Siirry sisältöön
Tie metsässä - 21x9 - Hiilineutraali jätehuolto

Jätehuollon hiilijalanjälkiraportointi Ympäristönetissä

Hiilijalanjälkilaskennan perusta

Jätehuollon asiakkaanamme voit ottaa käyttöösi Ympäristönetti-digipalvelumme, jonka maksullisesta täysversiosta näet muun muassa jätehuoltosi hiilijalanjäljen. L&T:n Ympäristönetin jätehuollon hiilijalanjälkilaskenta perustuu the Greenhouse Gas Protocol -laskentastandardeihin:

1. A Corporate Accounting and Reporting Standard
2. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard - Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard
3. Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions - Supplement to the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Jätehuollon CO2e-päästöt ovat yksi kategoria yrityksen muissa epäsuorissa kasvihuonekaasupäästöissä (Scope 3):

The_Greenhouse_Gas_Protocol_scop_emissions_
Lähde: The Green house Gas Protocol

Hiilijalanjälkilaskenta Ympäristönetissä

Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä laitoksilla esimerkiksi raaka- tai polttoaineiksi. Ympäristönetissä jätehuollon hiilijalanjälkiraportoinnin rajaus perustuu the Greenhouse Gas Protocol -standardeihin:

hiilijalanjälkilaskenta Ympäristönetti

Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt tuodaan Ympäristönettiin L&T:n SYKE-raportointijärjestelmästä, joka on kehitetty keräys- ja kuljetustoiminnan johtamis- ja seurantatyökaluksi. SYKE hakee tiedot useista eri lähdejärjestelmistä. Jätteiden keräystapahtumien toteutunut polttoaineen kulutus saadaan Mapon-järjestelmän ja ajoneuvoihin asennettujen päätelaitteiden avulla. Kulutettu polttoaineen määrä lasketaan CO2e-päästöksi Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen (1) päästökertoimilla, joissa on huomioitu polttoaineiden sisältämät bio-osuudet Suomessa. Kaikki L&T:n raskaan kaluston ajoneuvot ovat Mapon-järjestelmässä.

Yhdelle palvelutapahtumalle polttoainelitratieto ja sitä kautta CO2e-päästö jyvitetään jäteauton päiväkohtaisesta polttoaineenkulutuksesta palvelutapahtumalukumäärän perusteella. Jos palvelutapahtuman polttoaine- ja päästötieto jäävät puuttumaan, johtuen esimerkiksi L&T:n aliurakoitsijan toimesta tehdystä keräyksestä, niin tiedot täydennetään SYKE-raportoinnin tietokannasta tutkien historiasta vastaavien palveluiden aluekohtaisia päästöarvoja. Poikkeuksena ovat muutamat jätelajit (2), joiden keräyksen ja kuljetuksen CO2e-päästöt lasketaan jätemäärien ja kirjallisuuslähteessä (3) esitettyjen päästökertoimien avulla.

Jätteiden käsittelystä raaka- tai polttoaineiksi aiheutuvat CO2e-päästöt lasketaan yrityksen eri jätelajien jätemäärien ja käsittelyprosessikohtaisten päästökertoimien perusteella. Jätemäärätiedot saadaan L&T:n Enwis-tuotannonohjausjärjestelmästä, jonne on määritetty myös käsittelyprosessikohtaiset päästökertoimet niin L&T:n omille kuin yhteistyökumppaneidenkin käsittelylaitoksille eri prosesseista kerättyjen tutkimus- ja selvitystietojen avulla. L&T:n omien laitosten käyttämä sähkö on alkuperätakuin varmennettua 100 % vesisähköä, jonka päästökerroin on 0. Muiden laitosten osalta sähkölle käytetään Motivan ilmoittamaa keskimääräistä sähkön päästökerrointa (4). Työkoneiden kuluttamille polttoaineille käytetään Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen (1) CO2e-päästökertoimia.

1) Tilastokeskuksen polttoaineluokitus

2) Vaaralliset jätteet, SER, lietteet, kuonat, tuhkat, absorboimisaineet

3) Julia 2030-hankkeen taustadokumentti

4) Motivan ilmoittama keskimääräinen sähkön päästökerroin Suomessa