Siirry sisältöön

Blogi

Tiedeperusteiset luontotavoitteet tarvitsevat välillisiä keinoja tuekseen: jo olemassa olevilla ratkaisuilla merkittävä vaikutus luontokadon hidastamisessa

Senja Forsman-Katainen | Senior Sustainability Manager
Senja Forsman-Katainen | Senior Sustainability Manager
  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tiedeperusteiset luontotavoitteet tarvitsevat välillisiä keinoja tuekseen: jo olemassa olevilla ratkaisuilla merkittävä vaikutus luontokadon hidastamisessa</span>

L&T osallistui vuonna 2022 Sitran ja FIBSin pilottihankkeeseen, jossa testattiin tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettamista. Kysyimme L&T:n Senior Sustainability Manager Senja Forsman-Kataiselta, miten ohjeisto toimii ja miten sitä tulisi jatkossa kehittää, jotta yritysten luontotyöstä saataisiin mahdollisimman vaikuttavaa. 

Mistä tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistossa on kyse? 

L&T on yksi kymmenestä suomalaisesta yrityksestä, joka valittiin FIBSin ja Sitran pilottiohjelmaan testaamaan Science Based Targets Network -verkoston tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistoa. Kehitteillä oleva uusi ohjeisto vastaa yritysten tarpeeseen saada käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Ohjeistoa testattiin vuoden 2022 aikana. 

Miten tieteellisten luontotavoitteiden ohjeisto eroaa esimerkiksi ilmastotavoitteiden vastaavasta ohjeistosta?  

Tiedeperusteinen luontotavoitteiden ohjeisto on vielä kehitysasteella. Toisin kuin ilmastoa koskevat tieteeseen perustuvat tavoitteet, luonnon monimuotoisuudelle ei ole ainakaan toistaiseksi yhtä mitattavaa vakiopohjaista mittaria, kuten CO2-ekv, vaan vaikutukset ovat paikallisia ja ekosysteemikohtaisia. Luontotavoitteiden kriteeristö nykyisellään edellyttää kuitenkin yrityksiltä uudenlaista osaamista oman sekä toimitusketjun vaikutusten arvioimiseksi. Sellaista osaamista, mihin ilmasto- ja vastuullisuustyössä ei aiemmin välttämättä ole totuttu.

Millaisille yrityksille ohjeisto soveltuu ja mitä sen käyttöönotossa tulisi huomioida? 

Tiedepohjaiset luontotavoitteet soveltuvat yrityksille, joille Science Based Target -ilmastotavoitteet ovat jo tuttuja ja joissa luonnon monimuotoisuus on tunnistettu osaksi vastuullisuustyötä. Tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettaminen nykyisen mallin mukaisesti edellyttää yritykseltä syvää ymmärrystä oman toiminnan ja toimitusketjun vaikutuksista. 

Miten ohjeistoa voisi mielestäsi kehittää? 

Vaikka pilotin avulla myös L&T:n oma ymmärrys luontotyön vaikuttavuudesta kasvoi, vaatii SBTn-tavoitteiden asettaminen mielestäni vielä paljon työtä. Lisäksi kriteeristössä olisi tilaa välillisille luonnon monimuotoisuutta edistäville keinoille, kuten kiertotaloudelle.

Yrityksillä on jo tällä hetkellä käytössään useita tapoja luonnon monimuotoisuustyön aloittamiseen. Luonnonvarojen kestävä käyttö, kiertotalouden edistäminen omassa toiminnassa ja hankintaketjussa sekä toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden rikastamiseksi ovat keskeisiä keinoja yritysten luonnon monimuotoisuustyössä. Nämä vaikuttavat suoraan yrityksen luontojalanjälkeen, ja ne on jo nykyisellään helppo liittää osaksi yrityksen toimintaa.

Nämä välilliset keinot pitäisi myös saada selvemmin näkyväksi SBTn:n jatkokehityksessä ja luontotavoitteiden asettamisessa ylipäätään. Lisäksi olisi hyvä huomioida jo käytössä olevia, yrityksille tuttuja keinoja, kuten erilaisia sertifikaatteja, standardeja tai karttatyökaluja sekä pohtia ratkaisuja näiden kehittämiseksi. Näiden kautta vaikuttavuutta olisi mahdollista lisätä esimerkiksi hankintaketjussa, jossa läpinäkyvyys alueellisella tasolla on heikko.

Tutustu pilotin pohjalta koostettuun Vaikuttavaa -luontotyötä -julkaisuun, johon on koottu pilottihankkeeseen osallistuneiden yritysten opit ja kokemukset.

 


L&T:n tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden rikastaminen rakennetussa ympäristössä

L&T on tehnyt viime vuosien aikana aktiivisesti töitä luonnon monimuotoisuuden eteen ja tunnistanut luonnon monimuotoisuuden merkityksen omassa toiminnassaan sekä asiakkaille tuotettujen palvelujen kautta. Asiakkaitaan L&T auttaa kasvattamaan luonnon monimuotoisuutta muun muassa erilaisilla luontoratkaisuilla, kuten muuttamalla nurmialueita niityiksi, poistamalla ympäristöstä haitallisia vieraslajeja sekä puhdistamalla pilaantuneita maa-alueita.

”Nostimme luonnon monimuotoisuuden vuonna 2022 yhdeksi vastuullisuusohjelmamme kattotavoitteeksi. Tavoitteenamme on edistää luonnon monimuotoisuutta rakennetussa ympäristössä, ja erityisesti kiertotalouden ratkaisut ovat tässä avainasemassa”, Forsman-Katainen sanoo.

L&T edistää luonnon monimuotoisuutta oheisen viitekehyksen kautta:

LT_biodiversiteetti_kuvitus_01 (2)

Lue lisää L&T:n työstä luonnon monimuotoisuuden eteen
Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.