Siirry sisältöön

Blogi

Vaaralliset jätteet yrityksissä - miten niitä tulee käsitellä?

Riikka Kinnunen
Riikka Kinnunen
  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vaaralliset jätteet yrityksissä - miten niitä tulee käsitellä?</span>

Vaarallisia jätteitä syntyy lähes jokaisessa yrityksessä, ja etenkin teollisuudessa sekä auto-, huolto- ja korjaamoalalla vaaralliset jätteet ovat arkipäivää. On tärkeää, että yritykset ja niiden työntekijät ovat tietoisia toiminnassa syntyvistä vaarallisista jätteistä ja kuinka niitä voidaan kierrättää. Tässä blogissa L&T:n ympäristömanageri Riikka Kinnunen kertoo, mitä yrityksen tulee tietää vaarallisten jätteiden jätehuollosta.

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätelaissa jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus eli vaaraominaisuus. ( Jätelaki 646/2011, 6§, 1 ). Kiertotaloudessa vaaralliselta jätteeltä pitäisi pyrkiä ensisijaisesti poistamaan vaaraominaisuus. Tätä ohjaa jätelain etusijajärjestys eli jätehierarkia ( Jätelaki 646/2011, 8§ ), jonka mukaan ensisijaisesti tulee pyrkiä vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta. Jätehierarkian noudattamiseen tarvitaan tietoa ja osaamista myös vaarallisista jätteistä. Toimivalla jätehuollolla varmistetaan lain edellytysten toteutuminen.

Teollisuudessa sekä auto-, huolto- ja korjaamoalalla yleisimpiä vaarallisia jätteitä ovat kirkkaat ja mustat jäteöljyt, jätepolttoaineet, jarru- ja jäähdytinnesteet, aerosolijätteet, maali- ja liimajätteet sekä öljypitoiset jätteet, kuten öljynsuodattimet. Näiden lisäksi hyvin yleisiä vaarallisia jätteitä lähes kaikissa yrityksissä ovat sähkö- ja elektroniikkaromut, loisteputket, energiansäästölamput sekä paristot. On tärkeää, että vaaralliset jätteet pidetään aina erillään toisistaan eikä niitä sekoiteta keskenään. Erillään pitäminen parantaa vaarallisen jätteen kierrätysmahdollisuuksia sekä työturvallisuutta.

Lajittele vaaralliset jätteet erikseen ja pidä niistä kirjaa

Vaarallisten jätteiden osalta syntypaikkalajittelun tärkeys korostuu. Lajittelupisteeltä tulee löytyä asianmukaiset keräysastiat jokaiselle toiminnasta syntyvälle vaaralliselle jätteelle. Hyvä keräysastia on nestetiivis ja kestää tavanomaisesta käytöstä ja varastoinnista aiheutuvan rasituksen. Tärkeää on myös muistaa merkitä pakkaukseen tarvittavat tiedot, kuten jätteen nimi, jätteen haltijan tiedot sekä muut turvallisen jätehuollon edellyttämät tiedot. Oikeaoppisella pakkaamisella parannetaan työympäristön työturvallisuutta sekä vältetään virheellisestä lajittelusta ja uudelleenpakkaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Vaarallisia jätteitä varastoitaessa tulee myös muistaa pitää kirjaa varastossa olevista jätteistä. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa varastosta luvanvaraiseen käsittelylaitokseen vähintään kerran vuodessa. Kun vaarallisia jätteitä ei varastoida liian pitkään, pienenevät niiden aiheuttamat riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Laki velvoittaa myös pitämään kirjaa yritystoiminnasta syntyvistä vaarallisista jätteistä. L&T:n asiakkaana lain vaatima jätekirjanpito on helposti saatavilla L&T:n Ympäristönetti-palvelusta myös vaarallisten jätteiden osalta.

Muistilista vaarallisten jätteiden jätehuoltoon:

  1. Tunnista yrityksesi toiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet ja niiden ominaisuudet
  2. Pidä vaaralliset jätteet erillään toisistaan
  3. Pakkaa vaarallinen jäte asianmukaiseen keräysastiaan. Pakkauksen tulee olla nestetiivis ja kestää tavanomaisesta käytöstä aiheutuva rasitus. Muista merkitä pakkaus.
  4. Pidä kirjaa varastossa olevista vaarallisista jätteistä. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.
  5. Lain vaatima jätekirjanpito vaarallisista jätteistä on saatavilla L&T:n yritysasiakkaille Ympäristönetti-palvelussa .
  6. Paranna työntekijöiden lajitteluosaamista ja motivaatiota koulutuksella. Tässäkin apunasi ovat L&T:n kiertotalousosaajat.

Tarvitsetko apua yrityksesi vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisessä tai lajitteluosaamisen parantamisessa? Ota yhteyttä kiertotalousosaajiin.

Ota yhteyttä L&T:n kiertotalousosaajiin!

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.