautuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. SBT-aloitteen keskeinen tavoite on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä. SBT-aloite linjaa yrityksille selkeitä toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat ehkäistä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tukea liiketoiminnan kestävää kasvua.

Millaisille yrityksille SBT-ilmastositoumus sopii?


SBT-aloitteesta on nopeasti tullut yksityisen sektorin ilmastotyön kulmakivi. Se soveltuu hyvin kaikenlaisille yrityksille ja antaa yksityiskohtaiset raamit sille, mikä on uskottavaa ja riittävän kunnianhimoista ilmastotyötä koko arvoketjun osalta. Aloitteeseen on helmikuuhun 2023 mennessä sitoutunut maailmanlaajuisesti jo 4 567 yritystä. Suomalaisyrityksiä joukossa on 79. Mukana on niin pörssiyhtiöitä kuin pk-yrityksiäkin.

Jotta yritys voisi saada tunnustuksen sitoutumisestaan SBT-aloitteeseen, sen pitää pystyä selkeästi kertomaan ilmastotavoitteistaan ja osoittamaan niihin tähtäävät toimet. Yrityksen tulee laskea hiilijalanjälkensä GHG-protokollan mukaisesti.

SBT-aloitteen työryhmä validoi ja hyväksyy yritysten asettamat ilmastotavoitteet ennen kuin yritys saa tunnustuksen ilmastositoumuksesta. Scope 1-, 2- ja 3:lle vaaditaan jokaiselle omat päästövähennystavoitteet, ja niiden toteutumista raportoidaan ja arvioidaan vuosittain. Pienet yritykset (SBT:n määritelmän mukaan alle 500 työntekijää) voivat päästä mukaan myös asettamalla päästövähennystavoitteen vain oman toiminnan päästöilleen (Scope 1-2).

Mitä Scope 1, 2 ja 3 tarkoittavat ja miten niitä voi vähentää?Scope 1 kertoo yhtiön oman toiminnan aiheuttamista suorista päästöistä:
Yksi tärkeimmistä askelista kohti oman toiminnan päästövähennyksiä on energiatehokkuuden parantaminen, millä voidaan pienentää suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Jopa pelkillä kiinteistöautomaation ohjaustapamuutoksilla yritys voi pienentää omia päästöjään ja energiakustannuksiaan jopa kymmenillä prosenteilla.

Scope 2 kertoo yhtiön kuluttaman ostoenergian epäsuorista päästöistä:
Epäsuoraan ostoenergiaan liittyvät Scope 2 -luokan päästöt saadaan kuriin, kun yritykset panostavat uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko- ja tuulivoimaan. Jos oma tuotanto ei riitä kattamaan yrityksen energiantarvetta, tulee sen satsata alkuperätakuilla varmistettuun ostoenergiaan.

Katso webinaari, miten yritys voi pienentää Scope 1-2 -päästöjään.

Scope 3 kuvaa arvoketjun päästöjä:
Usein yrityksen suurimmat päästöt syntyvät arvoketjussa. Arvoketjun Scope 3 -luokan päästöihin kuuluvat esimerkiksi hankinnat, liikematkustaminen ja jätteet. Riippuu paljon toimialasta, millaisilla keinoilla Scope 3 -päästöt saadaan kuriin, mutta yksi tärkeä keino on valita sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat myös sitoutuneet ilmastotavoitteisiin ja jotka tekevät konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi.

Miten L&T voi auttaa määrittelemään ja saavuttamaan SBT-vaatimukset?

Kunnianhimoinen ilmastotyö edellyttää yritykseltä aikaa ja resursseja. Monesti voi olla järkevää pyytää ulkopuolista asiantuntijaa avuksi, jotta työn kanssa pääsee alkuun.

L&T:n ympäristövastuun asiantuntijat auttavat ilmastotyön aloittamisessa, ilmastotavoitteiden määrittämisessä sekä tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden osoittamisessa ja huolehtivat, että toimenpiteet vastaavat asetettuja tavoitteita. Autamme Scope 1-3 päästölaskennassa ja -tiekartoissa, joissa huomioimme esimerkiksi energiatehokkuuden tuomat kustannushyödyt ja energiajärjestelmän vihertymisen.

Ilmastositoumuksen ei tarvitse olla pelottava raportointimörkö, vaan hyvä suunnitelma ja järkevä toteutus auttaa yrityksen pitkäjänteisessä ja tavoitteellisessa ilmastotyössä.

Tutustu ympäristövastuun asiantuntijoihimmeL&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa päästöt ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets -aloite (SBTi) on validoinut L&T:n päästövähennystavoitteen tieteelliseksi ilmastotavoitteeksi. Lue lisää vastuullisuusteoistamme !

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.